Čtvrteční zkrácené vyučování a informace o vydávání vysvědčení

Ve čtvrtek 31. ledna bude vyučování z důvodu ukončení I. pololetí zkráceno. V třídnických hodinách budou vydávány výpisy z vysvědčení za I. pololetí a to dle následujícího harmonogramu: 4. hodina – 1. a 2. ročník, 5. hodina – 3., 4. a 5. ročník, 6. hodina – druhý stupeň. Odpadá odpolední vyučování 9. ročníku. Na pátek 1. února připadají jednodenní pololetní prázdniny.

Individuální konzultace s rodiči

Oznamujeme všem zákonným zástupcům žáků, že od 22. října do 24. října 2018 proběhnou na naší škole tzv. individuální konzultace. Předpokládá se účast zákonných zástupců (rodičů), třídních učitelů a rovněž žáků samotných.

Protože se pro tyto individuální konzultace škola rozhodla využít online rezervační systém na webovém portálu RESERVATIC.COM, žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby si co nejdříve (nejpozději však do pátku 19. 10.) rezervovali vhodný termín prostřednictvím následujícího webového odkazu: https://reservatic.com/cs/public_services/zakladni-skola-a-materska-skola-sanov-okres-znojmo-prispevkova-organizace-nase-skola

Podrobný postup s přihlášením naleznete zde.