Naše družina v listopadu a prosinci

V měsíci listopadu a prosinci jsme si vyprávěli o Rakousku.

Helena Varaďová

Každý jsme jiný

Po celý letošní školní rok 2022/2023 si budeme v naší školní družině každý měsíc vyprávět o některém státě na naší planetě.

Helena Varaďová

Přihlášení do školní družiny ve školním roce 2022/2023

Do školní družiny lze přihlásit žáka, který bude ve školním roce 2022/2023 navštěvovat 1., 2. nebo 3. ročník naší základní školy.  Termín pro odevzdání přihlášek do školní družiny je stanoven na 30.06.2022. Přihlásit žáka je nutné provést prostřednictvím formuláře Přihláška do školní družiny, která je k dispozici kliknutím na tento odkaz, kde jsou uvedená i kritéria pro přijetí žáka do školní družiny. V případě, že nemáte možnost si přihlášku vytisknout, bude Vám vydána ve školní družině paní vychovatelskou Helenou Varaďovou.

Vyplněné přihlášky odesílejte mailem na adresu vaclhe@zssanov.cz nebo předejte osobně paní vychovatelce ve školní družině, a to do 30.06.2022.

Sportujeme v družině

Pohyb a děti patří k sobě od nepaměti. Využili jsme nepříznivého počasí, kdy pršelo a pršelo, a uspořádali turnaj ve stolním fotbalu. Přihlásilo se 16 kluků a holek, rozdělili jsme je do dvojic a turnaj mohl začít. Nikdo soupeři nedal nic zadarmo, boje se vedly strategicky, a tak jsme druhý den mohli vyhlásit vítěze. Nejúspěšnější byl Tadeáš Kožnar, který ve finále porazil Michala Stieranku. Třetí místo obsadil Šimon Zelinka, který porazil Šimona Páleníka. Vítězové získali drobné sladkosti.

Mgr. Jitka Čermáková

Svátek matek

Den matek je den, kdy se na celém světě vzdává pocta všem matkám. Slaví se v různých zemích různě
a většinou vychází z místních tradic. U nás v Česku se slaví druhou květnou neděli. Děti dávají svým
maminkách květiny nebo i jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. V družině jsme se na tento
svátek také připravili a vyrobili přáníčka. Krásný Den matek všem maminkám.

Mgr. Jitka Čermáková

Čarodějnice v družině

Filipojakubská noc je v našich krajích spojena se starodávným zvykem pálení čarodějnic. Rozdělá se mohutný oheň, v němž se spálí figura čarodějnice. Zvyk patrně souvisí se symbolikou ohně jako ochranného prvku před čarodějnicemi a zlými duchy. Také u nás v družině se objevilo několik čarodějnic, některé hodné, jiné zlé. Ve všech případech z papíru a jejich výroba děti velmi bavila. Svátek konce dubna jsme spojili se soutěžemi a hrami venku.  Soutěžili jsme v letu na koštěti, vlastně smetáku, v skákání v pytli, házeli jsme čarodějnici do pusy bonbony, abychom si ji usmířili, a další podobné soutěže. Všichni soutěžící získali sladkost a potvrzení o složení čarodějnické zkoušky a mohou v příštím roce provádět čarodějnickou činnost.  

Mgr. Jitka Čermáková

Den Země v družině

Den Země je ideální příležitost, jak se s dětmi bavit o životním prostředí, jeho ochraně a jak si něco prakticky vyzkoušet.
„ Děti, kdo z vás ví, co znamená slovo recyklace?“ Vzápětí vyletěl do vzduchu les rukou. Všichni věděli. Dát starým věcem nové využití jsme si také vyzkoušeli. Z přinesených plastových lahví od kosmetických přípravků nebo od nápoje jsme přetvořili na krásný obal na květináč, zásobník na bonbony a hračku. Výrobek se dětem velmi zdařil. O tom se můžete přesvědčit z fotografií.

Mgr. Jitka Čermáková