Zveřejnění pololetní klasifikace žáků ve Škole Online

V souvislosti s ukončením prvního pololetí školního roku 2020/2021 oznamujeme, že z důvodu osobní nepřítomnosti žáků na prezenční výuce bude pololetní klasifikace žáků zveřejněna a zpřístupněna žákům i zákonným zástupcům od 28. 1. 2021 a to pod záložkou Hodnocení (Hodnocení žáka) v posledním modrém sloupci Uzávěrka (Uz.). Výpisy z vysvědčení pak žáci obdrží ihned poté, co bude obnovena prezenční výuka.

Mimořádné opatření

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od 11.03.2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách, budou žákům zadávány úkoly z hlavních vyučovacích předmětů prostřednictvím portálu www.iskola.cz.

Žákům 1. stupně budou zasílány úkoly denně mezi 8:00 a 9:00 třídními učiteli do emailové schránky zákonných zástupců.

Žákům 2. stupně budou zadávány úkoly jednotlivými vyučujícími prostřednictvím modulu Úkoly na iškole,  a to každý den mezi 8:00 a 9:00.

Prosíme rodiče, aby dohlíželi na plnění úkolů svých dětí během mimořádného opatření, aby žáci po ukončení tohoto stavu co nejsnadněji navázali na dosavadní práci a zvládli předepsané učivo svého ročníku.

Služby portálu Proškoly.cz pro naše žáky i rodiče

V letošním školním roce mohou naši žáci, ale i jejich zákonní zástupci, využít služeb webového portálu Proškoly.cz. Portál nabízí ucelenou řadu výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Obsah materiálů je stále aktualizován a rozšiřován o nové oblasti.

K přihlášení do portálu použijte údaje (login a heslo), které obdrželi žáci od svých třídních učitelů. V případě problémů s přihlášením (např. při ztrátě přihlašovacích údajů) mě kontaktujte na emailu: jowolf.sanov@iskola.cz

Více informací ke službám portálu naleznete zde: https://www.proskoly.cz/o-produktu.

Jak běží čas ve 3. ročníku

Začalo to úplně nenápadně….V hodině prvouky jsme se věnovali tématu Měření času, a aby učivo bylo pro děti uchopitelnější, ve výtvarné výchově jsme různé přístroje k určování času technikou kresby vyjádřili. Mezipředmětové zastoupení tohoto učebního celku se dětem natolik zalíbilo a přišlo jim zábavné, že jsme naprosto cíleně hledali další možnosti využití i v dalších vyučovacích předmětech. Čas jsme určovali v anglickém jazyce, neboť lekce s názvem What time is it? nám přišla skvěle na ruku. Zavzpomínali jsme na „hodinovou“ básničku z učebnice českého jazyka pro 2. ročník Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, na zdi visí hodiny….a v podobném duchu jsme se pustili do vlastní básnické tvorby, kde se více či méně dařilo, podstatnější však pro nás byla radost ze skládání slov, veršů a rýmů. V hodině čtení jsme se dozvěděli, že hodiny měli i Křemílek s Vochomůrkou, sice pouze s jednou ručičkou, zato však s kouzelnou mocí. Text byl navíc prošpikován přímou řečí, proto jsme si náramně užili čtení rolí s dramatickým přednesem.
Práce na tomto tematickém celku děti bavila.

Mgr. Jana Ingerlová

Masopustní karneval na 1. stupni naší školy

Byl Masopust. Týden po masopustním „velkém“ pátku jsme se rozhodli, že připravíme vlastní Masopustní karneval pro první, druhou a třetí třídu. Čtvrtá a pátá třída (my) jsme připravili a vyrobili plakáty. Dále jsme přinášeli různé věci na disciplíny, kartičky a také sladkosti na odměny. Na pátek jsme šli do tělocvičny všechno nachystat a počkali jsme, až všichni přijdou. Bylo celkem šest disciplín, ale jedna nebyla na body a tam jsem stála já a moje spolužačky. Karneval dopadl celkem dobře a myslím si, že se dětem líbil, protože jsem viděla, že u těch stanovišť měly dobrou náladu.

Karolína Eliášová, 5. třída

Dne 23. února se konal Masopustní karneval, který pořádala 4. a 5. třída. Prvně jsme udělali pozvánky a krásně jsme je barevně ozdobili. Potom jsme vymysleli různé úkoly, které byly v různých stanovištích. První úkol byl kop na bránu. Druhý byl slon v pytli, protože holky na stanovištích měly razítko slona, ale jinak je to slalom v pytli. Třetí byl házení do klobouku. Čtvrtý úkol je foukání míčků do cíle. Pátý je tajemná krabice a šestý úkol, teda né úkol, bylo malování na obličej. A jako poslední tam byla věštba. Celá příprava nám zabrala jeden týden. Konalo se to v hale v Šanově. Ráno se sešla 4. a 5. třída ve škole a společně jsme šli do haly. Pak jsme si všichni našli místa na naše stanoviště. A začalo se chystat. U kopu na bránu jsme nachystali bránu a míč. U slona v pytli zase pytle a kužely. U házení do klobouku míčky a klobouky. U foukání míčků do cíle zase míčky a lepicí pásku, kterou se označila trať, po které se míčky foukaly. A nakonec tajemná krabice, na kterou děti potřebovaly docela dost věcí jako například krabici, hrnek, mince a mnoho dalších věcí, které se dávaly do krabice, a pak se hádalo, co jste to chytli do ruky. A potom ještě malování na obličej. Na to jsme nachystaly deku, na které jsme malovaly a hromadu líčidel, rtěnek, barev na vlasy, řasenky, barvy na obličej a mnoho dalších.

Prvně jsme představovali masky a různé převleky. Bylo tam strašně moc krásných masek. Byli tam upíři, čarodějnice, různá zvířátka, kočky, zebra, kůň, potom i kovbojové a Mach a mnoho dalších masek. Pak se šlo na stanoviště od prvního do pátého a potom si děti šly nechat namalovat obličej. Děti chtěly spíš nabarvit vlasy než malovat na obličej. Za každý splněný úkol dostávaly děti razítka a za ta razítka dostávaly bonbony. Potom byla diskotéka. Hrály písničky a děti si užívaly a smály se. A nakonec se šlo vyhlásit šest nejlepších masek. Jak se vyhlásily nejlepší masky, tak potom odešla třetí, druhá a první třída a my jsme šli uklízet. Deky jsme poskládali, kužely a míčky jsme uklidili a potom ještě mnoho dalších věcí. Jak jsme to uklidili, tak jsme šli na oběd a potom jsme šli domů.

Byl to nádherný den. Doufám, že takové dny budou častěji.

Adriana Melušová, 4. třída

Pokyny žákům: návštěva Olympijského parku v Brně

V pátek 23. února 2018 odjezd do Brna v 6:10, sraz na vlakovém nádraží v Hrušovanech nad Jevišovkou v 6:00. S sebou průkazku na slevu jízdného, případně helmu a brusle do batohu, svačinu a pití na celý den, případně hotovost na půjčovné nebo zálohu. Doporučujeme také sportovní oblečení. Návrat v 16:47 na vlakové nádraží v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Vstupenky na akci včetně jízdenek na vlak jsou již zakoupeny.