Pomůcky pro školní rok 2019/2020

V následujícím školním roce budou naši žáci potřebovat níže uvedené školní pomůcky.

Upozorňujeme také, že žákům navštěvujícím I. stupeň školy (1. – 5. ročník) budou potřebné sešity zakoupeny hromadně prostřednictvím naší školy.

Přátelské setkání páťáků z Hrabětic a Šanova

Jedno z posledních pátečních červnových dnů jsme věnovali společnému setkání nastávajících šesťáků. Nejdříve šanovští páťáci vyrazili pěšky do hrabětické školy, kde si prohlédli prostory školy a zahráli si seznamovací hru „Klubíčko“, při níž se žáci představovali sobě navzájem a prozradili něco málo o sobě. Po svačince jsme se společně vydali do šanovské školy, kterou jsme vrstevníkům a paním učitelkám ukázali a ve zbývajících chvílích si děti zahrály společenské hry. Doufáme, že nástup nastávajících šesťáků bude po společně prožitých chvílích příjemnější, a že se za námi také těší.

Dopravní výchova ve 4. třídě

Letos opět ve 4. třídě probíhal kurz dopravní výchovy pod vedením pana učitele Vysočana. Během školního roku v pěti setkáních si žáci osvojovali pravidla silničního provozu a získávali důležité vědomosti, které jim pomohou k bezpečnému pohybu na vozovce. Poslední setkání 19. 6. bylo završeno praktickou zkouškou na kole v modelovém dopravním provozu, kde naše malé policistky řídily křižovatku a cyklisté, samozřejmě s helmou a vybaveným kolem, jí museli bezpečně a bez nehody projet. Nakonec, po splnění teoretické a praktické části se všichni mohli radovat ze získání průkazu cyklisty, tedy „řidičáku“. Jak můžete vidět na fotografiích, radost byla veliká.

Vlastivědně přírodovědný výlet do Znojma

V pátek jsme se třídou vyjeli do Znojma. První zábava byla dlouhá cesta podél řeky Dyje, bylo tam krásně, všude rostlinky atd. S kámoškou jsme fotily na foťák od mobilu. Než jsme se nadáli, byli jsme u Louckého kláštera, kde jsme čekali na vyhlídkový vláček Znojmo. Čekali jsme a čekali, všichni seděli vpředu na lavičkách, jen já, Kačka a Váňa na vedlejší lavičce vzadu. Paní učitelka nám řekla, že za sebou máme jakousi hroznovou kozu, absolutně jsme nevěděly, o co jde. Šly jsme se podívat dozadu za plot a co nevidíme. Vidíme roztomilou hnědou kozu, která se jmenovala Pepička. Za chvilku nás zavolala paní učitelka, že vláček je tady, tak jsme utíkali, abychom ho stihli. Cesta vláčkem byla super, sice sedadla byla kožená, takže nám bylo vedro, a když jsme vystoupili, tak pode mnou bylo mokro. Vystoupili jsme u znojemského pivovaru. Odtud jsme šli přes náměstí a stavili jsme se na zmrzlině. Byla moc, moc dobrá. Paní nám řekla, ať jdeme na terasu té cukrárny. Najednou paní učitelka řekla, že Ruda ztratil peněženku. Bylo to moc smutné. Potom jsme šli cestu do podzemí, tam jsme čekali do dvanácti hodin, než půjdeme. Nejdřív nás průvodkyně upozornila, co se v podzemí nachází a co se bude dít. A šlo se. Cesty byly úzké, široké, nízké, vysoké, mokré (kluzké), křivé. Nakonec jsme šli k labyrintu a co paní průvodkyně neudělala, jak jsme bloudili, tak zhasla. Všichni zaječeli. A ještě jsme šli k prý kouzelné studni. Tam jsme hodily s holkama každá jednu korunu a něco jsme si přály. Odešli jsme jiným východem z podzemí, byla tam kniha tam jsme mohli svými slovy napsat, jestli se nám to líbilo nebo ne. Pak jsme šli na pizzu a rovnou na nádraží. Jak jsme přijeli, tak si mě mamka vyzvedla a jelo se domů. BYLO TO SUPER! Zde několik fotografií z výletu.

