Mimořádné opatření

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od 11.03.2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách, budou žákům zadávány úkoly z hlavních vyučovacích předmětů prostřednictvím portálu www.iskola.cz.

Žákům 1. stupně budou zasílány úkoly denně mezi 8:00 a 9:00 třídními učiteli do emailové schránky zákonných zástupců.

Žákům 2. stupně budou zadávány úkoly jednotlivými vyučujícími prostřednictvím modulu Úkoly na iškole,  a to každý den mezi 8:00 a 9:00.

Prosíme rodiče, aby dohlíželi na plnění úkolů svých dětí během mimořádného opatření, aby žáci po ukončení tohoto stavu co nejsnadněji navázali na dosavadní práci a zvládli předepsané učivo svého ročníku.

Masopustní karneval

Byly dva týdny před karnevalem, kdy jsme připravovali ozdoby na zdi do haly a museli jsme si vzít na práci obě výtvarky a pár dalších hodin. Dělali jsme název stanoviště, číslo a ještě jsme museli si připravit věci pro své stanoviště. Pak jsme měli týden prázdnin, které utekly jako voda. V úterý 25. 2.  jsme se sešli ve škole a jednu hodinu jsme ještě museli některé věci dochystat. Když jsme to měli, tak jsme se obuli, oblékli a pak už jsme vyšli. V hale bylo hodně práce a měli jsme na to jen jednu hodinu. Až jsme všechno připravili, tak jsme se šli nasvačit. Pak jsme jen dolaďovali a čekali. Když děti přišly, tak jsme honem šli do svého stanoviště a vyčkávali. V jednom stanovišti bylo asi tak dvacet lidí a u našeho nikdo. To se mi na tom moc nelíbilo. Až ke konci jich bylo i u nás moc. Ale největší řada byla u tetovaček, které vedl Ruda. Po hodině tam byla diskotéka. Nejlepší na tom bylo, že naše paní učitelka ty děti bavila, a že s nimi tancovala. Po dvou hodinách byl konec a my jsme se čtvrtou třídou museli vše pouklízet. Když jsme to měli, šli jsme na oběd a pak domů. Ten karneval mě moc bavil, líbilo se mi to, že jsme pro někoho mohli něco uspořádat.

Nicol Dulínková, 5. třída

Zde fotografie z karnevalu.

Projekt Abeceda peněz končí

Někteří z Vás čekají na poslední příspěvek o našem projektu Abeceda peněz. Ano, jsme u konce. Už Vás nebudeme déle napínat. Čtvrtá třída si ověřila, že rozpočet celé akce byl vypočítán správně. Prodej školních muffinů skončil ziskem, který si pravděpodobně žáci užijí na školním výletu. Naši školu navštívili zaměstnanci České spořitelny, kteří si pro nás na závěr připravili několik posledních úkolů a rad. Společně jsme si  připomněli, jak se počítá domácí rozpočet, odpovídali na záludné finanční otázky ze života, učili se poznávat ochranné prvky bankovek i cizí měnu a dokonce virtuálně navštívili tuto pobočku. Dopolední akci i celý projekt jsme si užili. Bylo to poučné, zážitkové a zábavné. Každý z nás už teď bude vědět, kolik času, práce a úsilí vynaloží pracující lidé, aby dostali za svoji práci plat. A jak důležité je si promyslet, co si mohu za vydělané peníze pořídit hned a na co si musím umět našetřit. A také se nebudeme vztekat, když nám rodiče nebudou chtít koupit nový mobil, když ten starý ještě funguje. Naše poslední fotografie z projektu jsou tu!

Mgr. Jitka Pražáková

Podmořský 3D svět na naší škole

Podmořský 3D svět nám nabídl jedinečné setkání tváří v tvář s nejúžasnějšími živočichy oceánů a odkryl nádherné přírodní zázraky podmořského světa.

Ponořili jsme se společně na dno oceánů, pozorovali nebezpečné žraloky, kteří občas pluli přímo na nás a také jsme obdivovali rozmanitost a krásu korálů. Byl to pro nás nádherný zážitek a při tomto „výletě“ do podmořského světa jsme si také uvědomili, jak je naše Země překrásná.

Žáci 2. ročníku ve výtvarné výchově zaznamenali tento zážitek na výkres, jednotlivé výtvory si prohlédněte v galerii.

Zájezd do Anglie

I v letošním školním roce pořádá naše škola pro zájemce z řad žáků 2. stupně poznávací zájezd do Anglie se zastávkou v Lucembursku a Belgii. Zájezd se uskuteční v termínu od 25.3. do 30.3.2020.

Informace o programu zájezdu jsou si prohlédněte zde.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE ZÁJEZDU ÚČASTNÍ, PROBĚHNE V PONDĚLÍ DNE 09.03.2020 V 16:00.

Školní kolo recitační soutěže

V pátek 14. února se všichni žáci 1. stupně sešli při školním kole již tradiční recitační soutěže. Ve třídách nejprve proběhla třídní kola soutěže. Společně s třídními učitelkami jsme vybrali nejlepší recitátory, kteří nás budou reprezentovat. Soutěžilo se ve 3 kategoriích:

Nejúspěšnější recitátoři:

1. kategorie – žáci 1. třídy

1. Elisabeth Axenkopf
2. Jonáš Lossl
3. Adéla Zapletalová

2. kategorie – žáci 2.- 3. třídy

1. Sofie Reischlová
2. Hedvika Nováková
3. Radek Čermák

3. kategorie – žáci 4.- 5. třídy

1. Rudolf Chlad
2. Sofie Stratilová
3. Jana Kožnarová

A zde kompletní fotogalerie z recitační soutěže.