Když učí žáci

Říká se, že nejlépe se člověk něco naučí, když vysvětluje ostatním. Žáci 4. třídy si to letošní školní rok vyzkoušeli už několikrát a jejich dovednosti se neustále zlepšují.

Tentokrát jsme brouzdali českou historií a podívali se do doby Přemyslovců. Žáci si sami vyhledávali informace z různých zdrojů, tyto informace také porovnávali, aby si ověřili pravdivost. Následně si ve dvojicích vypracovali svůj vlastní projekt, který na závěr prezentovali ostatním, kladli otázky a všichni se tak navzájem naučili o této části naší historie.

Z vytvořených prací si na chodbě připravili výstavku, ať i další žáci školy mohou načerpat třeba pro ně nové informace.

Planetárium

„Dlouho jsme se těšili na společný výlet s páťáky. Konečně nastal den „D“. Ve středu ráno jsme nastoupili do přistaveného autobusu. Já jsem si sedla k oknu, abych se mohla dívat ven. Cesta rychle uběhla. Autobus zastavil kousek od planetária. Kousek jsme museli jít pěšky. Než začal program, který pro nás připravili, tak jsme se nasvačili. Potom jsme se chvíli proběhli. Paní učitelka nás zavedla dovnitř. Usadili jsme se v pohodlných křeslech. Na stropě se objevily planety Merkur, Měsíc a naše Země. Ukázali nám 84 souhvězdí. Potom nám pustili program Morava 360. Viděli jsme například mikulovský Svatý kopeček. Na památku jsem si koupila pohlednici a pravítko. Když jsme se vraceli domů, byli jsme všichni unavení. Někteří spolužáci dokonce usnuli.“ – Leontýna Lysáková, 4. třída

„Dne 5.10. kolem 7:50 jsme jeli do Brna. Cestu v autobuse jsem jel vepředu. A jak jsme dojeli, tak jsme šli do kupole, která měla výšku 17 metrů a taky polohovací sedačky. Potom jsme si ukazovali souhvězdí. Pak jsme létali na planety. Dozvěděl jsem se, že na Moravě všude bylo moře. Byl to krátký film, kterým nás prováděl Bolek Polívka.“ – Pavel Bakula, 4. třída

„Do brněnského planetária jsme jeli 5.10. 2022 čtvrtá a pátá třída. Programy tam byly Cesta sluneční soustavou a Morava 360. Zjistila jsem, že Měsíc má na sobě zůstatky černé lávy. Byl tam mini obchod, ale vše tam měli drahé. A ještě jsem zjistila, že nejjasnější hvězda je Sirius. Do Brna jsme jeli hodinu. Zjistila jsem, že Polárka je až 48. nejjasnější hvězda a že mléčná dráha není z mlíka, ale z hvězd, ale proto, že je moc daleko, tak ty hvězdy nevidíme. Byli tam i sklápěcí židle. Morava 360 byla hezká a na nějakých místech jsem i byla, např. Svatém kopečku a v Lednici. Všechno v planetáriu jsem si užila.“ – Soňa Kafková, 4. třída

Nakonec jsme si kousek vesmíru odnesli i domů, když jsme si ve škole vyrobili hvězdnou mlhovinu ve skleničce a zakončili tak naše putování galaxií.

Podívejte se na všechny fotografie.

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

Dne 6. 6. 2022 se pro žáky 2. – 5. třídy konala beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou v obecní knihovně. Autorka dětem představila svou knižní tvorbu, popovídala jim o tom, jak taková kniha vzniká, co všechno je k tomu potřeba, jak se stala spisovatelkou a děti na ni měly řadu dalších dotazů. Byla to moc inspirativní návštěva a kdo ví, třeba se v našich lavicích také skrývá nějaký spisovatelský talent. Na závěr nás čekalo velké překvapení, pan starosta osobně předal všem žákům ten nejlepší dárek – knihu. A my se nemůžeme dočkat, až se do ní začteme.

Po stopách velikonočního zajíčka

Dne 17.4. se uskutečnila dlouhodobě plánovaná akce pro první stupeň organizovaná školním parlamentem, která nesla název “ Po Stopách velikonočního zajíčka”. Tato akce byla konána za účelem stmelení přátelských vztahů mezi žáky. Ze začátku jsme se my pořadatelé rozdělili na sedm různých stanovišť, kde jsme měli připravených sedm úkolů pro naše malé žáčky. Děti si losovaly barevné papírky, které je rozdělily do sedmi barevných skupinek po dvou etapách, a pak se postupně vydaly na lov vajíček. Jakmile skupinka získala všech sedm vajíček své barvy, vysloužila si sladkou odměnu. Všichni žáci byli velmi úspěšní, s velkým nadšením se zapojili a spolupracovali, což nás velmi potěšilo. Všem dětem se akce velmi líbila.  

