Vstupenky na ples

Vážení rodiče a přátelé školy, velmi se těšíme Vaší přízni a zájmu o koupi vstupenek na Školní ples 2024. V prodeji míst k sezení jsme předně nabídli vstupenky s místenkou rodinám našich absolventů. Jistě tuto skutečnost chápete, vzhledem k faktu, že cílem plesu je představit absolventy naší školy. Těšíme se nebývalému zájmu a momentálně nám zbývá posledních cca 32 míst k sezení – avšak mimo hlavní sál. V případě, že máte o tyto vstupenky zájem, kontaktujte mne od 12.2.2024 emailem: cermle@zssanov.cz. Dále je samozřejmně možné zakoupit vstupenky bez místa k sezení stejným způsobem.

Děkujeme za pochopení. Mgr. Čermáková

Návštěva Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice: Sdílení zkušeností a výměna nápadů

Dne 7. června se naše škola ZŠ Šanov stala dějištěm inspirativní události, kdy jsme přivítali zástupce Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice. Tato setkání jsou výbornou příležitostí k výměně zkušeností a nápadů mezi školami a jejich parlamenty. Naši hosté představili fungování a aktivity jejich školního parlamentu, zatímco my jsme se pyšnili našimi vlastními úspěchy.

Celý den byl naplněn prezentacemi a diskuzemi, které představovaly výsledky práce obou parlamentů. Zástupci Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice prezentovali své projekty a iniciativy, které již úspěšně realizovali. Bylo fascinující vidět, jak dokázali přinést nové nápady do každodenního školního života i když jejich parlamentu funguje první rok. Jejich prezentace nám poskytla mnoho inspirace a motivace pro naše vlastní aktivity.

Naši zástupci z Žákovského parlamentu byli také dobře připraveni. Představili všechny naše úspěšné projekty, které jsme zrealizovali během posledního školního roku. Těšili jsme se, že můžeme ukázat naše dobrovolnické aktivity, charitativní akce a významné projekty, které přispěly k pozitivní atmosféře na naší škole. Byli jsme hrdí na to, co jsme dokázali a rádi jsme se podělili o naše zkušenosti s ostatními.

Sdílení zkušeností a nápadů bylo hlavním cílem tohoto setkání. Diskuze mezi zástupci obou parlamentů byla živá a plná nových myšlenek. Vyměňovali jsme si různé postupy, které fungovaly na jedné škole, a diskutovali o jejich možné implementaci na druhé škole. Bylo úžasné vidět, jak různé přístupy mohou přinést inovace a zlepšení do vzdělávacího prostředí. Věříme, že některé z těchto nápadů budou inspirovat naše budoucí projekty a posunou nás vpřed.

Kromě odborných diskuzí jsme si také užili příjemnou atmosféru a společné občerstvení. Zástupci parlamentu naší školy se postarali o drobné občerstvení pro návštěvu, což přispělo k příjemnému a přátelskému prostředí. Bylo skvělé trávit čas s vrstevníky z jiné školy a sdílet své zkušenosti.

Celkově lze říci, že návštěva Žákovského parlamentu ze ZŠ Želetice byla pro nás velmi inspirativní a motivující. Sdílení zkušeností a výměna nápadů byla pro obě strany velmi hodnotná. Doufáme, že tato spolupráce mezi našimi školami bude pokračovat i v budoucnosti a přinese další inovace a pozitivní změny do našich školských prostředí.

Erasmus+ 2023: Španělsko v Šanově

Ve dnech 3. – 9. května přivítala naše škola návštěvu studentů a učitelů ze školy v Alcalá de Henáres. Během tohoto týdne byli žáci ubytovaní v rodinách a seznámili se se zvyky a způsobem bydlení v naší krásné zemi. První den této mobility jsme strávili výukou ve škole. Žáci i učitelé měli možnost zhlédnout prezentace o České republice, našich nejkrásnějších místech, zvycích a tradičních jídlech.

V pátek jsme vyrazili všichni společně na výlet na Svatý kopeček do Mikulova. Na Svatém kopečku jsme uskutečnili 2 aktivity, nasvačili se a vydali se zpět do města. Ve městě jsme se prošli po náměstí, podívali se do zámeckých zahrad a prohlédli si zámek. Spěchali jsme domů, protože nás večer čekala seznamovací party v Cyklocentru.

