Finálové kolo Soutěže malých podnikatelů v Praze

V pondělí dne 13. května představily tři žákyně 5. ročníku naší školy svůj podnikatelský záměr zaměřený na podporu sportovních aktivit dětí s názvem Full Gym of Sport ve finálovém kole Soutěže malých podnikatelů v Praze. V konkurenci dalších 7 podnikatelských záměrů se sice neumístily na předních třech místech, ovšem odvezly si cenné zkušenosti z prezentace svých nápadů před skutečnou porotou a publikem, které čítalo téměř sto lidí z řad nejen učitelů, ale i žáků dalších škol.

3. ročník Šanovského pětiboje

Zveme Vás na 3. ročník již tradičního meziškolního závodu v atletice Šanovský pětiboj v rámci projektového dne Sportem proti nudě, který se uskuteční 11. června na atletickém hřišti v Šanově.

Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří jsou rozděleni do 4 kategorií: Kategorie III (mladší žáci), Kategorie III (mladší žákyně), Kategorie IV (starší žáci), Kategorie IV (starší žákyně).

Disciplíny pro kategorii IV (ročníky narození (2005, 2004, 2003 – 8. a 9. třída):

Starší žáci: 60 m, 1500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 4 kg.

Starší žákyně: 60 m, 800 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 3 kg.

Disciplíny pro kategorii III (ročníky narození 2007, 2006, 2005 – 6. a 7. třída):

Mladší žáci: 60 m, 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

Mladší žákyně: 60 m, 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

Disciplíny jsou vybrány v souladu s propozicemi atletického svazu. Mladší žáci mohou startovat v kategorii starších, vždy ale pouze v jedné kategorii.

Continue reading „3. ročník Šanovského pětiboje“

Návštěva Amsterdamu a Londýna

Posledním šest dubnových dnů navštívilo patnáct žáků naší školy hned dva evropské státy, kde si prohlédli nejvýznamnější památky a navštívili zajímavá místa, která jsou s těmito zeměmi nejčastěji spojována. Při návštěvě Amsterdamu jsme prošli pěšky centrum města, navštívili jsme známý  plovoucí květinový trh a odpoledne jsme se přesunuli vlakem do Zaanse Schans, kde jsme si prohlédli větrné mlýny, sýrárnu i výrobnu dřeváků, kterými je Holandsko proslulé. Další ráno jsme se už vypravili přes eurotunel do Anglie a hned první odpoledne jsme strávili ve studiích Warner Bros, kde se zrodila známá série filmů o Harry Potterovi.

Další den jsme již zahájili prohlídkou centra Londýna, která byla navíc ozvláštněna i akcí, která se v této metropoli každoročně koná, a to známým londýnským maratonem. Takže v centru města bylo ještě více turistů, než je i v tak přeplněném velkoměstě obvyklé. Kvůli této sportovní akci nám sice nebylo dovoleno přiblížit se až k Buckinghamskému paláci, nicméně i tak jsme si prohlédli nejvýznamnější londýnské památky –  Parlament, Big Ben, Westminster Abbey. Celé centrum Londýna jsme si prohlédli i z výšky. Navštívili jsme známé London Eye, ze kterého bylo možné spatřit celý Londýn jako na dlani – a to i díky hezkému počasí, které nás během celé návštěvy provázelo. Poslední den před odjezdem zpět domů jsme zahájili prohlídkou Greenwiche s nultým poledníkem a lodí jsme se přesunuli po Temži až k Toweru. Nemohli jsme vynechat Tower Bridge a známý križník Belfast, který jsme i navštívili a blíže jsme se seznámili s těžkým životem námořníků během druhé světové války.  Pěší procházkou jsme dále pokračovali podél břehu Temže, kde jsme si prohlédli známé Shakespearovo divadlo Globe, galerii moderního umění Tate Gallery a přes známý Millenium Bridge jsme došli až k sídlu londýnského biskupa – ke katedrále sv. Pavla. Poté jsme se přesunuli k autobusu známým londýnským metrem, které je označováno jako Tube, a vraceli jsme zpět domů po šesti nabitých dnech. Sice hodně unavení, ale mnohem bohatší o spoustu nových zážitků a zkušeností.

Fotografie, které jsme pořídili během návštěvy, si prohlédněte po kliknutí na tento odkaz.

Amsterdam a Londýn 2019

Vítězné snímky fotografické soutěže „Odpadky v našem okolí“

V anketě o nejoriginálnější snímek na téma „Odpadky v našem okolí“, ve které se nakonec rozhodovalo mezi 21 fotografiemi, byly podle Vašeho hlasování nejúspěšnější tyto tři snímky:

1. místo: Dominik Řičica
2. místo: Kristýna Blechová
3. místo: Martin Hynek

Další soutěžní snímky si můžete prohlédnout v naší galerii.

Zápis do mateřské školy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace vyhlašuje zápis do Mateřské školy v Šanově s nástupem od 1. 9. 2019.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 6. 5. 2019 – 10. 5. 2019

Přihlášky vydává a vyplněné žádosti přijímá paní Janíková, vedoucí učitelka Mateřské školy v Šanově, Karlovská 124, v době provozu školy.

Formulář žádosti o přijetí do MŠ je možné stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici zde a jsou také zveřejněna na informativní nástěnce v MŠ.

Fotografická soutěž – anketa

V naší fotografické soutěži se nakonec sešlo 21 fotografií a je tedy teď na vás, žácích, ale třeba i rodičích a dalších přátelích naší školy, aby z nich vybrali jednu fotografii vítěznou. Zde je tedy naše anketa. Způsob hodnocení fotek je jednoduchý, je to jako ve škole: nejvydařenější fotka je jednička, nejméně vydařená podle vás pak pětka. Za všechny vaše hlasy děkujeme!

Komunitní výsadba stromů

Žáci naší školy společně se žáky základní školy v Želeticích v pátek 5. dubna přispěli k rozvoji zelené infrastruktury v naší obci, a to výsadbou ovocných stromů. Během celého dopoledne se žáci seznámili se způsobem, jak správně připravit mladý stromek k výsadbě, jaké způsoby ochrany stromků jsou nejvhodnější před lesní zvěří, která si ráda pochutnává na kůře mladých stromů, nebo jak zamezit rychlému vypařování vody z půdy u kořenů stromů. V průběhu dopoledne žáci vysadili téměř 30 jabloní, hrušní, meruněk a třešní, a tím přispěli svým dílem do projektu v programu Milion stromů, jehož hlavním cílem je pomoc při adaptaci našich příhraničních oblastí (a tedy i oblasti, ve které žijeme) na změnu klimatu a přispět tak ke zvýšení biologické rozmanitosti v tomto území, které je stále více sužováno erozí a sezonním suchem. Firmě Živá farma, která naši školu oslovila s nabídkou účasti na této akci, děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

Na další fotografie a videa z výsadby stromů se podívejte zde.

Přečtěte si, jak se tato akce líbila našim žákům:

Continue reading „Komunitní výsadba stromů“