Masopustní karneval 2019

Žáci 4. a 5. ročníku i letos vložili svého podnikavého ducha do příprav Masopustního karnevalu pro mladší ročníky 1. až 3. třídu. A že taková akce není vůbec jednoduchá, se sami přesvědčili v průběhu plánování a organizace, kdy překonávali sami sebe a museli řešit různé situace.

Žáci si akci připravili téměř sami od výroby pozvánek, plakátů a kartiček se jmény, přes výběrové řízení jednotlivých stanovišť, kde si nachystali pro své mladší spolužáky řadu zajímavých a originálních úkolů až po zajištění odměn. Tato dlouhodobá organizace všeho a všech však přinesla své ovoce a žáci se ukázali jako týmoví hráči, kdy společně akci nejenom připravili, ale také ji zrealizovali a i to poslední, což sice už neradi, všechno zase uklidili, ukončili a zhodnotili letošní ročník karnevalu jako velmi úspěšný.

Věříme, že si to s námi všichni užili, děti se předvedly v krásných maskách, zatancovaly si, zadováděly a odpočinuly od učení a teď už zase hurá do objevování nových informací ve vyučování.

Fotili jsme o sto šest, tak se nezapomeňte podívat na všechny krásné masky ZDE.

Posílení vztahů mezi žáky

Celý měsíc leden a únor parlament plánoval realizaci dotazníku ohledně klimatu ve třídách v rámci celoročního cíle parlamentu „posílení vztahů mezi žáky“ v rámci celé školy. Žáci vyplňovali dotazník v pondělí 25.2. 2019 a členové parlamentu vedli přednášku, kterou si sami připravili. Dotazník vyplňovali žáci 3. až 9. ročníku. Cílem bylo zjistit, jaké jsou vztahy v jednotlivých třídách. A naším záměrem je vytvořit na základě výsledků stmelovací aktivity, které by zlepšily vztahy mezi žáky.

Michaela Masjaková

zástupce parlamentu za 7. třídu

7. schůze parlamentu

Dne 28.11.2018 se uskutečnila 7. schůze parlamentu. Jako první jsme zajistili přáníčka a dárečky, které se budou v jednotlivých třídách vyrábět, také jsme se shodli, že z každé třídy si vybereme dobrovolníka, který s námi navštíví Domovy důchodců. Z důvodu selhání dokumentů jsme nemohli vybrat plakát pro oznámení akce. Nakonec jsme se opět podívali na dotazník, který je podle nás skoro bezchybný.

Michaela Masjaková

zástupkyně 7. třídy

6. schůze parlamentu

Dne 21.11.2018 se uskutečnila 6. schůze, kterou jsme začali vymýšlením plakátu pro akci s názvem “Vločka Radosti”. Také jsme vymýšleli básničku, jakožto součást plakátu. Dále jsme přečetli příběh a upravenou verzi dotazníku od Michaely Masjakové a Natálie Šimšové. Schůzi jsme ukončili procvičováním jazykových dovednosti s jazykolamy.

Michaela Masjaková

zástupce 7. třídy 

3. a 4. schůze Zrcadlového parlamentu

Na třetí schůzi, která se uskutečnila 31.10.2018 jsme opět projednávali Vánoční akci, kterou navrhl žák deváté třídy, Petr Kubiš. S menšími úpravami se tato akce jednohlasně schválila. V další části schůze jsme se věnovali myšlenkové mapě, kterou si připravil místopředseda Josef Wolf. Ve zkratce šlo o to, že každý napsal na tabuli co trápí právě třídu, kterou zastupuje. Prokonzultovala se témata jako například šikana, uniformy nebo otevírání školy dříve. Rozhodli jsme se, že paní ředitelce předložíme návrh o nošení školních uniforem.

Dne 7.11.2018 se uskutečnila 4. schůze, které se zúčastnila i paní ředitelka. Schůzi jsme začali řešením návrhu “Krabice od bot”. Jedná se o sbírku starých hraček, oblečení pro děti v azylových domech nebo kojeneckých centrech či dětských domovech. Návrh byl jednohlasně schválen. Potom dostala slovo Natálie Šimšová, která představovala její návrhy na různé akce, ke kterým se vyjádřila paní ředitelka.

Poté jsme představili dotazník na zjištění vztahů ve třídách jako prevenci šikany, který vytvořila Michaela Masjaková a Natálie Šimšová, a ke kterému jsme řekli svůj názor a připomínky. Dále jsme řešili znovu uniformy, ale teď známe názor i paní ředitelky.

