Vzdělávací skupiny pro žáky 1. stupně

Od 25.05.2020 je umožněn přístup do školy žákům 1. stupně, kteří se do vzdělávací skupiny přihlásili nejpozději 18.05.2020, a to prostřednictvím třídního učitele.

Příchod do školy:

Žáky vpouští do školy pověřená osoba, která zároveň dohlíží na rozestupy mezi žáky a zabraňuje shlukování. Žáci přicházejí do školy od 7:45 do 8:00. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

První den 25.05.2020 žáci předají vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Bez tohoto čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy.

Každý žák bude mít s sebou:

 • minimálně 2 roušky  na den a sáček na uložení roušky – při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku;
 • přezůvky;
 • psací potřeby;
 • sešity a učebnice;
 • svačinu a pití.

Při organizaci vzdělávacích skupin se řídíme dokumentem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Soutěž o Řád zlaté roušky

Ani karanténa nezabrání žákům čtvrté třídy mezi sebou soutěžit a vyplnit tak volný čas něčím zábavným. Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit papírový hrad a při jeho výrobě využít roličky od toaletního papíru, kuchyňských utěrek apod. Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků. Hrady byly opravdu vydařené, plné kreativity a skvělých nápadů. Zdá se, že naše třída má mezi sebou nadané architekty. Rodiče fotili své děti při práci i jejich konečný výrobek. A jak to dopadlo?
1. místo získala Šárka Blechová
2. místo Ondřej Vavřina
3. místo Maxim Nekvasil
Výhercům moc gratuluji a děkuji za účast. Přijali jste moji výzvu a dokázali své myšlení, v této nelehké době, zaměřit jiným směrem. Ještě jednou velké díky všem!

                                                                                 Mgr. Jitka Pražáková

Mateřská škola zahajuje provoz 11. května 2020

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdat je při prvním předání dítěte v MŠ (možno vyplnit na místě).

Zákonný zástupce je povinen obnovit platbu školného a stravného na měsíc květen. Školné na měsíc duben bude prominuto.

Pravidla předání

Zákonný zástupce:

 • při vstupu do budovy MŠ si desinfikuje ruce
 • pohybuje se po mateřské škole pouze s rouškou a po dobu nezbytně nutnou
 • neshlukuje se v prostorách mateřské školy ani před budovou mateřské školy

Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Od 11.05.2020 bude probíhat přípravný kurz na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku. Kurzu se mohou zúčastnit pouze ti žáci, kteří:

 • budou v tomto školním roce vykonávat přijímací zkoušky na střední školy;
 • přinesou čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (odkaz ke stáhnutí dokumentu zde);
 • přinesou si přezůvky, 2 roušky a sáček na odkládání použité roušky.

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla stanovená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která jsou popsána v tomto dokumentu.

V případě nedodržování hygienických pravidel je možné žáky vyloučit z účasti na přípravném kurzu.

Kurzu se nemohou zúčastnit žáci, kteří:

 • jsou již přijati ke studiu na střední škole;
 • nebudou vykonávat přijímací zkoušku na střední školu.

Kurz zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky bude probíhat v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 10:00.

Kurz zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00. Žáci, kteří se budou kurzu účastnit, vyčkají v pondělí v 8:00 u hlavního vchodu školy na příchod vyučujícího.

Informace k domácí výuce žáků 2. stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
v souvislosti s přetrvávajícím mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a prodloužením nouzového stavu v České republice není stále zřejmé, kdy bude opět umožněna osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách. Vyhodnocovali jsme naši práci se žáky formou online výuky v uplynulých dvou týdnech a snažili jsme se najít optimální způsob práce tak, aby vyhovoval všem zúčastněným.
Víme, že je to pro všechny nelehké období, mnozí z Vás chodí do práce a řeší důležitější záležitosti. Věřte, že není naším záměrem zahltit Vás dalšími úkoly. Žáci by měli zvládnout domácí výuku sami, prosíme Vás tímto pouze o dohled nad tím, že žáci úkoly plní. V minulých dvou týdnech jsme se přesvědčili, že většina žáků je schopná pracovat samostatně a zodpovědně. Věříme, že se nám společně s Vaší pomocí podaří udržet žáky v tomto pracovním tempu a že pro všechny bude návrat do školy mnohem snadnější.
Po zhodnocení zkušeností a zvážení všech možností jsme se rozhodli zadávat domácí práci žákům v jednotlivých profilových předmětech pouze jednou týdně. Věříme, že tento přístup bude pro žáky příznivější, jelikož budou mít možnost sami si naplánovat a rozvrhnout čas, který budou svému vzdělávání v jednotlivých předmětech věnovat.
Jejich práce bude také hodnocena pomocí systému bodového hodnocení; žáci i jejich zákonní zástupci tedy v hodnocení žáků v jednotlivých předmětech v systému iškola uvidí, jak úspěšná je jejich práce.
Bude tedy zřejmé, kdo zadanou práci neplní (v hodnocení domácího úkolu nebo testu bude 0 bodů s poznámkou, že práce nebyla odevzdaná).
Tato změna se týká online výuky žáků 2. stupně, výuka žáků 1. stupně bude probíhat stávajícím způsobem.
V případě jakéhokoliv problému, ať už studijního či technického, se kdykoliv obraťte na vyučující prostřednictvím emailu iškoly. Emailové adresy vyučujících jsou uvedeny na stránkách školy zde: http://www.zssanov.cz/?page_id=31

Informace k zápisu do mateřské školy od 1. 9. 2020

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v měsíci květnu, pravděpodobně v období 4. 5. 2020 – 8. 5. 2020.

V druhé polovině dubna po zápisu do ZŠ, až budeme vědět, kolik přesně máme v MŠ volných míst, zveřejníme podrobné informace a postup pro zapisování do MŠ, včetně potřebných tiskopisů.

Mgr. Eva Plešová, ředitelka školy