Vědomostní soutěž IT-SLOT a postup Ondřeje Pražáka do finále

Dne 20. listopadu proběhlo na naší škole nominační kolo vědomostní soutěže v oblasti informačních technologií IT-SLOT. Zúčastnili se ho u nás žáci 8. a 9. ročníku. Přestože se tohoto kola zúčastnilo celkem 4819 soutěžících ze 192 škol z celé České republiky a do finálového kola v Praze postupuje vždy jen prvním 50 nejlepších, zaznamenali jsme velký úspěch i na naší škole: Ondra Pražák z VIII. třídy se probojoval do finále z 39. místa a zde pak obsadil skvělé 25. místo! Patří mu velká gratulace!!

 

Vánoční Drážďany

V pátek 14. 12. jsme se vydali na již tradiční výlet na vánoční trhy, tentokrát však netradičně do německých Drážďan. Jelikož všechny čekala dlouhá cesta, vyjeli jsme už po čtvrté hodině ranní. Do Drážďan jsme tak dorazili včas a mohli jsme spatřit nejvýznamnější památky této saské metropole. Navštívili jsme známé muzeum hygieny se stálou výstavou „Člověk a jeho dobrodružství“, kde jsme si prohlédli sedm tematických sálů z různých oblastí lidského života s historickými i moderními exponáty, mediálními stanovišti a interaktivními prvky.

Poté jsme se přesunuli k Brühlským terasám s krásným výhledem na Labe a pokračovali jsme dále procházkou městem až k drážďanské raritě – nástěnnému obrazu složenému z porcelánových kousků s názvem Fürstenzug (Knížecí průvod), který je největším svého druhu na světě.

Zavítali jsme také na prohlídku světoznámého muzea nacházejícího se v areálu renesančního Rezidenčního zámku (Residenzschloss) s největší klenotnicí v Evropě.

Navštívili jsme i  katedrálu Hofkirche a dále jsme se vydali na náměstí Theaterplatz se Samperovou operou a ke galerii Zwinger. Žáci mohli zavítat do Obrazárny starých mistrů či do Matematicko-fyzikálního salonu se sbírkou věnovanou historickým přístrojům na měření fyzikálních veličin či sbírkou geodetických přístrojů, historických map, astronomických optických přístrojů a map oblohy a hvězd.

Na závěr jsme zavítali na vánoční trhy Striezelmarkt, jejichž historie sahá až do roku 1434 a jejichž centrem je náměstí Altmarkt.

Vánoce ve světě

Středa 12. 12. se už i v naší škole nesla v duchu přicházejících vánočních svátků. Žáci IX. třídy ve spolupráci se svými mladšími spolužáky připravili pro své rodiče, babičky, dědy a další, kteří zavítali do kulturního domu, podvečerní akci s názvem Vánoce ve světě.

Ti, kteří se rozhodli strávit tento čas zhlédnutím nabitého kulturního programu žáků základní školy, se mohli také seznámit s vánočními tradicemi nejen u nás, ale i v dalších zemích světa. Součástí představení jednotlivých zemí byla i malá ochutnávka jejich tradičních jídel. K dostání bylo i další občerstvení připravené žáky naší školy, a to jednohubky, dětský punč nebo tradiční frgály. Návštěvníci si mohli také zakoupit zdobenou čokoládu, kterou na tuto akci připravili žáci z nově vzniklé školní firmy s názvem „Čokoládové pohlazení“.

Během kulturního programu se na podiu vystřídalo mnoho žáků. Žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Ingerlové předvedli pásmo vánočních básní doplněné o hru na zobcové flétny. Tento hudební blok doplnil i žákovský sbor vedený p. učitelem Wolfem, který ještě více umocnil atmosféru vánočními písněmi. Vystoupil i žák 7. ročníku David Růžička, který určitě oslovil publikum svou hrou na kytaru. Několik žáků prvního stupně společně s paní učitelkou Dojčarovou zase zahrálo tradiční vánoční koledy netradičně na ukulele. Návštěvníci mohli zhlédnout i dvě taneční představení v podání dívek z 1. stupně, a to pod vedením Barbory Tománkové, žákyně IX. třídy. Vyvrcholením celého kulturního programu bylo parkourové vystoupení chlapců 7. – 9. ročníku, kteří tvoří skupinu Freeboys a předvedli mnoho parkourových skoků a salt. Na závěr zazpívaly Aneta Růžičková a Kristýna Blechová píseň, kterou se rozloučily s publikem a popřály všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků.

Postup Ondry Pražáka do finálového kola soutěže IT-slot

Ve dnech 20. a 21. listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili nominačního kola vědomostní soutěže v oblasti ICT s názvem IT-slot. Soutěž je podpořena velmi zajímavými cenami pro výherce, které věnovala společnost DELL.

Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

Do finálového kola soutěže se z celkového počtu 4819 soutěžících ze 192 škol z celé České republiky probojoval i náš žák osmého ročníku Ondřej Pražák, který skončil na 39. místě a dne 12. prosince se v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze zúčastní finálového kola.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2018

V letošním roce se sportovně nadaní žáci zúčastnili okresního kola atletického víceboje – OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) ve Znojmě. Z druhého místa se dostali do krajského kola, ve kterém si Karolína Šišláková, Petr Kubiš a Adam Petrů zajistili postup do republikového finále, které se konalo v Brně. V silné konkurenci se Karolína umístila na 16. místě, Petr na 44. místě (ze 117 účastníků) a Adam na 107. místě.

Lenka Spišiaková