Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace.

Seznam uchazečů a výsledek řízení.