Dokumenty

Formuláře ke stažení:

Přihláška do zájmového kroužku

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Darovací smlouva


Informace o konzultačních hodinách jednotlivých vyučujícíchDůležité dokumenty naší školy:

Školní vzdělávací program základní školy

Školní vzdělávací program školní družiny


Školní řád

Řád školní družiny


Minimální preventivní program

Plán ICT

Plán EVVO

Koncepce domácí přípravy pro školní rok 2019/2020Další dokumenty školy:

Výroční zprávy za rok 2018/19

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2017