Barevný týden na naší škole

Minulý týden (11.- 15. března) se u nás uskutečnila akce s názvem Barevný týden. Tato akce měla ukázat, jak se děti dokáží zapojit do různých aktivit – každý den byla určená barva, kterou si měly děti obléct, v pondělí to byla červená, v úterý modrá, ve středa zelená, ve čtvrtek bílá a v pátek černá. Dětem se akce velmi líbila, většina školy se zapojila. Od pondělí do pátku jsme počítali v každé třídě, kolik dětí má danou barvu na sobě. Po týdnu zdravého soupeření mezi dětmi, kdy jsme je každý den poctivě fotili, se na prvním místě objevila první a třetí třída, na druhém místě druhá a čtvrtá třída a na třetí místo se nečekaně dostala osmá třída. Fotky z celé akce naleznete zde.

Natálie Šimšová, 9. ročník

Projekt „Předškolák“

Cílem projektu je připravit děti hravou formou na vstup do školy, součástí je setkávání učitelek ZŠ s předškoláky. Děti se seznámí s pracovníky a provozem základní školy. Velký význam má zejména depistáž u dětí s náznaky školní nezralosti.

Aktivita proběhne během měsíce dubna a bude rozdělena do 3 setkání, během kterých budou děti plnit úkoly zaměřené na předškolní dovednosti:

  • hrubá motorika a grafomotorika;
  • řeč, melodie řeči, slovní zásoba;
  • sluchové vnímání;
  • prostorová orientace;
  • početní představy.

Termín návštěv dětí ve škole: 1. dubna a 8. dubna 2019 od 9:40 hodin v budově základní školy, Šanov, ul. Komenského 241.

Účast dítěte v projektu „Předškolák“ má motivační charakter a není podmínkou pro podání žádosti a následnému přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Šanov.

Více informací o projektu „Předškolák“ a další informace o zápisu dětí do ZŠ získáte zde.

Několik rad rodičům, jak mohou pomoci dalšímu rozvoji svého dítěte, které v příštím školním roce zahájí povinnou školní docházku, naleznete kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis do 1. ročníku

Dne 15. dubna 2019 od 15.00 hodin se uskuteční v budově ZŠ Šanov, Komenského 214 zápis do 1. ročníku. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Šanov.

K zápisu přineste: OP rodičů a rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí o svěření do péče (rodiče cizinců musí přinést doklad o povolení k pobytu v ČR).

Žádost o přijetí k ZV a zápisní list od školního roku 2019/2020 obdrží rodiče v MŠ Šanov, případně si jej mohou stáhnout kliknutím na následující odkazy:

Žádost o přijetí k ZV

Zápisní list od školního roku 2019/2020

 

 

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Žáci 2. stupně se zapojili do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V letošním ročníku byla výtvarná soutěž rozšířena i o část literární a zpracovanou s pomocí digitálních technologií, a tak se někteří žáci vrhli do slohových prací či do vytváření počítačových prezentací, tentokrát na téma „V domě hoří! A co teď?“. Připomněli si tak nejen příznaky požáru v domě, co je potřebné při požáru udělat nejdříve a co následně, ale také význam pořádku a přehlednosti na únikových schodištích či ve sklepech. Doufejme, že práce našich žáků budou úspěšné při hodnocení odbornou porotou nejen v základním či okresním kole, ale také v krajském a celorepublikovém kole.

Masopustní karneval 2019

Žáci 4. a 5. ročníku i letos vložili svého podnikavého ducha do příprav Masopustního karnevalu pro mladší ročníky 1. až 3. třídu. A že taková akce není vůbec jednoduchá, se sami přesvědčili v průběhu plánování a organizace, kdy překonávali sami sebe a museli řešit různé situace.

Žáci si akci připravili téměř sami od výroby pozvánek, plakátů a kartiček se jmény, přes výběrové řízení jednotlivých stanovišť, kde si nachystali pro své mladší spolužáky řadu zajímavých a originálních úkolů až po zajištění odměn. Tato dlouhodobá organizace všeho a všech však přinesla své ovoce a žáci se ukázali jako týmoví hráči, kdy společně akci nejenom připravili, ale také ji zrealizovali a i to poslední, což sice už neradi, všechno zase uklidili, ukončili a zhodnotili letošní ročník karnevalu jako velmi úspěšný.

Věříme, že si to s námi všichni užili, děti se předvedly v krásných maskách, zatancovaly si, zadováděly a odpočinuly od učení a teď už zase hurá do objevování nových informací ve vyučování.

Fotili jsme o sto šest, tak se nezapomeňte podívat na všechny krásné masky ZDE.

Badatelsky orientovaná výuka v ZŠ Želeticích

Základní škola Želetice nabídla žákům naší školy dne 6. 2. 2019 možnost zúčastnit se projektového dopoledne věnovaného badatelsky orientované výuce, během níž si mohli vyzkoušet práci pomocí edukačního systému PASCO či stavebnice iTriangle pro konstruování úloh z různých oblastí lidských činností.

Žáci byli rozděleni do dvojic, přičemž každá tato skupina pracovala postupně na 4 problémech, při kterých si vyzkoušela nejen týmovou práci, vytrvalost a odvahu při řešení problémů, ale rozvíjeli také svou zvídavost při řešení úloh pomocí přístrojů, se kterými doposud nepracovali.

Žáci sestavovali model raketového motoru spárováním Smart vozíku ze sady Pasco se softwarem PascoVue, který jim následně umožnil měřit rychlost vozíku. Vozík byl poháněn palivem (směs lihu a vzduchu), které po zapálení ve spalovací komoře (prostor PET lahve) uvedlo „raketu“ do pohybu. Žáci následně pomocí softwaru vyhodnocovali grafy a zjišťovali, jakou maximální rychlostí se raketa pohybovala či jaké maximální vzdálenosti raketa dosáhla.

Při dalším úkolu využívali dva siloměry Pasco a software SparkVue, pomocí kterého měřili sílu při jednotlivých zavěšení PET lahví. Těmito pokusy žáci pochopili, jak dochází ke skládání sil a jaký je směr výsledné sily. Continue reading „Badatelsky orientovaná výuka v ZŠ Želeticích“