Informační schůzka s rodiči prvňáčků

Dne 5. 9. 2022 v 16 hodin se uskuteční schůzka zákonných zástupců žáků 1. třídy v budově základní školy. Dozvíte se, jak pracovat se školním informačním systémem Škola Online (elektronická ŽK, známky, omlouvání absence, obědy) – provede p. uč. Wolf, dále budete seznámeni se školním řádem, školním vzdělávacím programem, nahlédneme společně do elektronických učebnic a pracovních sešitů, prohlédneme si také doplňující interaktivní program pro Metodu tří startů a dozvíte se kolik a za co platíte peníze (učebnice, PS, potřeby do VV, PV, úložné boxy, papírové ubrousky). Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Edita Wolfová, tř. učitelka

Individuální konzultace třídních učitelů s rodiči (žák – učitel – rodič)

Oznamujeme všem rodičům a zákonným zástupcům, že od 23. 5. do 27. 5. 2022 budou na naší škole probíhat individuální konzultace třídních učitelů s rodiči a žáky (tzv. ŽUR). Předpokládá se účast jak zákonných zástupců (rodičů), třídních učitelů, tak také žáků samotných.

Pro tyto konzultace opět využijeme online rezervační systém na webovém portálu RESERVATIC. Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si zde co nejdříve rezervovali vhodný termín a to prostřednictvím následujícího odkazu: https://reservatic.com/cs/public_services/zakladni-skola-a-materska-skola-sanov-okres-znojmo-prispevkova-organizace-nase-skola

Podrobné informace k přihlašování naleznete zde a také ve zprávách na Škole Online.