Soutěž o Řád zlaté roušky

Ani karanténa nezabrání žákům čtvrté třídy mezi sebou soutěžit a vyplnit tak volný čas něčím zábavným. Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit papírový hrad a při jeho výrobě využít roličky od toaletního papíru, kuchyňských utěrek apod. Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků. Hrady byly opravdu vydařené, plné kreativity a skvělých nápadů. Zdá se, že naše třída má mezi sebou nadané architekty. Rodiče fotili své děti při práci i jejich konečný výrobek. A jak to dopadlo?
1. místo získala Šárka Blechová
2. místo Ondřej Vavřina
3. místo Maxim Nekvasil
Výhercům moc gratuluji a děkuji za účast. Přijali jste moji výzvu a dokázali své myšlení, v této nelehké době, zaměřit jiným směrem. Ještě jednou velké díky všem!

                                                                                 Mgr. Jitka Pražáková

Mateřská škola zahajuje provoz 11. května 2020

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdat je při prvním předání dítěte v MŠ (možno vyplnit na místě).

Zákonný zástupce je povinen obnovit platbu školného a stravného na měsíc květen. Školné na měsíc duben bude prominuto.

Pravidla předání

Zákonný zástupce:

  • při vstupu do budovy MŠ si desinfikuje ruce
  • pohybuje se po mateřské škole pouze s rouškou a po dobu nezbytně nutnou
  • neshlukuje se v prostorách mateřské školy ani před budovou mateřské školy

Informace k domácí výuce žáků 2. stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
v souvislosti s přetrvávajícím mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a prodloužením nouzového stavu v České republice není stále zřejmé, kdy bude opět umožněna osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách. Vyhodnocovali jsme naši práci se žáky formou online výuky v uplynulých dvou týdnech a snažili jsme se najít optimální způsob práce tak, aby vyhovoval všem zúčastněným.
Víme, že je to pro všechny nelehké období, mnozí z Vás chodí do práce a řeší důležitější záležitosti. Věřte, že není naším záměrem zahltit Vás dalšími úkoly. Žáci by měli zvládnout domácí výuku sami, prosíme Vás tímto pouze o dohled nad tím, že žáci úkoly plní. V minulých dvou týdnech jsme se přesvědčili, že většina žáků je schopná pracovat samostatně a zodpovědně. Věříme, že se nám společně s Vaší pomocí podaří udržet žáky v tomto pracovním tempu a že pro všechny bude návrat do školy mnohem snadnější.
Po zhodnocení zkušeností a zvážení všech možností jsme se rozhodli zadávat domácí práci žákům v jednotlivých profilových předmětech pouze jednou týdně. Věříme, že tento přístup bude pro žáky příznivější, jelikož budou mít možnost sami si naplánovat a rozvrhnout čas, který budou svému vzdělávání v jednotlivých předmětech věnovat.
Jejich práce bude také hodnocena pomocí systému bodového hodnocení; žáci i jejich zákonní zástupci tedy v hodnocení žáků v jednotlivých předmětech v systému iškola uvidí, jak úspěšná je jejich práce.
Bude tedy zřejmé, kdo zadanou práci neplní (v hodnocení domácího úkolu nebo testu bude 0 bodů s poznámkou, že práce nebyla odevzdaná).
Tato změna se týká online výuky žáků 2. stupně, výuka žáků 1. stupně bude probíhat stávajícím způsobem.
V případě jakéhokoliv problému, ať už studijního či technického, se kdykoliv obraťte na vyučující prostřednictvím emailu iškoly. Emailové adresy vyučujících jsou uvedeny na stránkách školy zde: http://www.zssanov.cz/?page_id=31

Informace k zápisu do mateřské školy od 1. 9. 2020

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v měsíci květnu, pravděpodobně v období 4. 5. 2020 – 8. 5. 2020.

V druhé polovině dubna po zápisu do ZŠ, až budeme vědět, kolik přesně máme v MŠ volných míst, zveřejníme podrobné informace a postup pro zapisování do MŠ, včetně potřebných tiskopisů.

Mgr. Eva Plešová, ředitelka školy

Masopustní karneval

Byly dva týdny před karnevalem, kdy jsme připravovali ozdoby na zdi do haly a museli jsme si vzít na práci obě výtvarky a pár dalších hodin. Dělali jsme název stanoviště, číslo a ještě jsme museli si připravit věci pro své stanoviště. Pak jsme měli týden prázdnin, které utekly jako voda. V úterý 25. 2.  jsme se sešli ve škole a jednu hodinu jsme ještě museli některé věci dochystat. Když jsme to měli, tak jsme se obuli, oblékli a pak už jsme vyšli. V hale bylo hodně práce a měli jsme na to jen jednu hodinu. Až jsme všechno připravili, tak jsme se šli nasvačit. Pak jsme jen dolaďovali a čekali. Když děti přišly, tak jsme honem šli do svého stanoviště a vyčkávali. V jednom stanovišti bylo asi tak dvacet lidí a u našeho nikdo. To se mi na tom moc nelíbilo. Až ke konci jich bylo i u nás moc. Ale největší řada byla u tetovaček, které vedl Ruda. Po hodině tam byla diskotéka. Nejlepší na tom bylo, že naše paní učitelka ty děti bavila, a že s nimi tancovala. Po dvou hodinách byl konec a my jsme se čtvrtou třídou museli vše pouklízet. Když jsme to měli, šli jsme na oběd a pak domů. Ten karneval mě moc bavil, líbilo se mi to, že jsme pro někoho mohli něco uspořádat.

Nicol Dulínková, 5. třída

Zde fotografie z karnevalu.

Projekt Abeceda peněz končí

Někteří z Vás čekají na poslední příspěvek o našem projektu Abeceda peněz. Ano, jsme u konce. Už Vás nebudeme déle napínat. Čtvrtá třída si ověřila, že rozpočet celé akce byl vypočítán správně. Prodej školních muffinů skončil ziskem, který si pravděpodobně žáci užijí na školním výletu. Naši školu navštívili zaměstnanci České spořitelny, kteří si pro nás na závěr připravili několik posledních úkolů a rad. Společně jsme si  připomněli, jak se počítá domácí rozpočet, odpovídali na záludné finanční otázky ze života, učili se poznávat ochranné prvky bankovek i cizí měnu a dokonce virtuálně navštívili tuto pobočku. Dopolední akci i celý projekt jsme si užili. Bylo to poučné, zážitkové a zábavné. Každý z nás už teď bude vědět, kolik času, práce a úsilí vynaloží pracující lidé, aby dostali za svoji práci plat. A jak důležité je si promyslet, co si mohu za vydělané peníze pořídit hned a na co si musím umět našetřit. A také se nebudeme vztekat, když nám rodiče nebudou chtít koupit nový mobil, když ten starý ještě funguje. Naše poslední fotografie z projektu jsou tu!

Mgr. Jitka Pražáková