Párty měla i přes počáteční pomalý rozjezd velký úspěch a všichni si chválili předem připravený playlist a občerstvení, které pro nás připravili někteří rodiče.

V sobotu měli žáci program pouze dopoledne. V 9:30 jsme se sešli na atletickém oválu, kde jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu pod vedením pana starosty Petra Škarka. S celou akcí mu pomáhali žáci naší školy, jak už stávající, tak bývalí. Nutno dodat, že dle mého názoru i přes počáteční obavy měla lukostřelba u našich španělských kamarádů velký úspěch. Zbytek víkendu pak žáci strávili v rodinách, které pro ně měly připravený vlastní program.

V pondělí 8. května jsme i přes státní svátek vyrazili do Moravského Krasu. Čekala nás prohlídka Punkevní jeskyně spojená s plavbou lodí. Hned poté, co nás řidič autobusu vysadil na parkovišti a zaplatili jsme vstupenky, jsme vyrazili na 2 km túru směr jeskyně. Bohužel jsme udělali chybu hned u startu a vybrali si delší cestu. Místo 2 km jsme nakonec ušli asi 5 km a ocitli se na křižovatce, kde jsme si na ceduli přečetli, že jsme 1 km od Macochy. Rozhodli jsme se vyběhnout kopec, podívat se do Macochy a sjet lanovkou zpět k Punkevní jeskyni. I přesto, že jsme na prohlídku dorazili pozdě, nás průvodci vzali za necelých 5 minut. Nejvíc se žákům líbila plavba lodí.

Po cestě zpět jsme se zastavili v Brně, prošli si centrum a zastavili se na Jakubském náměstí a náměstí Svobody. Pak jsme se vydali směrem k autobusovému nádraží Zvonařka, kde na nás čekal autobus.

Poslední den této mobility, která byla uskutečněna díky grantu Erasmus+, jsme strávili eko-procházkou, na které jsme měli za úkol zachránit Velikonoční ostrovy. Celý program měla na starosti paní učitelka Kubovčíková, po splnění aktivit jsme se zastavili pozdravit naše spolužáky na rybářských závodech a poté už jsme se vydali zpět na oběd. Po obědě následovala ceremonie ukončení této mobility, kde jsme předali všem zúčastněným diplomy o absolvování této mobility, udělali si poslední fotky, všichni se rozloučili a pak už se naši španělští přátelé vydali na nádraží, odkud jim jel autobus do Laa a poté vlakem do Vídně na letiště.

Erasmus+ 2023: Šanov ve Španělsku – 11. den

Úterý 25.4 Tereza Zapletalová:

Dnešní den začal už klasicky tím, že jsem vstala v 7 hodin ráno a šla se nachystat na výlet. Ke škole nás odvezl Martiny táta, po cestě jsme si povídali o spoustě zajímavých věcech. Za cca hodinu přijel autobus, kterým jsme hodinu jeli na výlet do hor. Bylo to tam nádherné, měli jsme tři zastávky, na druhé zastávce jsme si společně zahráli hru A-E-I-O-U. Hra spočívá v tom, že se pinká míč do vzduchu a pokaždé se řekne A-E-I-O-U a na písmeno U se musí po někom vystřelit, pokud vás míč trefí, vypadáváte ze hry.

Po cestě jsme potkali stádo krav, nikdy v životě jsem blízko těmto zvířatům nebyla, ale vypadali šťastně, protože měli velký prostor k tomu, aby se mohli pást, nikde okolo nebyl žádný plot. Poté, co jsme dorazili na místo, jsme si sedli a dali si oběd, který jsme dostali od rodin, ve kterých trávíme tento týden.

Po obědě jsme si šli zahrát týmové hry. Bylo to moc fajn. Když jsme dohráli, dali jsme si chvíli pauzu a šli zpět k autobusu. Po příjezdu na místo nás opět vyzvedl Martiny táta a odvezl nás domů, kde jsme se osprchovaly a jely zpět do Alcalá, kde byl sraz s ostatními. Společně jsme si zašli na waffle. O půl deváté jsme jely domů a tam na nás čekala výborná večeře, u ní jsme si skvěle popovídali a dozvěděla jsem se, že jméno „Teresa“ je španělské jméno a že je tu velice oblíbené. Dnešní den jsem si velice užila.