Barbora Maisová, 4. ročník

Školní parlament v domově seniorů

Dne 22. května se školní parlament účastnil akce s názvem „Cesta do filmu“. Jednalo se o návštěvu domu seniorů a naším úkolem bylo připravit si minutovou ukázku z několika pohádek, které jsme následně měli předvádět. Ze začátku jsme byli velmi nervózní, ale díky veselým tvářím obyvatel domova důchodců z nás všechen stres brzy spadl. Senioři si akci velmi užili a my taktéž. Spolu s námi se akce účastnili žáci ze Středního odborného učiliště a Střední odborné školy, oboru sociální činnost, ze Znojma. Ti předváděli minutové ukázky z filmů. Na závěr jsme si udělali společné foto účinkujících a také jsme si udělali foto se seniory. Celá akce se nám velmi líbila, jsme rádi že jsme mohli udělat starší generaci radost.

Natálie Šimšová, 9. ročník

Dne 22. 5. jsme byli v domově seniorů. Akce se jmenovala „Cesta do filmu“. Náš parlament měl za úkol vybrat si a naučit se minutovou ukázku nebo-li hlášku z pohádky. Když jsme přišli do Domova, tak jsme postupně představovali ukázky a senioři hádali, z jaké pohádky to je. Byli moc šikovní a pečlivě poslouchali. Pár pohádek poznali. Nakonec jsme si udělali společnou fotku i se seniory. Akce se nám moc líbila, smáli jsme se a bylo nám potěšením zpříjemnit den seniorům a zároveň i nám. 

Monika Tóthová, 7. ročník

 

Výlet do Prahy s muzikálem Fantom opery

V pátek dne 17. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili výletu do našeho hlavního města Prahy, kde jsme společně navštívili muzikál Fantom opery, který se konal v GoJa Music Hall Praha. Jelo nás celkem 21 pod vedením pana učitele Josefa Wolfa a paní Kubišové. Muzikál se všem moc líbil, bylo to velmi krásně zpracované, herecké obsazení bylo vynikající a pěvecké výkony herců byly dechberoucí. Noc jsme strávili v ubytovacím zařízení pro studenty Volha. Následující sobotu jsme náš krátký výlet završili prohlídkou historické Prahy a nakonec také návštěvou nákupního centra Palladium Praha a ve 12 hodin jsme vyjížděli z autobusového nádraží Florenc zpět domů. Výlet jsme si všichni velmi užili a těšíme se na další. 

Zde si prohlédněte fotky z výletu do Prahy.

Aneta Růžičková, 9. ročník

Meziškolní konverzační soutěž v němčině

Dne 10. 5. 2019 vybraní žáci naší školy navštívili ZŠ Želetice a zúčastnili se konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž se dělila na dvě kategorie, mladší a starší žáci a zároveň měla celkem čtyři části.

První část soutěže byl poslech, ve kterém žáci doplňovali vynechané věty. V druhé části se s učiteli hovořilo na téma, které si žáci vylosovali.

V první kategorii si žáci mohli vylosovat téma rodina nebo téma týkající se školy a ve druhé kategorii si žáci losovali mezi rodinou a povídáním o svém dnu. Třetí část se skládala ze zodpovídání otázek položených učiteli a v poslední čtvrté části si učitelé měli prověřit znalosti o popisu obrázku.

Z naší školy bylo celkem vybráno osm žáků a z toho se dva žáci umístili na krásných prvních místech. Mladší kategorii úspěšně zdolala s prvním místem Michaela Masjaková (7. tř.) a ve starší kategorii obsadila první místo Kristýna Blechová (9. tř.). Žákům se tato akce velmi líbila a všichni odešli s pocitem vítězství, protože mluvit v cizím jazyce, to chce velkou odvahu!

Kristýna Blechová, 9. ročník