Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2018

V letošním roce se sportovně nadaní žáci zúčastnili okresního kola atletického víceboje – OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) ve Znojmě. Z druhého místa se dostali do krajského kola, ve kterém si Karolína Šišláková, Petr Kubiš a Adam Petrů zajistili postup do republikového finále, které se konalo v Brně. V silné konkurenci se Karolína umístila na 16. místě, Petr na 44. místě (ze 117 účastníků) a Adam na 107. místě.

Lenka Spišiaková

Vánoční Drážďany

Na konci letošního roku (v pátek 14. 12.) pořádá naše škola opět poznávací výlet, tentokrát do německých Drážďan. Čeká nás procházka saskou metropolí od Brühlské terasy s krásným výhledem na Labe, prohlídka zámku Residenzschloss se známou 101 metrů dlouhou freskou zobrazující průvod saských kurfiřtů a králů, návštěva Frauenkirche a katedrály Hofkirche a pak dále cesta na náměstí Theaterplatz se Samperovou operou ke galerii Zwinger. V plánu je také návštěva Muzea hygieny a na závěr pochopitelně prohlídka úžasných vánočních trhů Striezelmarkt, jejichž historie sahá až do roku 1434 a jejichž centrem je náměstí Altmarkt.

Cena zájezdu je 890 Kč a zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, kompletní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, úraz, zavazadla), průvodce po celou dobu pobytu a informační materiály. Podle posledních informací z cestovní kanceláře by měly být vstupy do Zwingeru, Residenčního zámku a dokonce i do Muzea hygieny pro naše žáky zdarma! Odjezd je plánován na velmi brzkou ranní dobu, příjezd ve večerních hodinách opět ke škole.

Informace pro žáky, kteří se zúčastní zájezdu do Amsterdamu a Londýna v termínu 25. – 30. 4. 2019

Cestovní doklady:

Je nutné, aby měli žáci platný cestovní pas či občanský průkaz. Doklad musí být platný minimálně po doby pobytu. S občanským průkazem mohou cestovat i děti mladší 15 let, ovšem cestovní pas je lepší.

 

Alergie či jiná zdravotní omezení:

Pokud žák trpí alergií či má nějaká jiná zdravotní omezení, oznamte, prosím, tuto skutečnost p. uč. Kubovčíkové.

3. a 4. schůze Zrcadlového parlamentu

Na třetí schůzi, která se uskutečnila 31.10.2018 jsme opět projednávali Vánoční akci, kterou navrhl žák deváté třídy, Petr Kubiš. S menšími úpravami se tato akce jednohlasně schválila. V další části schůze jsme se věnovali myšlenkové mapě, kterou si připravil místopředseda Josef Wolf. Ve zkratce šlo o to, že každý napsal na tabuli co trápí právě třídu, kterou zastupuje. Prokonzultovala se témata jako například šikana, uniformy nebo otevírání školy dříve. Rozhodli jsme se, že paní ředitelce předložíme návrh o nošení školních uniforem.

Dne 7.11.2018 se uskutečnila 4. schůze, které se zúčastnila i paní ředitelka. Schůzi jsme začali řešením návrhu “Krabice od bot”. Jedná se o sbírku starých hraček, oblečení pro děti v azylových domech nebo kojeneckých centrech či dětských domovech. Návrh byl jednohlasně schválen. Potom dostala slovo Natálie Šimšová, která představovala její návrhy na různé akce, ke kterým se vyjádřila paní ředitelka.

Poté jsme představili dotazník na zjištění vztahů ve třídách jako prevenci šikany, který vytvořila Michaela Masjaková a Natálie Šimšová, a ke kterému jsme řekli svůj názor a připomínky. Dále jsme řešili znovu uniformy, ale teď známe názor i paní ředitelky.

Michaela Masjaková

zástupkyně 7. třídy

Halloween na naší škole

V pátek 26. října 2018 se na naší škole uskutečnila akce s názvem „Halloween na naší škole“, kterou připravili žáci 9. ročníku pro své spolužáky z prvního stupně. Celá devátá třída se zapojila nejen do náročné přípravy akce, ale následně i do organizace na jednotlivých stanovištích, kde mladší kamarádi plnili různé úkoly, kde i díky maskám a převlekům probouzeli  atmosféru Halloweenu. Žáci první až páté třídy se rozdělili na pětičlenné skupiny a spolu s doprovodem absolvovali celkem šest stanovišť. Čekaly je různě náročné úkoly, např. míchání lektvarů v „Podsvětí“, zkouška dovednosti v hodu míčkem do pusy klauna v „Lunaparku“, na stanovišti s názvem „Ruka osudu“ vyzkoušeli svou odvahu při hledání předmětů v nádobách, při „Čajovém dýchánku“ si zase otestovali svůj postřeh. Po každém úspěšně splněném úkolu získala skupina část puzzle, které museli v samotném závěru procházky halloweenskými stanovišti složit, a to přímo v operačním sále pod dohledem krvavého doktora. Pokud zvládli i tento nelehký úkol, vysloužili si sladkou odměnu, kterou si po zvládnutí všech připravených úkolů zajisté všichni zasloužili.

Devátá třída byla po skončení celé akce spokojená se svým výkonem a úsilí, které vynaložili na organizaci této akce, jim bylo vráceno pochvalami nejen z řad vyučujících, ale i žáků. Zde se podívejte na fotografie z našeho Halloweenu.

Přečtěte si reakce některých žáků deváté třídy:

Halloween na škole se moc povedl, některé věci bych trochu změnil, ale myslím si, že žáci prvního stupně naše měsíční snažení a přípravy ocenili.

Děti si to užívali, ale pro nás to bylo celkem vyčerpávající.

Akce byla velmi zábavná. Všichni jsme si podle mě užili tvoření a líčení masek, které jsme na sobě měli. Halloween bych ve škole určitě zopakovala.

Akce se z mého pohledu opravdu podařila. Dětem prvního stupně se akce velmi líbila a můžu říct, že vypadaly velmi spokojeně. Těším se, až budeme plánovat další akci.