Michaela Masjaková

zástupkyně 7. třídy

Zrcadlový parlament zahájil svou činnost

Ve středu, 17.10. Proběhla druhá schůze školního parlamentu. Na úvod jsme začali stmelovací hrou, kde jsme si procvičili řečnické schopnosti. Dále jsme dali slovo žákovi deváté třídy, Petrovi Kubišovi, který navrhl akci s názvem “Vánoční večírek”, která nebyla zcela schválena kvůli náročnosti akce, co se týče organizace, ale s menšími úpravami bude pravděpodobně přijata.

Dále nás poctila návštěva paní ředitelky, která nám předvedla letošní téma, kterým se bude parlament zabývat. Toto téma nese název “Učíme se podnikavosti”. Seznámila nás s rozdělením tří skupin, které se nazývají “Komunitní služby, řemeslníci a zahradníci”. Tyto tři skupiny budou během letošního roku rozvíjet své dovednosti v určitých skupinách.

 

Michaela Masjaková

člen parlamentu

Celoroční hodnocení Zrcadlového parlamentu

V průběhu září proběhly ve třídách volby do školního parlamentu. Z každé třídy kromě první byl zvolen zástupce, který měl pravomoc hájit zájmy své třídy. Během prvních schůzek jsme si zvolili, logo, název, motto parlamentu a také funkce členů. Dohodli jsme se na pravidelných schůzích. Ne vždy byla účast stoprocentní a ne vždy jsme řešili příjemné záležitosti. Vždy se nám však vše podařilo vyřešit.

Začali jsme pořádat akce pro školu a první z nich byla Vánoční stezka a OVOV. Po čase jsme si domluvili schůzi s naší paní ředitelkou, pro kterou jsme si připravili několik otázek, na které nám dostatečně odpověděla. Celý rok nás podporovala v naší aktivitě a my jí touto cestou děkujeme.

Následně jsme začali plánovat poslední akci Šanov hledá talenty, o které si můžete přečíst v předchozím článku. Za naše celoroční snažení jsme dostali odměnu formou výletu a návštěvy jiného parlamentu, o kterém je zmínka v aktualitách. Na příští rok plánujeme spoustu zajímavých setkání a akcí. A už teď se moc těšíme. Musíme se však rozloučit s naší skvělou předsedkyní Evou Popelkovou, která už svojí éru na základní škole končí. Doufáme, že další předseda bude stejně tak dobrý. Pro tento školní rok se Zrcadlový parlament loučí a přeje všem žákům krásné prázdniny.

Poslední slova předsedkyně: Jsem neskutečně moc ráda, že jsem mohla být ve skvělém kolektivu jako právě s vámi. Doufám, že se budete jenom zlepšovat a organizovat ještě lepší akce. Přeji vám v dalších školních dlouhých letech jenom úspěchy. Děkuji 🙂 Eva Popelková, 9. tř. 

Šanov hledá talenty

Na Den dětí jsme se všichni těšili. Byla to naše poslední akce, kterou jsme společně zorganizovali.
Akce nesla název Šanov hledá talenty. Tato akce byla určena pro celou naši školu. Zájemci se mohli přihlásit v průběhu celého května. Jen 30 žáků bylo odvážných, že se nebáli a ukázali nám svůj talent. Z tohoto počtu byli vybráni 3 vítězové za první stupeň a 3 za druhý stupeň. Tito účinkující získali za svůj výkon korunu a dortík, který nám sponzorsky věnovala maminka jedné z členů parlamentu paní Radka Patakyová. Soutěžilo se v mnoha kategoriích, např: zpěv, parkour, tanec, hra na hudební nástroje, malba, kouzlení apod..
Příprava nám zabrala několik týdnů. Během toho všeho jsme měli motýlky v břiše. 😀 V den D nastoupily moderátorky (Eva a Natálie) a děti hodnotila pětičlenná a hodná porota, která se skládala z členů našeho parlamentu. Dětem se akce velmi líbila, zejména těm mladším, kteří s úžasem přihlíželi. Touto akcí jsme zakončili letošní působení našeho parlamentu a máme z toho velice dobrý pocit.

Vítězové

1.stupeň: 
1.místo Kamila Sabová (1.tř) – gymnastika
2.místo Adriana Melušová (4.tř) – hra na flétnu
3.místo Maxim Nekvasil (2.tř) – hra na klávesy
3.místo Karolína Eliášová (5.tř) – malování

2.stupeň:
1.místo Free boys (Sabo M., Sabo F., Mais, Spišiak, Hynek) – parkour
2.místo Michaela Mulidraňová (7.tř) – malba
3.místo Natálie Wolfová (9.tř) – zpěv a hra na ukulele