Zahájení školního roku 2019/2020 v mateřské škole

pondělí 2. 9. 2019 od 6:15 do 16:00 začíná provoz MŠ. Vážení rodiče, nahlásit si dítě ke stravování a vyzvednout si přihlášku ke stravování je možno v kanceláři vedoucí stravování paní Kašparové v ZŠ od úterý do čtvrtku v době od 7:00 do 12:00 nebo v MŠ ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 13:00.

CO SI VZÍT S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY vše podepsané fixou:

 • přezůvky s pevnou patou – ne pantofle;
 • pohodlné a adekvátní oblečení do třídy;
 • oblečení a obuv na pobyt venku, pláštěnku, gumáky;
 • dle potřeby – zástěra, staré tričko na malování, lepení apod.;
 • plastový hrníček s ouškem na pitný režim;
 • pyžamo.

Rozloučení s předškoláky v mateřské škole

V horký letní předprázdninový den proběhl v naší mateřské školce rozloučení s předškoláky. Letos naši mateřskou školu opouští 15 dětí, které od září zasednou do školních lavic. Děti se rozloučily pásmem básniček a písníček, které obohatily i o taneční číslo, do kterého se zapojili i přihlížející rodiče. Po vystoupení byly dětem předány šerpy a dárkové balíčky a paní učitelky z mateřské školky se s každým předškoláčkem zvlášť rozloučily. V samém závěru děti oslovila i paní učitelka Fodorová ze základní školy, která bude od září jejich novou třídní učitelkou. Pochválila je za předvedený výkon a vyjádřila obdiv, s jakou vervou a nadšením se vložily do přípravy vystoupení. Povzbudila je také do další spolupráce, která je čeká od září při výuce v základní škole.

Na video z vystoupení předškoláků a další fotografie se podívejte zde.

Zápis do mateřské školy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace vyhlašuje zápis do Mateřské školy v Šanově s nástupem od 1. 9. 2019.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 6. 5. 2019 – 10. 5. 2019

Přihlášky vydává a vyplněné žádosti přijímá paní Janíková, vedoucí učitelka Mateřské školy v Šanově, Karlovská 124, v době provozu školy.

Formulář žádosti o přijetí do MŠ je možné stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici zde a jsou také zveřejněna na informativní nástěnce v MŠ.

Jak zvládnout začátek v MŠ

Mluvte s dítětem o školce a dejte mu najevo, že jeho případným obavám z nástupu do školky rozumíte.

Zvykejte dítě na odloučení, při odchodu jej ujistěte, že se vrátíte. Dítě potřebuje mít pocit, že se na vás může spolehnout.

Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a při jídle.

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Loučení by se nemělo protahovat, ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného z domova – nějakou maličkost.

Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, opravdu přijďte. Když si nejste jistí, nic neslibujte a radši dítě překvapte.

Za pobyt ve školce neslibujte odměny předem.

 

CO S SEBOU DO MŠ – vše podepsat fixou na textil

 • přezůvky s pevnou patou – ne pantofle
 • pohodlné a adekvátní oblečení do třídy
 • oblečení a obuv na pobyt venku, pláštěnku, gumáky
 • dle potřeby – zástěrka, staré tričko na malování, lepení apod.
 • plastový hrníček s ouškem na pitný režim
 • pyžamo