Dokumenty

Důležité dokumenty naší školy:

  1. Nejdůležitějším koncepčním dokumentem je náš Školní vzdělávací program základní školy, s účinností k 1. 9. 2016, vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a Školní vzdělávací program školní družiny, s účinností k 1. 5. 2013.
  2. Informace o konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících jsou k nahlédnutí zde.
  3. Práva a povinnosti všech subjektů v rámci naší základní školy upravuje Školní řád platný od 1. 5. 2013.
  4. I pro tento školní rok je vypracován Minimální preventivní program, plán ICT a plán EVVO.
  5. Všeobecné informace o naší škole a o jejím fungování ve školním roce 2018/2019 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2018/19. 
  6. Na tomto místě se můžete seznámit také se Závěrečnou zprávou o hospodaření za rok 2017.  
  7. Dne 18. 11. 2019 byla pedagogickou radou schválena nová směrnice Koncepce domácí přípravy pro rok 2019.
  8. Zde najdete informace o školní družině (řád školní družiny).
  9. Zde je rovněž k dispozici přihláška do zájmového kroužku.
  10. Zde je k dispozici Žádost o uvolnění žáka z vyučování.