Halloween 2019

Ve čtvrtek 31. října se uskutečnila první akce pořádaná školním parlamentem. Třetí vyučovací hodinu jsme se sešli a chodili jsme po třídách, abychom následně mohli vyhodnotit nejlepší masky. Čtvrtou hodinu jsme následně vyhlásili vítěze z každé třídy a nejlepší masku za zaměstnance školy.
Vítězové:
1. třída – Eliška Axenkopf
2. třída – Jan Zetocha
3. třída – Sofie Reischlová
4. třída – Šárka Blechová
5. třída – Kateřina Sedlářová
6. třída – Vít Hanák
7. třída – Dominik Pagač
8. třída – Tomáš Spišiak
9. třída – Michaela Mulidraňová
Zaměstnanci – Mgr. Josef Wolf
Nejlepší kostým – Dominika Růžičková

Adaptační kurz pro šesťáky

Od pondělí 14. do středy 16. října se naši šesťáci zúčastnili adaptačního pobytu v rekreačním středisku Trnávka. I když byla cesta do rekreačního střediska poměrně náročná, všichni jsme si kurz moc užili a myslím, že budeme ještě dlouho vzpomínat.

Instruktoři nachystali pro naše žáky celou řadu velmi zajímavých aktivit, které měly hravou formou přispět ke stmelení kolektivu. Ale nejen to, program byl zaměřen také k tomu, abychom my, pedagogové, získali lepší přehled o fungování třídy. A i to se myslím, podařilo. Podívejte se na fotky i videa z kurzu.

Malí fotografové na návštěvě v Domově seniorů

Ve středu 9. října 2019 navštívili členové Zrcadlového parlamentu společně se studenty SŠ Přímětická Domov seniorů v Šanově a zúčastnili se akce „Co nám v životě dělá radost“. Cílem bylo vyfotit nejlepší fotografii klientů domova a zachytit atmosféru života seniorů. S prací nám pomáhal také pan Marcel Mašek. Povídali jsme si vzájemně o tom, co nám v životě dělá radost a strávili tak příjemné chvíle ve společnosti seniorů. Nakonec jsme vybrali jednu fotografii, podle našeho názoru tu nejpodařenější. Na závěr proběhlo vyhodnocení fotografické soutěže. Za naši základní školu se stal vítězem Aleš Šalomon ze třetí třídy. Akce se nám moc líbila. Na tomto místě najdete fotografie z akce.

Zdeněk Kalužík, 8. ročník

Týden zdraví v páté třídě

V týdnu zdraví 14. – 18. 10. jsme se na 1. stupni věnovali tématům zdravá strava, režim dne, výživová pyramida, péče o zdraví, pohybu a sportu a také jsme prakticky propojovali výuku cvičením, kontrolovali jsme složení našich svačin a společně si připravili dobroty z ovoce, zeleniny a skvělých pomazánek. Tento projektový týden nás všechny moc bavil. Mrkněte na fotky.

Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou

V úterý 15. 10. 2019 ráno jsme normálně přišli do školy. První hodinu jsme se učili. Zazvonilo na přestávku a paní učitelka zavelela: „Napijte se, najezte se a po přestávce půjdeme.“ Tak jsme se najedli, napili a nachystali. Vzali jsme si pití, kdybychom měli žízeň. Šli jsme zároveň i se čtvrťákama, tak jsme utíkali do šatny se obléct a přezout. A když jsme se my i čtvrťáci připravili, vyrazili jsme. Celou cestu tam si všichni povídali. Paní učitelky byly vpředu, ale občas nakoukly i dozadu, co se tam děje. Přišli jsme k obecnímu úřadu, kde je i knihovna. Ano, to jsem zapomněla říct. Všechno se to odehrávalo na obecním úřadu v knihovně. V prvním momentu to bylo hrozné. Totiž ještě před námi tam šli i druháci a třeťáci, takže na schodech jsme museli počkat, až vyjdou tyto dvě třídy. J Abych se k tomu vrátila. Vstoupili jsme tam a přivítala nás místostarostka paní Skybíková a s ní tam čekala hodná, sympatická a milá paní spisovatelka Petra Dvořáková. Byly tam židličky postavené do takového půlkruhu. Všichni jsme si posedali a poslouchali. Paní spisovatelka nám ukázala své knížky. Dávala nám otázky z těch knih, jestli jsme dobře poslouchali. Trvalo to dvě hodiny, ale bylo to super. Potom nám dala prostor, abychom se jí zeptali na nějaké otázky. Tak otázek bylo dost, ale třeba tam zaznělo: „Co vás inspirovalo k tomu psát knížky?“ nebo „Kdy jste začala psát knížky?“. No a dozvěděli jsme se, že paní Dvořáková začala psát knihy v roce 2005, když byl její syn nemocný a ležel dva roky v nemocnici. Pořád u něj byla, tak začala psát. Nejdříve pracovala jako mladá v klášteře, potom v nemocnici a teď píše knížky. Napsala osm knih a devátá vyjde někdy v lednu. Přečetli jsme si tři kapitoly knížky s názvem Julie mezi slovy a moc se nám líbila. A pak už jsme bohužel museli zpět do školy. Tak jsme se rozloučili a šlo se. Všichni si povídali jen o tom, jak to bylo super. A super to fakt bylo. Tady několik fotek z besedy.

Babora Maisová, 5. ročník

První schůze školního parlamentu ve školním roce 2019/20

Ve středu 2. října se uskutečnila první schůzka školního parlamentu. Seznámili jsme se s novými členy a také s úkoly, které nás tento školní rok čekají. Zvolili jsme si předsedu parlamentu, zástupce, nástěnkáře a novináře. Jako předseda parlamentu byl zvolen Viktor Vašut, zástupce předsedy parlamentu se stala Vanessa Šmídová, nástěnkářky Jana Kožnarová a Mariana Melušová, styk s veřejností Adéla Porubská a Zdeněk Kalužík.

Adéla Porubská, 9. ročník

Učíme se a objevujeme svět

Když jsme v přírodovědě probírali sůl kamennou, tak Niky Marková a Ruda Chlad nadšeně vyprávěli o pokusu se solí, který prováděli doma. Všechny to natolik zaujalo, že následnou VV si tito dva žáci připravili pro celou třídu pomůcky a všichni jsme se těšili na pozorování krystalů soli. Ruda dokonce doma předem podle přání spolužáků připravil odlitky sádrových zvířátek, aby se při pokusu daly hned použít. Ve VV se pracovalo ve dvou skupinách. V jedné si děti vyzkoušely práci se sádrou a ve druhé nasycený roztok ze soli. Předem připravený a vyschlý sádrový odlitek hodily do roztoku a asi po deseti dnech na nich vznikly krásné krystalické povrchy. Společně jsme si výměnu rolí moc užili a žáci objevili, že sůl je nejen nad zlato, ale i na skvělé pokusy, viz fotografie.