Meziškolní konverzační soutěž v němčině

Dne 10. 5. 2019 vybraní žáci naší školy navštívili ZŠ Želetice a zúčastnili se konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž se dělila na dvě kategorie, mladší a starší žáci a zároveň měla celkem čtyři části.

První část soutěže byl poslech, ve kterém žáci doplňovali vynechané věty. V druhé části se s učiteli hovořilo na téma, které si žáci vylosovali.

V první kategorii si žáci mohli vylosovat téma rodina nebo téma týkající se školy a ve druhé kategorii si žáci losovali mezi rodinou a povídáním o svém dnu. Třetí část se skládala ze zodpovídání otázek položených učiteli a v poslední čtvrté části si učitelé měli prověřit znalosti o popisu obrázku.

Z naší školy bylo celkem vybráno osm žáků a z toho se dva žáci umístili na krásných prvních místech. Mladší kategorii úspěšně zdolala s prvním místem Michaela Masjaková (7. tř.) a ve starší kategorii obsadila první místo Kristýna Blechová (9. tř.). Žákům se tato akce velmi líbila a všichni odešli s pocitem vítězství, protože mluvit v cizím jazyce, to chce velkou odvahu!

Kristýna Blechová, 9. ročník

Gym Full Of Sports

Tým našich páťaček může slavit: jejich představa firmy Gym Full Of Sports v Praze zaujala natolik, že holky postoupily do finále Soutěže malých podnikatelů 2019! Gratulujeme! Celorepublikové finálové klání se uskuteční v pondělí 13. 5. v Kulturním centru Zahrada v Praze. Tak holkám držme palce!

Postupující firma Gym Full Of Sports

Individuální konzultace třídních učitelů s rodiči

Oznamujeme všem zákonným zástupcům, že od 6. května do 10. května 2019 budou na naší škole probíhat individuální konzultace. Předpokládá se opět účast jak zákonných zástupců (rodičů), třídních učitelů, tak také žáků samotných.

Opět bude pro tyto konzultace využit online rezervační systém na webovém portálu RESERVATIC.COM. Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si zde co nejdříve rezervovali vhodný termín prostřednictvím odkazu: https://reservatic.com/cs/public_services/zakladni-skola-a-materska-skola-sanov-okres-znojmo-prispevkova-organizace-nase-skola

Podrobné informace k přihlašování naleznete zde a ve své emailové schránce IŠKOLY.

Okresní kolo Znojemského slavíčka 2019

Ve středu 10. dubna se vítězka školního kola Znojemského slavíčka Adriana Melušová zúčastnila také okresního kola ve Znojemské Besedě.

Tato pěvecká soutěž zaměřená na sólový zpěv moravských lidových písniček bez doprovodu hudebního nástroje byla ve Znojmě opět velmi silně obsazena a tak Adriana soupeřila ve své kategorii s dalšími téměř čtyřiceti soutěžícími. A i když nakonec do finále nepostoupila, předvedla se svou písní A vy páni muzikanti velmi kvalitní výkon a můžeme na ni být jistě pyšní. Určitě jí patří velká gratulace! Prohlédněte si několik fotek i jedno video ze soutěže.

Noc s Andersenem

Dne 29. 3. jsme skoro všichni žáci 1. stupně přespali ve škole. Paní učitelky nás totiž přihlásily do 19. ročníku Noci s Andersenem.

Na naší škole tato akce proběhla poprvé. Program byl velice bohatý. První soutěž proběhla v týmech. Princip byl jednoduchý. Chodili jsme po jednotlivých stanovištích a podle ilustrací jsme určovali název pohádek H. Ch. Andersena. Skládali jsme pohádková puzzle, luštili křížovky, osmisměrky, přiřazovali jsme k sobě pohádkové dvojice. Z barevných písmen ukrytých v ilustracích jsme nakonec složili skrytý název poslední pohádky – O dívce, která šlápla na chléb.

Tuto nám paní učitelky po večeři pustily. Někteří z nás při pohádce usnuli. Ti, kterým se ale ještě nechtělo spát, se vydali po tajemných setmělých školních chodbách za další pohádkou, kterou museli poskládat podle očíslovaných karet s ilustracemi a příběhem. Byla to skutečně pohádková noc.

Ráno na nás čekal teplý čaj, croissant a jablko. Jako upomínku na tuto Andersenovu noc jsme si všichni odnesli pěkné pexeso a pohlednici z nakladatelství Albatros. Potom už jsme si jen sbalili spacáky, karimatky a v 8 hodin si nás rozebrali naši rodiče. Byla to krásná akce, všem se líbila. Dáváme 5 hvězdiček.

Zde si prohlédněte fotky z akce.

Za všechny nocležníky žáci 4. a 5. třídy

Úniková hra Fakescape na naší škole

Dne 1. 4. 2019 se na naší škole uskutečnila akce s názvem Fakescape, která měla za úkol nás seznámit s tzv. hoaxy a fakenews. A pojala to velice zábavnou cestou, pomocí hry, ve které jsme byli v pozici novinářů v období prezidentských voleb v roce 2027 a měli jsme odhalit kandidáta, ze kterého se postupem času stával podvodník a po celou dobu hry nalhával nesprávné informace o jeho budoucí vládě. K cíli jsme postupovali různými kódy, šiframi a také mapou. Nakonec jsme padoucha téměř ve všech skupinkách odhalili a podařilo se nám rozluštit všechny klíče řešení. Hru jsme si náramně užili a zjistili jsme, čemu na internetu můžeme věřit a co všechno si máme ověřit předtím, než tomu budeme věnovat pozornost.

Kristýna Blechová, 9. ročník

Dne 1. 4. 2019 na naší školu přijela skupina studentů z Masarykovy univerzity, kteří nám přijeli předvést únikovou hru s názvem Fakescape, kde žáci devátého a osmého ročníku plnili úkoly v rolích novinářů. Ze začátku se žáci rozdělili do čtyř skupin, kde následně dostali obálku s úkolem. Jakmile splnili první úkol, přestoupili na další, pak dále na třetí a nakonec na čtvrtý konečný, ve kterém měli odhalit a zadržet podvodníka. Pro některé byla hra velmi lehká a pro některé naopak velmi složitá – třeba mně osobně přišla lehčí, protože jsme to s mým týmem zvládli velmi rychle. Hra zabavila všechny. Řešení záhad se nám velmi líbilo.

Natálie Šimšová, 9. ročník

Zde si prohlédněte několik fotografií z únikové hry.