Natálie Šimšová

předsedkyně parlamentu

Fotky z celého dne najdete zde

Zápis do 1. třídy

15. dubna proběhl na naší škole zápis nových prvňáčků.
Předcházel mu již tradičně kurz předškoláka, kdy ve 3 lekcích malí předškoláci prokazovali své matematické, grafomotorické a komunikativní dovednosti.
Bylo zapsáno 17 nových školáčků.
Podle výrazů v tvářích při pasování na školáka se do školy jistě těší.

Podívejte se na naše budoucí nové tváře zde.

Poznávání regionu a ekohrdinové

4. a 5. třída se vydala na průzkum regionu a protože Šanov už dobře známe, vydali jsme se o kousek dál, a to do Hrušovan nad Jevišovkou. V nohách jsme za celé dopoledne měli spoustu kilometrů i zážitků. Všichni jsme byli okouzleni krásnou přírodou v nově vybudovaných mokřadech i historickém hrušovanském parku. Méně pak množstvím odpadků, které jsme se v rámci našich možností pokusili posbírat a roztřídit do kontejnerů. Protože příroda volá o pomoc nejen v naší obci, chceme pomáhat a jít příkladem kdekoliv a kdykoliv.

Na fotky z celého dopoledne se můžete podívat ZDE.

15. schůze Zrcadlového parlamentu

27. 3. se uskutečnila 15. schůze našeho parlamentu. Na schůzi jsme si rozdali úkoly ohledně velikonoční akce pro 1. stupeň, která se bude konat zanedlouho. Zkontrolovali jsme, jestli všichni donesli to, co měli donést. Pak jsme začali řešit to, jak rozdělit děti do skupin. Také jsme si vyzkoušeli, jestli jdou vyluštit hádanky a úkoly, které jsme si na tuto akci připravili.

Museli jsme se také vyrovnat s jedním velkým zklamáním, a to odchodem jednoho našeho aktivního člena parlamentu Michaelou Masjakovou. Novým zástupcem 7. třídy byl zvolen David Růžička.

Samuel Weiser, zástupce V. třídy

Masopustní karneval 2019

Žáci 4. a 5. ročníku i letos vložili svého podnikavého ducha do příprav Masopustního karnevalu pro mladší ročníky 1. až 3. třídu. A že taková akce není vůbec jednoduchá, se sami přesvědčili v průběhu plánování a organizace, kdy překonávali sami sebe a museli řešit různé situace.

Žáci si akci připravili téměř sami od výroby pozvánek, plakátů a kartiček se jmény, přes výběrové řízení jednotlivých stanovišť, kde si nachystali pro své mladší spolužáky řadu zajímavých a originálních úkolů až po zajištění odměn. Tato dlouhodobá organizace všeho a všech však přinesla své ovoce a žáci se ukázali jako týmoví hráči, kdy společně akci nejenom připravili, ale také ji zrealizovali a i to poslední, což sice už neradi, všechno zase uklidili, ukončili a zhodnotili letošní ročník karnevalu jako velmi úspěšný.

Věříme, že si to s námi všichni užili, děti se předvedly v krásných maskách, zatancovaly si, zadováděly a odpočinuly od učení a teď už zase hurá do objevování nových informací ve vyučování.

Fotili jsme o sto šest, tak se nezapomeňte podívat na všechny krásné masky ZDE.

Posílení vztahů mezi žáky

Celý měsíc leden a únor parlament plánoval realizaci dotazníku ohledně klimatu ve třídách v rámci celoročního cíle parlamentu „posílení vztahů mezi žáky“ v rámci celé školy. Žáci vyplňovali dotazník v pondělí 25.2. 2019 a členové parlamentu vedli přednášku, kterou si sami připravili. Dotazník vyplňovali žáci 3. až 9. ročníku. Cílem bylo zjistit, jaké jsou vztahy v jednotlivých třídách. A naším záměrem je vytvořit na základě výsledků stmelovací aktivity, které by zlepšily vztahy mezi žáky.

Michaela Masjaková

zástupce parlamentu za 7. třídu

7. schůze parlamentu

Dne 28.11.2018 se uskutečnila 7. schůze parlamentu. Jako první jsme zajistili přáníčka a dárečky, které se budou v jednotlivých třídách vyrábět, také jsme se shodli, že z každé třídy si vybereme dobrovolníka, který s námi navštíví Domovy důchodců. Z důvodu selhání dokumentů jsme nemohli vybrat plakát pro oznámení akce. Nakonec jsme se opět podívali na dotazník, který je podle nás skoro bezchybný.

Michaela Masjaková

zástupkyně 7. třídy