Individuální konzultace třídních učitelů s rodiči (žák – učitel – rodič)

Oznamujeme všem zákonným zástupcům, že od 1. listopadu do 5. listopadu 2021 budou na naší škole probíhat individuální konzultace s rodiči. Předpokládá se účast jak zákonných zástupců (rodičů), třídních učitelů, tak také žáků samotných.

Pro tyto konzultace bude využit online rezervační systém na webovém portálu RESERVATIC.COM. Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si zde co nejdříve rezervovali vhodný termín prostřednictvím odkazu: https://reservatic.com/cs/public_services/zakladni-skola-a-materska-skola-sanov-okres-znojmo-prispevkova-organizace-nase-skola

Podrobné informace k přihlašování naleznete zde a také ve zprávách na Škole Online.

Učíme se venku a recyklujeme

Strom – zázrak v podobě živé továrny, která nám poskytuje stín, vláhu, dřevo, ale hlavně životodárný kyslík. V přírodovědě jsme si s páťáky nakreslili a pojmenovali vlastní strom a pozorovali, jak využívá složky neživé přírody ke svému životu. Ve výtvarce jsme si také z vyhozených plechovek vyrobili vlastní strom Sovníček čtenářský, na který budeme v průběhu roku lepit sovičky s názvy přečtených knih. Stromy milujeme a obdivujeme, blíží se totiž „Den stromů“. Podívejte se tady na celou fotogalerii.

Mgr. Edita Wolfová, třídní učitelka

Návštěva Archeoparku v Pavlově

Dne 8. 10. se pátá, šestá a sedmá třída zúčastnila výletu do Archeoparku v Pavlově. V devět hodin přijel autobus ke škole, nastoupili jsme a mohlo se vyjet. V deset jsme dorazili na místo a jelikož jsme přijeli o trochu dřív, měli jsme čas na to koupit si pití nebo jídlo. Potom jsme už mohli jít dovnitř. Vešli jsme a přivítala nás paní průvodkyně, která nám vykládala o pravěku a o tom co se tam nachází. Potom jsme šli do kina, kde promítali krátký film o pravěku. Jak film skončil vyšli jsme z promítací místnosti a dostali jsme pracovní list, který jsme měli vypracovat. Dále jsme si mohli prohlédnout různé nástroje, kostry, lebky a sošky. Potom jsme už jeli domů. Domů jsme se vrátili okolo jedné hodiny. Všem se nám tam moc líbilo. Více fotek z návštěvy Archeoparku najdete na tomto místě.

Nela Kohoutová, Vanesa Šmídová, 6. ročník

Podzimní naladění

24. září přivítala naše škola podzim. Školní Parlament při této příležitosti zorganizoval akci „Podzimní naladění“, kdy žáci i učitelé dorazili v barevném oblečení symbolizujícím podzim. Tuto oslavu podzimu dokreslila hudba znějící po celé škole.

Všem zúčastněným tímto děkujeme a vítězům z 1. stupně gratulujeme! 🙂

Váš Parlament

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen ve středu 1. září 2021 v 8 hodin před budovou školy. S sebou si žáci tento den vezmou jen přezůvky a ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška). Školní družina (včetně ranní družiny) a jídelna zahájí svoji činnost ve čtvrtek 2. září.

Informace o screeningovém testování v září 2021

Ve školách proběhne na počátku školního roku preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, a to:

  • první testování – žáci 2. až 9. ročníku dne 01.09.2021, žáci 1. ročníku dne 02.09.2021;
  • druhé testování – všichni žáci dne 06.09.2021;
  • třetí testování – všichni žáci dne 09.09.2021.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci apod.) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátory, roušky).

Školní výlet VI. třídy

Po náročném školním roce plném změn nám konečně bylo umožněno zorganizovat školní výlet. Vyrážíme autobusem do Brna a zamíříme rovnou do 5D kina. Pro všechny se jedná o nevšední zážitek a jsme plni dojmů. Poté se vydáváme procházkou přes centrum města, zastavujeme se u významných staveb a dozvídáme se něco o historii těchto památek a míst. Pozor – koleje! Zelená – přidávám do kroku. Zdolávám kopec a hurá, jsme na místě – hradě Špilberk. Dominanta města Brna. Dýchá na nás historie. Užíváme si ji. Občerstvíme se, doplníme energii a přesouváme se do stinného místa – do nákupního centra, kde se naobědváme, zakoupíme dárkové předměty (někdo se rozhodl pro šperky, jiný pro knihy, vezeme s sebou ale i zvířátka) a chystáme se k návratu. Děkujeme za společné zážitky, za krásný den.

Bc. Jarmila Kulová, třídní učitelka