Když vleky stojí aneb Lyžák trochu jinak

Ve dnech 15. – 20. ledna se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve Skiareálu Grúň v Beskydech. Předpověď počasí nebyla příznivá, přesto v nás žila určitá jiskra naděje, že si děti zalyžují.

Bohužel, vzhledem k počasí a sněhovým podmínkám, se vleky nerozjely celý týden, a tak museli žáci  při výuce lyžování předvést svou skvělou fyzickou kondici. Druhé a třetí družstvo trénovalo lyžařské dovednosti na dojezdu sjezdovky a první družstvo poctivě šlapalo každé dopoledne velkou část kopce, aby si mohli své dovednosti rozšiřovat a zdokonalovat. V odpoledních hodinách jsme podnikali výlety po okolí nebo hráli různé pohybové hry v areálu. Čtvrteční odpoledne se děti vyřádily na snowbobech. Večerní program zahrnoval přednášky o bezpečnosti na lyžích, při turistice v horách, Jak vybrat správně lyžařskou výzbroj a výstroj a teoretickou část výcviku zakončil záchranář Horské služby svou přednáškou. Poslední večer jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise, který vyhrál Aleš Šalomon ze šesté třídy.

Přestože jsme neměli úplně ideální podmínky a kolikrát jsme byli všichni unavení, LVK se vydařil a cíl byl splněn – děti si ten týden užily a lyžovat se naučili všichni.

Fotografie z lyžařského kurzu si prohlédněte zde.

Návštěva znojemského muzea

Žáci 5. ročníku se zúčastnili dvou edukačních programů ve znojemském muzeu. První nesl název Geologie I. a týkal se hornin, nerostů a minerálů. Zaměřili jsme se na jejich vlastnosti, učili jsem se rozlišovat nerosty a minerály. Objasnili jsem si pojmy jako geolog, archeolog, historik a prohlédli si nástroje, které používají při své práci. Druhá přednáška, s názvem Za zlámanou grešli, nás přiměla se zamyslet nad vývojem platidel, počítali jsme kolik grošů stály boty, jedna slepice nebo kráva ve středověku nebo raném novověku i jaká platidla používáme v současnosti. Zvažovali jsme klady a zápory života ve středověku, výhody a nevýhody dnešního doby. A zjistili jsme, že je mnohem zajímavější si o historii povídat než v ní žít.

Den stromů – Vodohrátky

Ve čtvrtek 20.10.2022 uspořádali žáci 7. ročníku pro své spolužáky, děti z mateřské školy i místní komunitu podnikavý den s názvem Den stromů. Tento ročník s podtitulem Vodohrátky byl tentokrát zaměřen na spotřebu vody, které je již nyní v naší oblasti nedostatek. Prostřednictvím zážitkového programu v prostoru zahrady mateřské školy žáci poukázali na nešetrné využívání vodních zdrojů a představili účastníkům akce možnosti, jak snižovat spotřebu vody při jejich běžných denních činnostech. Žáci 7. ročníku připravili pro návštěvníky opravdu zajímavý program; na jednotlivých stanovištích předváděli pokusy s vodou, návštěvníci si mohli mnohé pokusy sami vyzkoušet. Žáci vybírali demonstrované pokusy opravdu zodpovědně a pečlivě se na svou prezentaci připravovali. Z ohlasů účastníků bylo zřejmé, že se akce povedla a i na příští rok naplánujeme obdobnou akci, tentokrát ovšem zaměřenou na jiný klimatický problém, který je v současnosti aktuální.

Prohlédněte si fotografie z akce.  

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

Ve čtvrtek dne 20.10.2022 bude provoz školy omezen z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Ranní družina – v provozu

Odpolední družina – zrušena

Školní jídelna – nevaří

Škola – výuka žáků bude ukončena v 11:25 (proběhne terénní výuka Den stromů – Vodohrátky).

Žáci 8. a 9. ročníku se účastní exkurze do Planetária Brno dle pokynů.

Vzkaz v láhvi

Víte, co je vzkaz v láhvi? Jistě. Už Robinson posílal po moři vzkaz v láhvi, aby přivolal pomoc… Ovšem žáci 4. ročníku v pracovní výchově vyrobili své vlastní vzkazy v láhvi, aby přinesli svým mladším spolužákům zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně  zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklaci.

Nejprve diskutovali o tom, jaké znají obaly na nápoje, zda bychom se v běžném životě úplně obešli bez obalů, zda kupují domů potraviny a nápoje v plastových obalech, kam doma odkládají použité PET láhve či jakou barvu má kontejner na plasty.

Provedli i pokus, kolik PET láhví se vejde do krabice, pokud je sešlápneme a pokud je ponecháme nesešlápnuté.

Následně se žáci svědomitě pustili do tvůrčí práce při tvorbě vlastního vzkazu – komiksu. Komiks následně vložili do přichystaných PET láhví, které také ozdobili dle své fantazie.

Sepsané vzkazy v láhvích poté představili svým spolužákům v 1. – 5. ročníku, kterým vysvětlili, jak plasty a plastové obaly ovlivňují náš život a jak je důležité je správně třídit a vhazovat do žlutých kontejnerů.

Prohlédněte si další fotografie v galerii.

Oznámení o zařazení žáků do školní družiny

Všem žákům 1. ročníku ve školním roce 2022/2023, kteří podali přihlášku do školní družiny, bylo na základě kritérií pro přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2022/2023 vyhověno, tudíž všichni žáci 1. ročníku byli do školní družiny zařazeni.

Zákonným zástupcům žáků 2. a 3. ročníku bylo zasláno rozhodnutí o zařazení či nezařazení do školní družiny prostřednictvím systému ŠkolaOnline.

Adaptační pobyt žáků 6. třídy

Termín: 7.- 9. 9. 2022

Místo: RS Dřevotvarka Podhradí nad Dyjí

Předpokládaná cena: 800-900,- (ubytování, strava 5x denně, program s instruktorem a doprava)

Vážení rodiče,

jako je již na naší škole tradicí, pořádáme pro žáky šestého ročníku adaptační pobyt. Důvodem je příchod nových spolužáků ze ZŠ v Hraběticích a potřeba je začlenit do třídy, je velmi důležité, aby děti v budování nových vzájemných vztahů vykročily tou správnou nohou.

Na tomto pobytu budou pracovat s odborníkem na danou problematiku, budou hrát různé adaptační a kolektivní hry, zkrátka budeme stmelovat nový třídní kolektiv. Proto bych byla velmi ráda, aby účast na této akci byla stoprocentní, teprve tehdy má daná akce ten správný smysl a plní náš společný cíl.

Vzhledem k tomu, že je nutné s žáky začít pracovat co nejdříve, objednali jsme pobyt na začátek září, z toho důvodu se schůzka s rodiči za účelem podání více informací uskuteční již v pátek 2. 9. 2022 v odpoledních hodinách, čas bude během srpna upřesněn na webu školy.

Program se bude realizovat v rekreačním středisku Dřevotvarka, dopravíme se sem ze Šanova vlakem, potom autobusem a následně z Podhradí do areálu půjdeme bez bagáže pěšky (zavazadla budou odvezena autem instruktora programu). Bližší informace Vám poskytneme na oné schůzce a žáci budou mít vlepeno do ŽK na začátku září, samozřejmě bude vše včas viset na školním webu.

Mgr. Martina Blažková, třídní učitelka