Vlastivědný výlet 4. třídy

Ná závěr školního roku jsme se vydali na vlastivědný výlet do historického Znojma, abychom na vlastní kůži nasáli atmosféru z doby Přemyslovců, kterým jsme se letos věnovali. A protože jsme vloni vyhráli v soutěži „O poklady Znojemska“ vstup do Znojmeského podzemí pro celou třídu, nejvíce jsme se těšili právě na tuto návštěvu. Tajuplná atmosféra se žákům moc líbila a díky paní průvodkyni zažili i trošku adrenalinu, když jim při prohlídce na chvíli zhasla světla. Stihli jsme si projít všechny nejdůležitější památky Znojma včetně krásných výhledů do Národního parku Podyjí a výlet zakončili sladkou tečkou na zmrzlině.

Nezapomeňte se podívat na všechny fotografie z výletu ve fotogalerii.

Zelený ostrov

O síle přírody jsme se přesvědčili na vlastní kůži, když jsme se se čtvrtou třídou vydali na sopečný ostrov Krakatau v Indonésii. V roce 1883 tento vulkán začal soptit a vybuchl, skály létaly až 35 km daleko a exploze byla slyšet až v 3200 km vzdálené Austrálii. Ačkoliv po výbuchu na ostrově nazůstal žádný život, po vychladnutí lávy příroda ukázala svou sílu a doslova z popela se na ostrov začal vracet život. Žáci si vyzkoušeli sopku vyrobit a přitom využili všechny smysly. Poté jsme jednoduchým pokusem zinscenovali „výbuch sopky“ a vydali se se svou expedicí na průzkum ostrova. Zkoumali jsme rostliny, živočichy a okolí a i naše příroda nám ukázala, jak po zimě zase ožila. Přesvědčili jsme se, že příroda k životu člověka nepotřebuje, ale člověk přírodu ano, a zavázali jsme se, že uděláme vše proto, abychom ji neničili.

Prohlédněte si všechny fotografie ve fotogalerii.

Mgr. Jana Souini, Mgr. Kateřina Kubovčíková

Čtvrťáci čtou prvňákům

Motivace není nikdy dost, a tak jsme se s vybranými žáky 4. třídy vydali k prvňáčkům, abychom jim ukázali, jak velký pokrok mohou jen za pár let udělat v oblasti čtení. Přečetli jsme jim ukázky z oblíbených knih čtvrťáků, povídali si o radosti ze čtení, o tom, jak díky četbě můžeme mít bohatší život, a jaká je to radost už i pro prvňáčky, že dokáží přečíst první slova a věty. Věříme, že jsme jim předali další odhodlání trénovat, aby pak mohli zažít nejedno dobrodružství s knihou v ruce.

Mgr. Jana Souini, Mgr. Edita Wolfová

Aktivní učení

Moc rádi se ve 4. třídě učíme sami. Paní učitelka nám vždy nachystá několik možností, jak se učivo naučit a my si můžeme vybrat, co se nám zdá jako nejlepší způsob. Všichni jsme aktivní a pomáháme si, když je potřeba, učíme se navzájem a moc nás to baví. V hodinách míváme i relaxační chvilky, dechová i pohybová cvičení, abychom se necítili unavení. Navzájem si čteme knížky, povídáme si o nich a přitom se naučíme tolik věcí. Snad už brzy přijde lepší počasí a my se budeme moct učit i venku.

Když učí žáci

Říká se, že nejlépe se člověk něco naučí, když vysvětluje ostatním. Žáci 4. třídy si to letošní školní rok vyzkoušeli už několikrát a jejich dovednosti se neustále zlepšují.

Tentokrát jsme brouzdali českou historií a podívali se do doby Přemyslovců. Žáci si sami vyhledávali informace z různých zdrojů, tyto informace také porovnávali, aby si ověřili pravdivost. Následně si ve dvojicích vypracovali svůj vlastní projekt, který na závěr prezentovali ostatním, kladli otázky a všichni se tak navzájem naučili o této části naší historie.

Z vytvořených prací si na chodbě připravili výstavku, ať i další žáci školy mohou načerpat třeba pro ně nové informace.

