Badatelsky orientovaná výuka v ZŠ Želeticích

Základní škola Želetice nabídla žákům naší školy dne 6. 2. 2019 možnost zúčastnit se projektového dopoledne věnovaného badatelsky orientované výuce, během níž si mohli vyzkoušet práci pomocí edukačního systému PASCO či stavebnice iTriangle pro konstruování úloh z různých oblastí lidských činností.

Žáci byli rozděleni do dvojic, přičemž každá tato skupina pracovala postupně na 4 problémech, při kterých si vyzkoušela nejen týmovou práci, vytrvalost a odvahu při řešení problémů, ale rozvíjeli také svou zvídavost při řešení úloh pomocí přístrojů, se kterými doposud nepracovali.

Žáci sestavovali model raketového motoru spárováním Smart vozíku ze sady Pasco se softwarem PascoVue, který jim následně umožnil měřit rychlost vozíku. Vozík byl poháněn palivem (směs lihu a vzduchu), které po zapálení ve spalovací komoře (prostor PET lahve) uvedlo „raketu“ do pohybu. Žáci následně pomocí softwaru vyhodnocovali grafy a zjišťovali, jakou maximální rychlostí se raketa pohybovala či jaké maximální vzdálenosti raketa dosáhla.

Při dalším úkolu využívali dva siloměry Pasco a software SparkVue, pomocí kterého měřili sílu při jednotlivých zavěšení PET lahví. Těmito pokusy žáci pochopili, jak dochází ke skládání sil a jaký je směr výsledné sily.

I na dalším stanovišti je čekal zajímavý úkol, a to sestavit model dynama a měřit napětí. K tomuto pokusu využili stavebnici iTriangle, sestavili model dynama a pomocí voltmetru připojeného k Master jednotce měřili napětí na motorku, na žárovce a na LED žárovce. Pokusy zjišťovali, kde bylo naměřeno nejvyšší napětí, zda záleží velikost napětí na zdroji a následně si uvědomili, kde se v praxi používá podobný princip výroby elektrické energie.

Při posledním úkolu žáci porovnávali různé kovy z hlediska vhodnosti jejich použití do galvanického článku. Nejprve si připravili elektrolyt (citronová šťáva z poloviny citronu) a vybrali si tři libovolné kovy. Tyto kovy zapíchli do citronu a pomocí voltmetru Pasco wireless voltage spárovaným s programem SparkVue měřili napětí v různých kombinacích zvolených kovů. Zjišťovali, která dvojice kovů generuje nejnižší napětí, která nejvyšší napětí a je tedy nejvhodnější pro galvanický článek, a seznámili se i s tzv. Beketovou řadou kovů.

Reakce všech žáků, kteří se této akce zúčastnili, byly velmi kladné. Žáci odjížděli ze želetické školy plní nových zkušeností a poznatků a již během zpáteční cesty se dožadovali podobné akce v co nejbližší době. Základní škole v Želeticích děkujeme za pozvání na ukázku badatelsky orientované výuky a těšíme se na další spolupráci.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..