Šesťáci v národním parku

Dne 9.4. jsme za krásného počasí navštívili národní park Podyjí. Začátek naší trasy byl u Obří hlavy ve Znojmě, kde na nás již čekala paní Holubová ze správy NP Podyjí a kde bylo naším úkolem poznat po čichu zatím nekvetoucí černý bez. Během vycházky jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o místní květeně a zahlédli jsme i některá zvířata, co zde žijí. Celý výlet jsme zakončili sladkou odměnou – zmrzlinou.

Mgr. Martina Taušová

Sběr papíru

Dne 5. 3. a 7. 3. 2024 proběhl sběr papíru. Nejvíce papíru donesl Petr Komada ze šestého ročníku – 60 kg. Na druhém místě se umístila Vanesa Konopáčová ze třetího ročníku, která nasbírala celkem 35 kg papíru a třetí skončil Adam Říha ze třetího ročníku, který přinesl 30 kg. Nejvíce zapojených žáků do sběru bylo ze třetí třídy. Celkem žáci a paní učitelka Pražáková přinesli 313 kg papíru. Všem, kteří se sběru zúčastnili děkujeme.

SBĚR PAPÍRU

V úterý 5.3. a ve čtvrtek 7.3. v době od 7:00 do 7:30 proběhne sběr papíru. Papír můžete donést ke garáži vedle školy. Každý balík musí být řádně podepsán jménem žáka a uvedením příslušného ročníku (např. Novák Jan, 4. ročník) a také svázán provázkem. Tři nejlepší „sběrači“ obdrží malou odměnu. Do balíku patří: NOVINY, ČASOPISY, LETÁKY. Do balíku nepatří: KARTONY. Děkujeme.

Sedmáci v muzeu

V pondělí 23.10.2023 navštívili žáci sedmého ročníku muzeum ve Znojmě, kde absolvovali dva programy, Svědectví v kameni a Jako vejce vejci. Žáci si prošli venkovní expozici sochařského umění, kde se snažili určit původní účel zbytků soch, tvořili jejich příběh a následně si zkusili tesat do kamene. Ve druhém programu se žáci seznámili s několika druhy ptactva a naučili se určit druh ptactva podle typu vajíčka a barvy peří. Více fotografií najdete zde.

Deváťáci na prezentaci Přímky

V úterý 10.10. 2023 jsme jeli do Miroslavi, kde prezentovala své obory Přímětická škola ve Znojmě. Dozvěděli jsme se dost nových věcí o různých oborech, spousty věcí jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, např. nechat se nalíčit od budoucích kosmetiček a odnesli jsme si i informační letáčky. Prezentaci jsme si užili. Doufáme, že nám to pomůže při výběru naší budoucí školy.

žáci 9. ročníku