Erasmus+ 2023: Šanov ve Španělsku – 10. den

Pondělí 24.4. Luboš Skybík:

Dnešní den byl první, kdy jsme šli do školy společně s našimi španělskými kamarády. Ráno jsme neměli snídat, protože jsme měli snídani ve škole. Byla výborná, měli jsme churros s čokoládou donuty a džus.

Poté někteří žáci prezentovali o Evropské unii a ptali se různé otázky. Následovala cesta to města, kde jsme měli „Scavenger hunt“ – tzv. stopovací hru a měli jsme 4 různé zastávky a na každé asi 4 úkoly. Jak jsme měli hotovo, vydali jsme se na túru do parku Los Cherros, kde jsem se učili orientaci v přírodě. Při jedné z aktivit se ozvalo Sáře staré zranění a museli jsme po cestě zpět navštívit lékaře, naštěstí vše dopadlo dobře.

Po celém dni jsme byli unavení, ale i tak se našla energie na to jít ven – a to do skateparku. Poté, co jsme vyplýtvali poslední zbytky energie, jsme konečně šli domů a měli jsme výbornou večeři. Rýži a kuřecí maso. Před spaním jsme ještě s Viktorem hráli Fifu.

Erasmus+ 2023: šanov ve Španělsku – 9. den

Neděle 23.4 Lukáš Lučan:

Po dnešním dnu jsem byl úplně vyřízený, neboť jsem naspal pouze 6 hodin. Na snídani jsme došli já, Vláďa a Luboš společně s paní učitelkou trochu později než ostatní, protože jsme byli přechozí den na zápase v Madridu, po kterém jsme se dostali zpět na hotel až okolo 1 hodiny ráno. Po snídani se nic zajímavého nedělo, měli jsem za úkol uklidit pokoje a zabalit si kufry. Chystali jsme se do rodin.

Ještě ráno se mi povedlo zlomit novou desku na skateboardu, který jsem měl asi týden, ale naštěstí jsem si zde koupil náhradní, takže jsem si ji vyměnil a jezdil dál. V 5 hodin odpoledne jsme vyzvedli kufry a šli ke škole, kde jsem se měli potkat s našimi partnery. Poté, co jsme se všichni přivítali, čekala nás cesta do rodin. S Javim jsme došli k němu domů, on mě provedl a já si vybalil. Jak jsem měl hotovo, hned jsme šli ven s ostatními kluky a také se Zoe.

Musím přiznat, že to byla s nimi opravdu sranda. Večer jsme došli zpět k Javimu a já poznal jeho rodiče, kteří jsou na mě opravdu milí. Je to tu opravdu super. Mají to zde sice menší, ale velmi útulné. Jsem opravdu rád, že si vyměním pobyt zrovna s Javim.

Erasmus+ 2023: Šanov na zápase Real Madrid

Zážitky z fotbalového utkání Real Madrid

Od začátku našeho pobytu v Alcalá se skupinka žáků včetně mě těšila na sobotu 22. 4. Do Španělska jsme totiž přijížděli s tím, že se chceme podívat na fotbalový zápas týmu Real Madrid. Avšak koupit vstupenky nebylo vůbec jednoduché, chvílemi jsme až propadali zoufalstvím, jak rychle volná místa mizí. Teprve až dva dny před utkáním se nám podařilo zamluvit místa. Od té doby jsme se nemohli dočkat sobotního večera. A že to stálo za to!

Lukáš Lučan:

Dnes jsem se již od rána nemohl dočkat na večer. V 16:45 jsme vyrazili na místní nádraží, abychom se dostali do Madridu. V Madridu jsme byli o něco dříve, protože jsme se chtěli najíst a pozorovat fotbalisty, jak se rozcvičují před zápasem. Čekání na zápas uběhlo jako voda, no a najednou vše začlo. Ta atmosféra byla ohromná. Nikdy v životě jsem takový pocit nezažil. Zápas dopadl výhrou pro Real Madrid a to 2:0. Jsem opravdu rád, že jsem obětoval svých devadesát euro a mohl se dostat na něco tak skvělého.

