Jarní dílny se Školním parlamentem

Příchod jara symbolizuje nové začátky – příroda se probouzí k životu, ptáci se vracejí z teplých krajin, skrze půdu se prodírají první rostlinky, aby se vystavily hřejivým slunečním paprskům.

I Školní parlament vítal jaro – uspořádal pro I. stupeň jarní dílny – čas plný tvoření, zdobení, dobré nálady a pozitivní energie. Každý člen parlamentu se stal mentorem pro žáčky nižších ročníků a pomáhal jim vytvořit různé jarní dekorace, byl jim oporou při zdobení velikonočních perníků, rádcem při pletení pomlázky. Byl to krásný den 🙂 Další fotografie najdete zde.

Mgr. Jarmila Kulová

„Den bez smíchu je promarněný den“

Charlie Chaplin

A to my přece nechceme!

Proto zástupci Parlamentu na 15. března naplánovali „bezaktovkový den“ – téměř všichni tak zapojili svou představivost a přinesli si své školní pomůcky v čemkoliv, jen ne v aktovce. Fantazii se meze nekladly. A že to byla zábava 🙂 Naši žáci kreativními nápady jen hýřili – posuďte sami.

Zde k nahlédnutí kompletní fotogalerie.

Mgr. Jarmila Kulová

KRABICE OD BOT

Jedním z projektů, do kterého se náš Žákovský parlament tento školní rok zapojil, je největší česká sbírka vánočních dárků pro děti v nouzi – Krabice od bot. Tato předvánoční akce má jediný cíl – potěšit děti vyrůstající ve složitých poměrech – děti z azylových domů, nízkoprahových zařízení a chudších rodin. Vloni tak mělo radostnější Vánoce více než 48 000 dětí.

A protože dobrých skutků není nikdy dost, nezůstalo jen u akce Žákovského parlamentu, ale zapojila se nakonec celá škola – žáci i učitelé. Každá třída i sborovna přichystala alespoň jednu dárkovou krabici pro dítě, tu pak paní učitelka Čermáková a Kulová odvezly na sběrné místo, které je předá potřebným.

Věříme, že tímto dobrým skutkem jsme rozdali radost, protože to je veliká věc.

Mgr. Jarmila Kulová

PODZIMNÍ ODPOLEDNE S PARLAMENTEM

Dne 7. listopadu uskutečnil školní parlament ZŠ Šanov akci nazvanou „Podzimní odpoledne s parlamentem“. Cílem akce bylo strávit příjemné podzimní odpoledne s žáky, rodiči a všemi přáteli školy. Pro všechny, kteří dorazili, bylo připraveno ohniště, kde si mohli opéct špekáček, občerstvení, mohli pouštět draky a zároveň se zúčastnit hlasování v soutěži o „Nejlepší koláč našich maminek“, nebo si jen prostě užívat hezký den, poslouchat příjemnou hudbu a povídat si.

Samotné akci předcházelo dlouhé plánování, organizování a přípravy. Nakonec se v daný den členové parlamentu sešli ve 13 hodin na fotbalovém hřišti, aby nachystali vše potřebné. Po 14. hodině začali přicházet rodiče s dětmi, ale také senioři z domova důchodců, pro které jsme měli připravené občerstvení.

Do soutěže „Nejlepší koláč našich maminek“ se přihlásilo dost lidí, všem se jejich koláč či zákusek povedl a bylo moc těžké rozhodnout o vítězi. Nakonec vyhrála paní Lučanová, přesto děkujeme všem, kteří se zapojili.

Toto pohodové odpoledne si všechny děti i dospělí moc užili. Děkujeme paním učitelkám za pomoc při přípravách, panu starostovi za nabídnutou podporu, rodičům za pomoc a všem, kteří nás přišli podpořit.

Vanesa Šmídová, VIII. třída

SEZNAMOVACÍ VÝLET ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

25.9. se členové Školního parlamentu zúčastnili výletu do města Znojma. Během procházky městem jsme se zastavili u významných památek, seznámili jsme se s kulturou města. Dorazili jsme až k rotundě sv. Kateřiny, kde jsme si užili krásný výhled na přehradu a okolní památky a v klidu jsme se nasvačili.