Planetárium

„Dlouho jsme se těšili na společný výlet s páťáky. Konečně nastal den „D“. Ve středu ráno jsme nastoupili do přistaveného autobusu. Já jsem si sedla k oknu, abych se mohla dívat ven. Cesta rychle uběhla. Autobus zastavil kousek od planetária. Kousek jsme museli jít pěšky. Než začal program, který pro nás připravili, tak jsme se nasvačili. Potom jsme se chvíli proběhli. Paní učitelka nás zavedla dovnitř. Usadili jsme se v pohodlných křeslech. Na stropě se objevily planety Merkur, Měsíc a naše Země. Ukázali nám 84 souhvězdí. Potom nám pustili program Morava 360. Viděli jsme například mikulovský Svatý kopeček. Na památku jsem si koupila pohlednici a pravítko. Když jsme se vraceli domů, byli jsme všichni unavení. Někteří spolužáci dokonce usnuli.“ – Leontýna Lysáková, 4. třída

„Dne 5.10. kolem 7:50 jsme jeli do Brna. Cestu v autobuse jsem jel vepředu. A jak jsme dojeli, tak jsme šli do kupole, která měla výšku 17 metrů a taky polohovací sedačky. Potom jsme si ukazovali souhvězdí. Pak jsme létali na planety. Dozvěděl jsem se, že na Moravě všude bylo moře. Byl to krátký film, kterým nás prováděl Bolek Polívka.“ – Pavel Bakula, 4. třída

„Do brněnského planetária jsme jeli 5.10. 2022 čtvrtá a pátá třída. Programy tam byly Cesta sluneční soustavou a Morava 360. Zjistila jsem, že Měsíc má na sobě zůstatky černé lávy. Byl tam mini obchod, ale vše tam měli drahé. A ještě jsem zjistila, že nejjasnější hvězda je Sirius. Do Brna jsme jeli hodinu. Zjistila jsem, že Polárka je až 48. nejjasnější hvězda a že mléčná dráha není z mlíka, ale z hvězd, ale proto, že je moc daleko, tak ty hvězdy nevidíme. Byli tam i sklápěcí židle. Morava 360 byla hezká a na nějakých místech jsem i byla, např. Svatém kopečku a v Lednici. Všechno v planetáriu jsem si užila.“ – Soňa Kafková, 4. třída

Nakonec jsme si kousek vesmíru odnesli i domů, když jsme si ve škole vyrobili hvězdnou mlhovinu ve skleničce a zakončili tak naše putování galaxií.

Podívejte se na všechny fotografie.

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

Dne 6. 6. 2022 se pro žáky 2. – 5. třídy konala beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou v obecní knihovně. Autorka dětem představila svou knižní tvorbu, popovídala jim o tom, jak taková kniha vzniká, co všechno je k tomu potřeba, jak se stala spisovatelkou a děti na ni měly řadu dalších dotazů. Byla to moc inspirativní návštěva a kdo ví, třeba se v našich lavicích také skrývá nějaký spisovatelský talent. Na závěr nás čekalo velké překvapení, pan starosta osobně předal všem žákům ten nejlepší dárek – knihu. A my se nemůžeme dočkat, až se do ní začteme.

Po stopách velikonočního zajíčka

Dne 17.4. se uskutečnila dlouhodobě plánovaná akce pro první stupeň organizovaná školním parlamentem, která nesla název “ Po Stopách velikonočního zajíčka”. Tato akce byla konána za účelem stmelení přátelských vztahů mezi žáky. Ze začátku jsme se my pořadatelé rozdělili na sedm různých stanovišť, kde jsme měli připravených sedm úkolů pro naše malé žáčky. Děti si losovaly barevné papírky, které je rozdělily do sedmi barevných skupinek po dvou etapách, a pak se postupně vydaly na lov vajíček. Jakmile skupinka získala všech sedm vajíček své barvy, vysloužila si sladkou odměnu. Všichni žáci byli velmi úspěšní, s velkým nadšením se zapojili a spolupracovali, což nás velmi potěšilo. Všem dětem se akce velmi líbila.  

Natálie Šimšová

předsedkyně parlamentu

Fotky z celého dne najdete zde

Zápis do 1. třídy

15. dubna proběhl na naší škole zápis nových prvňáčků.
Předcházel mu již tradičně kurz předškoláka, kdy ve 3 lekcích malí předškoláci prokazovali své matematické, grafomotorické a komunikativní dovednosti.
Bylo zapsáno 17 nových školáčků.
Podle výrazů v tvářích při pasování na školáka se do školy jistě těší.

Podívejte se na naše budoucí nové tváře zde.

Poznávání regionu a ekohrdinové

4. a 5. třída se vydala na průzkum regionu a protože Šanov už dobře známe, vydali jsme se o kousek dál, a to do Hrušovan nad Jevišovkou. V nohách jsme za celé dopoledne měli spoustu kilometrů i zážitků. Všichni jsme byli okouzleni krásnou přírodou v nově vybudovaných mokřadech i historickém hrušovanském parku. Méně pak množstvím odpadků, které jsme se v rámci našich možností pokusili posbírat a roztřídit do kontejnerů. Protože příroda volá o pomoc nejen v naší obci, chceme pomáhat a jít příkladem kdekoliv a kdykoliv.

Na fotky z celého dopoledne se můžete podívat ZDE.