Luboš Skybík:

Dnešní den byl velice speciální, protože jsme šli na fotbal, na který jsem se strašně moc těšil. O půl osmé jsme konečně mohli vstoupit na stadion. Po chvilce čekání jsme viděli rozcvičovat se hráče a v devět hodin začal zápas, který jsem si moc užil a jsem strašně rád, že nás sem paní učitelka vzala.

Vladislav Bárta:

Nejsem teda žádný fotbalový fanoušek, ale tohle bylo super. Ta atmosféra mě tak strhla, až je mi líto, že jsem si nekoupil i tu šálu. Budu na tento den vždycky hezky vzpomínat. A kdybychom se ještě mohli vyfotit s nějakým hráčem, bylo by to dokonalé.

A mně nezbývá nic jiného než souhlasit. V každém případě se jednalo o jeden z nejhezčích zážitků, které můžete zažít. Téměř 70 000 sportovních nadšenců v dresech slavných fotbalistů, kolem krku šály podporující tým Real Madrid, chorál znějící obřím stadionem, trávník plný sportovních hvězd – úchvatné!

Mgr. Jarmila Kulová

Erasmus+ 2023: Šanov ve Španělsku – den 8.

Zážitky ze dne 22.4. vám přínáším za naši celou skupinu já, Lenka Čermáková:

O snídani asi není potřeba pořád dokola mluvit, tak přejdu na to důležité. Ráno pršelo a my jsme měli jeden důležitý úkol, vyprat špinavé prádlo v blízké prádelně. Díky bohu jsme to stihli dopoledne a žáci se naučili na příklad třídit prádlo, jakou teplotu zvolit, obsloužit pračku apod. Jejich počánání v prádelně jsme samozřejmě sdílely s rodiči. Po této vydařené akci jsme šli všichni na oběd. Po něm, již klasicky, hodinová pauza a následovaly úkoly, na rozvoj práce v týmu a kreativitu. Prvním úkolem bylo sestavit bezpilotní letoun, k jehož stavbě mohli žáci využít jen papír, provázek a přírodní materiály. Letoun, který doletěl nejdál, vyhrál. Odměnou byly sladkosti, které vyhrál tým Vláďa, Terka a Klára.

Po krátké přestávce začal druhý úkol. Žáci měli postavit co nejvyšší věž ze špaget a „marschmellownů“. I když tento nápad není náš originál, velmi žáky bavil a bavil i kolemjdoucí, kteří si naše týmy neustále fotili. Po hodině práce stály v parku věže a některé byly velmi vysoké.  Vítězná věž měřila něco přes metr a byla postavená Milanem, Adrianou a Adélkou.

V době, kdy žáci plnili druhý úkol, se jejich spolužáci, společně s paní učitelkou Kulovou přepravovali na zápas Real Madrid – Celta, který začínal ve 21:00. Jak se jim zápas líbil a jaké mají zážitky se dozvíte v dalším příspěvku, který zveřejníme, hned, jak se vyspí a nasnídají a vše nám povykládají.

Dnešní večer byl poslední, který tráví naši žáci společně v hostelu Complutum a již tradiční proslov před večeří jsem tentokrát měla já, Lenka Čermáková. Poděkovala jsem jim, pochválila je, malinko pokárala za některé „puberťácké“ komplikace a popřála jim dobrou chuť. Večeři jsme si vychutnali. Je třeba dodat, že Španělé jí velké množství jídla, a tudíž je velká pravděpodobnost, že přijedeme o pár kilo těžší. První chod byly rybí lasagne se salátem, druhý byl hovězí steak a hranolky následovaný dezertem, kterým byl jogurtový zákusek s medem.

Zítra se zde v Alcalá de Henáres slaví Den knihy, který bude zakončený předáním ceny Miguela de Cervantese za literaturu v pondělí. Tuto cenu přijede předat do auly místní univerzity Král Philip a Královna Letizie.