Protože se jednalo především o stmelovací výlet, kdy bylo podstatou to, aby se žáci navzájem poznali, zahráli jsme si seznamovací hry, u kterých jsme se moc bavili. Zjistili jsme, kdo co má rád, jaké jsou jejich silné stránky, v čem mohou být pro tým užiteční, jaké přináší nápady. Určitě budou přátelská parta. Moc se těšíme, co v tomto školním roce vymyslí 🙂

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Začátek školního roku je na naší škole již tradičně spjat s volbou členů do našeho Parlamentu. Třídy si volí své zástupce, kteří budou reprezentovat jejich názory, nápady a připomínky. Následně jsou tito žáci slavnostně představeni celé škole a oficiálně uvítáni v Parlamentu. Všechny moc vítáme a těšíme se na spolupráci 🙂

Návštěva Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice: Sdílení zkušeností a výměna nápadů

Dne 7. června se naše škola ZŠ Šanov stala dějištěm inspirativní události, kdy jsme přivítali zástupce Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice. Tato setkání jsou výbornou příležitostí k výměně zkušeností a nápadů mezi školami a jejich parlamenty. Naši hosté představili fungování a aktivity jejich školního parlamentu, zatímco my jsme se pyšnili našimi vlastními úspěchy.

Celý den byl naplněn prezentacemi a diskuzemi, které představovaly výsledky práce obou parlamentů. Zástupci Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice prezentovali své projekty a iniciativy, které již úspěšně realizovali. Bylo fascinující vidět, jak dokázali přinést nové nápady do každodenního školního života i když jejich parlamentu funguje první rok. Jejich prezentace nám poskytla mnoho inspirace a motivace pro naše vlastní aktivity.

Naši zástupci z Žákovského parlamentu byli také dobře připraveni. Představili všechny naše úspěšné projekty, které jsme zrealizovali během posledního školního roku. Těšili jsme se, že můžeme ukázat naše dobrovolnické aktivity, charitativní akce a významné projekty, které přispěly k pozitivní atmosféře na naší škole. Byli jsme hrdí na to, co jsme dokázali a rádi jsme se podělili o naše zkušenosti s ostatními.

Sdílení zkušeností a nápadů bylo hlavním cílem tohoto setkání. Diskuze mezi zástupci obou parlamentů byla živá a plná nových myšlenek. Vyměňovali jsme si různé postupy, které fungovaly na jedné škole, a diskutovali o jejich možné implementaci na druhé škole. Bylo úžasné vidět, jak různé přístupy mohou přinést inovace a zlepšení do vzdělávacího prostředí. Věříme, že některé z těchto nápadů budou inspirovat naše budoucí projekty a posunou nás vpřed.

Kromě odborných diskuzí jsme si také užili příjemnou atmosféru a společné občerstvení. Zástupci parlamentu naší školy se postarali o drobné občerstvení pro návštěvu, což přispělo k příjemnému a přátelskému prostředí. Bylo skvělé trávit čas s vrstevníky z jiné školy a sdílet své zkušenosti.

Celkově lze říci, že návštěva Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice byla pro nás velmi inspirativní a motivující. Sdílení zkušeností a výměna nápadů byla pro obě strany velmi hodnotná. Doufáme, že tato spolupráce mezi našimi školami bude pokračovat i v budoucnosti a přinese další inovace a pozitivní změny do našich školských prostředí.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Ve středu 10. května se členové Parlamentu aktivně zapojili do nejstarší sbírkové akce v ČR, která letos probíhá již po 27. Letošní ročník byl zaměřen na nádory průdušek a plic a jejich prevenci.

„Parlamenťáci“ se stali dobrovolníky, kteří informovali veřejnost o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků, prodávali také kvítky měsíčku lékařského, přičemž získané prostředky poputují na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Všem za Váš příspěvek upřímně děkujeme.

Mgr. Jarmila Kulová

ŠKOLNÍ PARLAMENT POMÁHÁ

Školní Parlament se zapojil do sbírky Český den proti rakovině 2023. Stali jsme se tak dobrovolníky, u kterých můžete dne 10. 5. 2023 zakoupit žlutý kvítek, čímž přispějete k získání prostředků na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Více informací naleznete na www.cdpr.cz

Prodej bude probíhat před budovou školy 10. května 2023 v době: 7:00 – 7:30, 12:30 – 14:00.