Základní škola

Formuláře ke stažení:

Přihláška do zájmového kroužku

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Darovací smlouva


Rozvrh školních poradenských služeb 2022/2023

Program poradenských služeb ve škole 2022/2023 Důležité dokumenty naší školy:

Školní vzdělávací program základní školy

Školní vzdělávací program školní družiny


Školní řád

Vnitřní řád školní družiny


Minimální preventivní program

Plán ICT

Plán EVVOZápis do 1. ročníku:

Kritériea pro přijetí do ZŠ – školní rok 2022/2023

Žádost o přijetí k povinné školní docházce v Základní škole v Šanově

Zápisní list pro školní rok 2022/2023

Žádost o odklad – v případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, nežádejte o přijetí k povinné školní docházce.

Jak rozvíjet předškoláka – rady a doporučení, jak pracovat s dítětem před vstupem do základní školy. Další dokumenty školy:

Výroční zpráva za rok 2020/2021

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2021