Dokumenty

Důležité dokumenty naší školy:

  1. Nejdůležitějším koncepčním dokumentem je náš Školní vzdělávací program základní školy, s účinností k 1. 9. 2016, vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a Školní vzdělávací program školní družiny, s účinností k 1. 5. 2013.
  2. Práva a povinnosti všech subjektů v rámci naší základní školy upravuje Školní řád platný od 1. 5. 2013.
  3. I pro tento školní rok je vypracován Minimální preventivní program, plán ICT a plán EVVO.
  4. Všeobecné informace o naší škole a o jejím fungování ve školním roce 2017/2018 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2017/2018
  5. Na tomto místě se můžete seznámit také se Závěrečnou zprávou o hospodaření za rok 2017.  
  6. Na provozní poradě dne 5. 11. 2011 byla pedagogickou radou schválena směrnice s názvem Koncepce domácí přípravy. Domácí příprava je každodenní a nedílnou součástí přípravy žáka do školy, je doplňkem výuky, která proběhla ve vyučovací hodině, nebo přípravou na vyučovací hodinu následující.
  7. Zde najdete informace o školní družině (řád školní družiny).
  8. Zde je rovněž k dispozici přihláška do zájmového kroužku.
  9. Zde je k dispozici Žádost o uvolnění žáka z vyučování.