Po stopách velikonočního zajíčka

Dne 17.4. se uskutečnila dlouhodobě plánovaná akce pro první stupeň organizovaná školním parlamentem, která nesla název “ Po Stopách velikonočního zajíčka”. Tato akce byla konána za účelem stmelení přátelských vztahů mezi žáky. Ze začátku jsme se my pořadatelé rozdělili na sedm různých stanovišť, kde jsme měli připravených sedm úkolů pro naše malé žáčky. Děti si losovaly barevné papírky, které je rozdělily do sedmi barevných skupinek po dvou etapách, a pak se postupně vydaly na lov vajíček. Jakmile skupinka získala všech sedm vajíček své barvy, vysloužila si sladkou odměnu. Všichni žáci byli velmi úspěšní, s velkým nadšením se zapojili a spolupracovali, což nás velmi potěšilo. Všem dětem se akce velmi líbila.  

Natálie Šimšová

předsedkyně parlamentu

Fotky z celého dne najdete zde

Zápis do 1. třídy

15. dubna proběhl na naší škole zápis nových prvňáčků.
Předcházel mu již tradičně kurz předškoláka, kdy ve 3 lekcích malí předškoláci prokazovali své matematické, grafomotorické a komunikativní dovednosti.
Bylo zapsáno 17 nových školáčků.
Podle výrazů v tvářích při pasování na školáka se do školy jistě těší.

Podívejte se na naše budoucí nové tváře zde.

Poznávání regionu a ekohrdinové

4. a 5. třída se vydala na průzkum regionu a protože Šanov už dobře známe, vydali jsme se o kousek dál, a to do Hrušovan nad Jevišovkou. V nohách jsme za celé dopoledne měli spoustu kilometrů i zážitků. Všichni jsme byli okouzleni krásnou přírodou v nově vybudovaných mokřadech i historickém hrušovanském parku. Méně pak množstvím odpadků, které jsme se v rámci našich možností pokusili posbírat a roztřídit do kontejnerů. Protože příroda volá o pomoc nejen v naší obci, chceme pomáhat a jít příkladem kdekoliv a kdykoliv.

Na fotky z celého dopoledne se můžete podívat ZDE.

15. schůze Zrcadlového parlamentu

27. 3. se uskutečnila 15. schůze našeho parlamentu. Na schůzi jsme si rozdali úkoly ohledně velikonoční akce pro 1. stupeň, která se bude konat zanedlouho. Zkontrolovali jsme, jestli všichni donesli to, co měli donést. Pak jsme začali řešit to, jak rozdělit děti do skupin. Také jsme si vyzkoušeli, jestli jdou vyluštit hádanky a úkoly, které jsme si na tuto akci připravili.

Museli jsme se také vyrovnat s jedním velkým zklamáním, a to odchodem jednoho našeho aktivního člena parlamentu Michaelou Masjakovou. Novým zástupcem 7. třídy byl zvolen David Růžička.

Samuel Weiser, zástupce V. třídy

Masopustní karneval 2019

Žáci 4. a 5. ročníku i letos vložili svého podnikavého ducha do příprav Masopustního karnevalu pro mladší ročníky 1. až 3. třídu. A že taková akce není vůbec jednoduchá, se sami přesvědčili v průběhu plánování a organizace, kdy překonávali sami sebe a museli řešit různé situace.

Žáci si akci připravili téměř sami od výroby pozvánek, plakátů a kartiček se jmény, přes výběrové řízení jednotlivých stanovišť, kde si nachystali pro své mladší spolužáky řadu zajímavých a originálních úkolů až po zajištění odměn. Tato dlouhodobá organizace všeho a všech však přinesla své ovoce a žáci se ukázali jako týmoví hráči, kdy společně akci nejenom připravili, ale také ji zrealizovali a i to poslední, což sice už neradi, všechno zase uklidili, ukončili a zhodnotili letošní ročník karnevalu jako velmi úspěšný.

Věříme, že si to s námi všichni užili, děti se předvedly v krásných maskách, zatancovaly si, zadováděly a odpočinuly od učení a teď už zase hurá do objevování nových informací ve vyučování.

Fotili jsme o sto šest, tak se nezapomeňte podívat na všechny krásné masky ZDE.

Posílení vztahů mezi žáky

Celý měsíc leden a únor parlament plánoval realizaci dotazníku ohledně klimatu ve třídách v rámci celoročního cíle parlamentu „posílení vztahů mezi žáky“ v rámci celé školy. Žáci vyplňovali dotazník v pondělí 25.2. 2019 a členové parlamentu vedli přednášku, kterou si sami připravili. Dotazník vyplňovali žáci 3. až 9. ročníku. Cílem bylo zjistit, jaké jsou vztahy v jednotlivých třídách. A naším záměrem je vytvořit na základě výsledků stmelovací aktivity, které by zlepšily vztahy mezi žáky.

Michaela Masjaková

zástupce parlamentu za 7. třídu

7. schůze parlamentu

Dne 28.11.2018 se uskutečnila 7. schůze parlamentu. Jako první jsme zajistili přáníčka a dárečky, které se budou v jednotlivých třídách vyrábět, také jsme se shodli, že z každé třídy si vybereme dobrovolníka, který s námi navštíví Domovy důchodců. Z důvodu selhání dokumentů jsme nemohli vybrat plakát pro oznámení akce. Nakonec jsme se opět podívali na dotazník, který je podle nás skoro bezchybný.

Michaela Masjaková

zástupkyně 7. třídy

6. schůze parlamentu

Dne 21.11.2018 se uskutečnila 6. schůze, kterou jsme začali vymýšlením plakátu pro akci s názvem “Vločka Radosti”. Také jsme vymýšleli básničku, jakožto součást plakátu. Dále jsme přečetli příběh a upravenou verzi dotazníku od Michaely Masjakové a Natálie Šimšové. Schůzi jsme ukončili procvičováním jazykových dovednosti s jazykolamy.

Michaela Masjaková

zástupce 7. třídy 

3. a 4. schůze Zrcadlového parlamentu

Na třetí schůzi, která se uskutečnila 31.10.2018 jsme opět projednávali Vánoční akci, kterou navrhl žák deváté třídy, Petr Kubiš. S menšími úpravami se tato akce jednohlasně schválila. V další části schůze jsme se věnovali myšlenkové mapě, kterou si připravil místopředseda Josef Wolf. Ve zkratce šlo o to, že každý napsal na tabuli co trápí právě třídu, kterou zastupuje. Prokonzultovala se témata jako například šikana, uniformy nebo otevírání školy dříve. Rozhodli jsme se, že paní ředitelce předložíme návrh o nošení školních uniforem.

Dne 7.11.2018 se uskutečnila 4. schůze, které se zúčastnila i paní ředitelka. Schůzi jsme začali řešením návrhu “Krabice od bot”. Jedná se o sbírku starých hraček, oblečení pro děti v azylových domech nebo kojeneckých centrech či dětských domovech. Návrh byl jednohlasně schválen. Potom dostala slovo Natálie Šimšová, která představovala její návrhy na různé akce, ke kterým se vyjádřila paní ředitelka.

Poté jsme představili dotazník na zjištění vztahů ve třídách jako prevenci šikany, který vytvořila Michaela Masjaková a Natálie Šimšová, a ke kterému jsme řekli svůj názor a připomínky. Dále jsme řešili znovu uniformy, ale teď známe názor i paní ředitelky.

Michaela Masjaková

zástupkyně 7. třídy