Po stopách velikonočního zajíčka

Dne 17.4. se uskutečnila dlouhodobě plánovaná akce pro první stupeň organizovaná školním parlamentem, která nesla název “ Po Stopách velikonočního zajíčka”. Tato akce byla konána za účelem stmelení přátelských vztahů mezi žáky. Ze začátku jsme se my pořadatelé rozdělili na sedm různých stanovišť, kde jsme měli připravených sedm úkolů pro naše malé žáčky. Děti si losovaly barevné papírky, které je rozdělily do sedmi barevných skupinek po dvou etapách, a pak se postupně vydaly na lov vajíček. Jakmile skupinka získala všech sedm vajíček své barvy, vysloužila si sladkou odměnu. Všichni žáci byli velmi úspěšní, s velkým nadšením se zapojili a spolupracovali, což nás velmi potěšilo. Všem dětem se akce velmi líbila.  

Natálie Šimšová

předsedkyně parlamentu

Fotky z celého dne najdete zde

Zápis do 1. třídy

15. dubna proběhl na naší škole zápis nových prvňáčků.
Předcházel mu již tradičně kurz předškoláka, kdy ve 3 lekcích malí předškoláci prokazovali své matematické, grafomotorické a komunikativní dovednosti.
Bylo zapsáno 17 nových školáčků.
Podle výrazů v tvářích při pasování na školáka se do školy jistě těší.

Podívejte se na naše budoucí nové tváře zde.

Okresní kolo Znojemského slavíčka 2019

Ve středu 10. dubna se vítězka školního kola Znojemského slavíčka Adriana Melušová zúčastnila také okresního kola ve Znojemské Besedě.

Tato pěvecká soutěž zaměřená na sólový zpěv moravských lidových písniček bez doprovodu hudebního nástroje byla ve Znojmě opět velmi silně obsazena a tak Adriana soupeřila ve své kategorii s dalšími téměř čtyřiceti soutěžícími. A i když nakonec do finále nepostoupila, předvedla se svou písní A vy páni muzikanti velmi kvalitní výkon a můžeme na ni být jistě pyšní. Určitě jí patří velká gratulace! Prohlédněte si několik fotek i jedno video ze soutěže.

Fotografická soutěž – anketa

V naší fotografické soutěži se nakonec sešlo 21 fotografií a je tedy teď na vás, žácích, ale třeba i rodičích a dalších přátelích naší školy, aby z nich vybrali jednu fotografii vítěznou. Zde je tedy naše anketa. Způsob hodnocení fotek je jednoduchý, je to jako ve škole: nejvydařenější fotka je jednička, nejméně vydařená podle vás pak pětka. Za všechny vaše hlasy děkujeme!

Od písmene k příběhu

Jak souvisí písmo s příběhem, kdy a proč lidé pocítili potřebu psát, jaké podoby mělo písmo dříve a jakou má dnes? Jak obraz popsat slovy? Jaké obrazy vyvolávají slova? Těmito a dalšími otázkami jsme se zabývali v hodinách výtvarné výchovy v 6. ročníku v průběhu tohoto čtvrtletí. Kreslili a malovali jsme, stříhali, lepili, psali i vyřezávali z kartonu. Výsledkem našeho snažení jsou velmi zdařilé výtvarné práce, které nabízíme ke zhlédnutí v naší galerii.

Continue reading „Od písmene k příběhu“

Poznávání regionu a ekohrdinové

4. a 5. třída se vydala na průzkum regionu a protože Šanov už dobře známe, vydali jsme se o kousek dál, a to do Hrušovan nad Jevišovkou. V nohách jsme za celé dopoledne měli spoustu kilometrů i zážitků. Všichni jsme byli okouzleni krásnou přírodou v nově vybudovaných mokřadech i historickém hrušovanském parku. Méně pak množstvím odpadků, které jsme se v rámci našich možností pokusili posbírat a roztřídit do kontejnerů. Protože příroda volá o pomoc nejen v naší obci, chceme pomáhat a jít příkladem kdekoliv a kdykoliv.

Na fotky z celého dopoledne se můžete podívat ZDE.