Setkání v Domově seniorů u příběhu s názvem O světle a tmě

Dne 4. 12. se partička tvořená devíti dobrovolníky, paní učitelkou Wolfovou a jedním DJem vydala do domova důchodců předvést všem divadlo zvané „Světlo a tma“ ve spolupráci s žáky přímětické školy. Po půl hodině a dvou zkouškách to vypuklo. Přicupitali jsme na „pódium“ s velkou odvahou a bílými plášti, na našich zpocených hrudích, připraveni na divadlo. Hrála hudba, vyprávěly se příběhy a různé citáty na téma našeho divadla a většina sálu se i dobře pobavila. Za naše vystoupení jsme byli odměněni sladkostmi a čtvrthodinovým odpočinkem po náročné práci.

Karolína Eliášová, 7. tř.

Dnes pár vybraných dětí Základní školy Šanov šlo do DS hrát pohádku o Světle a tmě, s pár vybranými děvčaty ze školy z Přímětic. I někteří senioři se zapojili do povídání o světle a tmě a co se s ní přihodilo. Bavilo to seniory a i nás děti.

Vendula Chudějová, 6. tř.

Pocítila jsem, že ty babičky a dědečkové byli úplně zanoření do těch příběhů o tmě a světle. Všichni se usmívali a mně se to líbilo a pak jsem se taky usmívala. Moc se mi to líbilo a myslím, že jim taky. Tenhle den byl moc pěkný.

Katarína Stropkovská, 4. tř.

Tady si můžete prohlédnout další fotky ze setkání.

Continue reading „Setkání v Domově seniorů u příběhu s názvem O světle a tmě“

2. setkání parlamentů v ZŠ Tišnov

Dne 29. 11. jsme se vydali do školy v Tišnově za účelem setkání parlamentů naší a tišnovské školy. Po příjezdu nás přivítali v jejich škole a připravili si stmelovací hry, abychom se poznali. Jak jsme dokončili stmelovací hry, tak jsme se vydali na prohlídku města Tišnova. Ukázali nám radnici, jejich vánoční stromek a udělali jsme si společnou fotku. Jakmile jsme se vrátili zpátky do tišnovské školy, dostali jsme výborný oběd a potom žáci parlamentu Tišnova a Šanova šli hodnotit výzdobu jejich tříd. Následně  jsme se všichni opět sešli a plánovali společně další akce propojené s naší a tišnovskou školou. Na závěr jsme se rozloučili a poděkovali, ale bohužel už na nás čekal autobus, tak jsme šli, nastoupili jsme a zamávali. Bylo to fakt super. Více fotografií ze setkání najdete zde.

Viktor Vašut a Barbora Maisová – zástupci parlamentu

Barevný pátek v MŠ

Chodím, hledám, co mám znát, pojďte děti ukázat.

Do všech koutů zajděte, co je žluté, najděte!

V pátek 22. 11. 2019 se naše školka rozzářila v barvách podzimu, uskutečnil se 1. barevný pátek ve žluté a hnědé barvě. Všechny děti i zaměstnanci oblečení přizpůsobili těmto barvičkám, paní kuchařka dětem ozdobila rýžový nákyp hnědou čokoládovou polevou.

Dýňová stezka

V pátek 1. 11. zorganizovali žáci osmého ročníku projektový den s názvem Dýňová stezka. Do programu byli zapojeni také žáci šestého a sedmého ročníku, kteří pomáhali s přípravou v rámci pracovní výchovy, šesťáci vyřezávali dýně a sedmáci vyráběli papírové dýně s překvapením. Dýňovou stezkou potom procházeli žáci třetí třídy, kteří plnili různé úkoly. Díky projektu si děti procvičili různé dovednosti a znalosti – slovní zásobu z angličtiny, museli se projevit také po pracovní, výtvarné a hudební stránce, rozvíjeli svou fyzickou zdatnost, procvičili paměťové a rozpoznávací (hmatové) schopnosti. V jednom z úkolů potřebovali šikovnost a trpělivost, kdy lovili ústy jablka z vody (typická americká hra o Halloweenu). A neobešli se ani bez matematických znalostí. Na závěr si zazpívali anglickou písničku o tomto svátku, kterou je naučily žákyně osmé třídy. Za splnění úkolů obdrželi od asistentů na stanovištích malou sladkost a razítko do kartičky, za vyplnění celé kartičky potom dáreček v podobě papírové dýně s překvapením. Celou akci připravili, zorganizovali a zrealizovali osmáci, kteří si při této akci vyzkoušeli různé role a úkoly – stali se pořadateli, moderátory, učiteli, průvodci a choreografy J

Halloween 2019

Ve čtvrtek 31. října se uskutečnila první akce pořádaná školním parlamentem. Třetí vyučovací hodinu jsme se sešli a chodili jsme po třídách, abychom následně mohli vyhodnotit nejlepší masky. Čtvrtou hodinu jsme následně vyhlásili vítěze z každé třídy a nejlepší masku za zaměstnance školy.
Vítězové:
1. třída – Eliška Axenkopf
2. třída – Jan Zetocha
3. třída – Sofie Reischlová
4. třída – Šárka Blechová
5. třída – Kateřina Sedlářová
6. třída – Vít Hanák
7. třída – Dominik Pagač
8. třída – Tomáš Spišiak
9. třída – Michaela Mulidraňová
Zaměstnanci – Mgr. Josef Wolf
Nejlepší kostým – Dominika Růžičková

Adaptační kurz pro šesťáky

Od pondělí 14. do středy 16. října se naši šesťáci zúčastnili adaptačního pobytu v rekreačním středisku Trnávka. I když byla cesta do rekreačního střediska poměrně náročná, všichni jsme si kurz moc užili a myslím, že budeme ještě dlouho vzpomínat.

Instruktoři nachystali pro naše žáky celou řadu velmi zajímavých aktivit, které měly hravou formou přispět ke stmelení kolektivu. Ale nejen to, program byl zaměřen také k tomu, abychom my, pedagogové, získali lepší přehled o fungování třídy. A i to se myslím, podařilo. Podívejte se na fotky i videa z kurzu.