Školní parlament

Na naší škole působí ve spolupráci s vedením školy a koordinátory z řad vyučujících Školní parlament. Ten tvoří vybraní žáci 4. – 9. tříd.

ŠKOLNÍ PARLAMENT zastupuje své spolužáky a snaží se prosadit jejich požadavky a nápady.
ŠKOLNÍ PARLAMENT se podílí na chodu školy.
ŠKOLNÍ PARLAMENT se spolupodílí na rozvíjení klimatu školy.
ŠKOLNÍ PARLAMENT se učí odpovědnosti, spolupráci, demokratické diskuzi, respektu.

Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Je tedy prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráce mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

A to jsme my:

Členové Školního parlamentu ve šk. roce 2023/2024

Členové Školního parlamentu ve šk. roce 2022/2023