Návštěva Amsterdamu a Londýna

Posledním šest dubnových dnů navštívilo patnáct žáků naší školy hned dva evropské státy, kde si prohlédli nejvýznamnější památky a navštívili zajímavá místa, která jsou s těmito zeměmi nejčastěji spojována. Při návštěvě Amsterdamu jsme prošli pěšky centrum města, navštívili jsme známý  plovoucí květinový trh a odpoledne jsme se přesunuli vlakem do Zaanse Schans, kde jsme si prohlédli větrné mlýny, sýrárnu i výrobnu dřeváků, kterými je Holandsko proslulé. Další ráno jsme se už vypravili přes eurotunel do Anglie a hned první odpoledne jsme strávili ve studiích Warner Bros, kde se zrodila známá série filmů o Harry Potterovi.

Další den jsme již zahájili prohlídkou centra Londýna, která byla navíc ozvláštněna i akcí, která se v této metropoli každoročně koná, a to známým londýnským maratonem. Takže v centru města bylo ještě více turistů, než je i v tak přeplněném velkoměstě obvyklé. Kvůli této sportovní akci nám sice nebylo dovoleno přiblížit se až k Buckinghamskému paláci, nicméně i tak jsme si prohlédli nejvýznamnější londýnské památky –  Parlament, Big Ben, Westminster Abbey. Celé centrum Londýna jsme si prohlédli i z výšky. Navštívili jsme známé London Eye, ze kterého bylo možné spatřit celý Londýn jako na dlani – a to i díky hezkému počasí, které nás během celé návštěvy provázelo. Poslední den před odjezdem zpět domů jsme zahájili prohlídkou Greenwiche s nultým poledníkem a lodí jsme se přesunuli po Temži až k Toweru. Nemohli jsme vynechat Tower Bridge a známý križník Belfast, který jsme i navštívili a blíže jsme se seznámili s těžkým životem námořníků během druhé světové války.  Pěší procházkou jsme dále pokračovali podél břehu Temže, kde jsme si prohlédli známé Shakespearovo divadlo Globe, galerii moderního umění Tate Gallery a přes známý Millenium Bridge jsme došli až k sídlu londýnského biskupa – ke katedrále sv. Pavla. Poté jsme se přesunuli k autobusu známým londýnským metrem, které je označováno jako Tube, a vraceli jsme zpět domů po šesti nabitých dnech. Sice hodně unavení, ale mnohem bohatší o spoustu nových zážitků a zkušeností.

Fotografie, které jsme pořídili během návštěvy, si prohlédněte po kliknutí na tento odkaz.

Amsterdam a Londýn 2019

Vítězné snímky fotografické soutěže „Odpadky v našem okolí“

V anketě o nejoriginálnější snímek na téma „Odpadky v našem okolí“, ve které se nakonec rozhodovalo mezi 21 fotografiemi, byly podle Vašeho hlasování nejúspěšnější tyto tři snímky:

1. místo: Dominik Řičica
2. místo: Kristýna Blechová
3. místo: Martin Hynek

Další soutěžní snímky si můžete prohlédnout v naší galerii.

Zápis do mateřské školy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace vyhlašuje zápis do Mateřské školy v Šanově s nástupem od 1. 9. 2019.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 6. 5. 2019 – 10. 5. 2019

Přihlášky vydává a vyplněné žádosti přijímá paní Janíková, vedoucí učitelka Mateřské školy v Šanově, Karlovská 124, v době provozu školy.

Formulář žádosti o přijetí do MŠ je možné stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici zde a jsou také zveřejněna na informativní nástěnce v MŠ.

Fotografická soutěž – anketa

V naší fotografické soutěži se nakonec sešlo 21 fotografií a je tedy teď na vás, žácích, ale třeba i rodičích a dalších přátelích naší školy, aby z nich vybrali jednu fotografii vítěznou. Zde je tedy naše anketa. Způsob hodnocení fotek je jednoduchý, je to jako ve škole: nejvydařenější fotka je jednička, nejméně vydařená podle vás pak pětka. Za všechny vaše hlasy děkujeme!

Komunitní výsadba stromů

Žáci naší školy společně se žáky základní školy v Želeticích v pátek 5. dubna přispěli k rozvoji zelené infrastruktury v naší obci, a to výsadbou ovocných stromů. Během celého dopoledne se žáci seznámili se způsobem, jak správně připravit mladý stromek k výsadbě, jaké způsoby ochrany stromků jsou nejvhodnější před lesní zvěří, která si ráda pochutnává na kůře mladých stromů, nebo jak zamezit rychlému vypařování vody z půdy u kořenů stromů. V průběhu dopoledne žáci vysadili téměř 30 jabloní, hrušní, meruněk a třešní, a tím přispěli svým dílem do projektu v programu Milion stromů, jehož hlavním cílem je pomoc při adaptaci našich příhraničních oblastí (a tedy i oblasti, ve které žijeme) na změnu klimatu a přispět tak ke zvýšení biologické rozmanitosti v tomto území, které je stále více sužováno erozí a sezonním suchem. Firmě Živá farma, která naši školu oslovila s nabídkou účasti na této akci, děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

Na další fotografie a videa z výsadby stromů se podívejte zde.

Přečtěte si, jak se tato akce líbila našim žákům:

Continue reading „Komunitní výsadba stromů“

Mladí stavitelé

V rámci vyučovacího předmětu Matematika v 7. ročníku pracovali žáci ve dvojicích se stavebnicí Kugeli, pomocí které se vžili na pár chvil do role stavitelů a architektů a sestavovali model rodinného domu, jehož plán měli k dispozici. Žáci pracovali ve dvojicích a každá dvojice řešila úkol svým originálním způsobem. Vznikaly tak zajímavé modely, které následně žáci využili při výpočtech plochy jednotlivých pokojů či celého rodinného domu. Cílem aktivity bylo rozvíjet představivost žáků pomocí reálných modelů objektů (čtverec, obdélník, lichoběžník, kosočtverec apod.) a porozumět vztahům mezi rozměry jednotlivých geometrických obrazců a jejich obvody či obsahy. Žáci se také seznámili s pojmem „měřítko plánu“ a počítali skutečné rozměry domu zakresleného na plánu. Více fotografií si prohlédněte zde.

Výlet žáků 9. ročníku k Hraběcí studánce

Středeční dopoledne strávili žáci 9. ročníku procházkou po Muchově stezce z Božic k Hraběcí studánce v přírodní rezervaci Karlov. Při vycházky si užívali nejen pobytu na čerstvém vzduchu, ale hlavně pozorovali okolní přírodu, která je bohužel mnohokrát zohyzděna odpadky, které při svých návštěvách zanechávají lidé. Někteří žáci tuto vycházku využili pro pořízení unikátních fotografií, které dokumentují bezohledné chování některých našich spoluobčanů při pobytu v přírodě. Tyto fotografie budou následně hodnoceny při fotografické soutěži „Odpadky v našem okolí“. Několik dalších fotografií z výletu si prohlédněte zde.