Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen ve středu 1. září 2021 v 8 hodin před budovou školy. S sebou si žáci tento den vezmou jen přezůvky a ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška). Školní družina (včetně ranní družiny) a jídelna zahájí svoji činnost ve čtvrtek 2. září.

Informace o screeningovém testování v září 2021

Ve školách proběhne na počátku školního roku preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, a to:

  • první testování – žáci 2. až 9. ročníku dne 01.09.2021, žáci 1. ročníku dne 02.09.2021;
  • druhé testování – všichni žáci dne 06.09.2021;
  • třetí testování – všichni žáci dne 09.09.2021.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci apod.) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátory, roušky).

Zveřejnění pololetní klasifikace žáků ve Škole Online

V souvislosti s ukončením prvního pololetí školního roku 2020/2021 oznamujeme, že z důvodu osobní nepřítomnosti žáků na prezenční výuce bude pololetní klasifikace žáků zveřejněna a zpřístupněna žákům i zákonným zástupcům od 28. 1. 2021 a to pod záložkou Hodnocení (Hodnocení žáka) v posledním modrém sloupci Uzávěrka (Uz.). Výpisy z vysvědčení pak žáci obdrží ihned poté, co bude obnovena prezenční výuka.

Nový informační systém školy ŠkolaOnline

Od letošního školního roku přechází naše škola na nový online webový informační systém. Jde o IS ŠkolaOnline, který je založený na jednom z nejrozšířenějších IS Bakaláři. Naši žáci získají přístup do systému přímo ve škole, zákonným zástupcům dorazí přihlašovací údaje a podrobný postup k přihlášení do jejich emailových schránek, které mají již uvedeny v systému z dřívější doby.

ŠkolaOnline umožňuje jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Postup registrace do aplikace ŠkolaOnline

Registraci provedete pomocí přehledného průvodce, mezi jednotlivými kroky se posunete pomocí tlačítek v dolní části stránky. Pro samotnou registraci budete potřebovat:

  • registrační PIN, který je vydáván školou (přijde do emailové schránky)
  • jméno a příjmení, pro které byl PIN vydán

Upozorňujeme zákonné zástupce, že pokyny k registraci včetně registračního PINu budou zaslány do emailových schránek v průběhu tohoto týdne (7. – 11. 9.). V případě, že email nepřijde, zkontrolujte prosím také SPAM a nevyžádanou poštu.

Mimořádné opatření

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od 11.03.2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách, budou žákům zadávány úkoly z hlavních vyučovacích předmětů prostřednictvím portálu www.iskola.cz.

Žákům 1. stupně budou zasílány úkoly denně mezi 8:00 a 9:00 třídními učiteli do emailové schránky zákonných zástupců.

Žákům 2. stupně budou zadávány úkoly jednotlivými vyučujícími prostřednictvím modulu Úkoly na iškole,  a to každý den mezi 8:00 a 9:00.

Prosíme rodiče, aby dohlíželi na plnění úkolů svých dětí během mimořádného opatření, aby žáci po ukončení tohoto stavu co nejsnadněji navázali na dosavadní práci a zvládli předepsané učivo svého ročníku.

Služby portálu Proškoly.cz pro naše žáky i rodiče

V letošním školním roce mohou naši žáci, ale i jejich zákonní zástupci, využít služeb webového portálu Proškoly.cz. Portál nabízí ucelenou řadu výukových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Obsah materiálů je stále aktualizován a rozšiřován o nové oblasti.

K přihlášení do portálu použijte údaje (login a heslo), které obdrželi žáci od svých třídních učitelů. V případě problémů s přihlášením (např. při ztrátě přihlašovacích údajů) mě kontaktujte na emailu: jowolf.sanov@iskola.cz

Více informací ke službám portálu naleznete zde: https://www.proskoly.cz/o-produktu.