EKO-PROGRAM V BŘECLAVI

Dne 17.4.2024 si děti ze třídy Broučků a Motýlků zajely na výlet do Břeclavi, kde navštívily krásné prostředí místní Hájenky. Pro děti byl připraven bohatý interaktivní výukový program, kde nechyběly soutěže ani další hry. Mimo jiné děti rozvíjely své pohybové dovednosti v lanovém centru Lanáček.