Projekt „Předškolák“

Cílem projektu je připravit děti hravou formou na vstup do školy, součástí je setkávání učitelek ZŠ s předškoláky. Děti se seznámí s pracovníky a provozem základní školy. Velký význam má zejména depistáž u dětí s náznaky školní nezralosti.

Aktivita proběhne během měsíce dubna a bude rozdělena do 3 setkání, během kterých budou děti plnit úkoly zaměřené na předškolní dovednosti:

  • hrubá motorika a grafomotorika;
  • řeč, melodie řeči, slovní zásoba;
  • sluchové vnímání;
  • prostorová orientace;
  • početní představy.

Termín návštěv dětí ve škole: 1. dubna a 8. dubna 2019 od 9:40 hodin v budově základní školy, Šanov, ul. Komenského 241.

Účast dítěte v projektu „Předškolák“ má motivační charakter a není podmínkou pro podání žádosti a následnému přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Šanov.

Více informací o projektu „Předškolák“ a další informace o zápisu dětí do ZŠ získáte zde.

Několik rad rodičům, jak mohou pomoci dalšímu rozvoji svého dítěte, které v příštím školním roce zahájí povinnou školní docházku, naleznete kliknutím na tento odkaz.

 

Zápis do 1. ročníku

Dne 15. dubna 2019 od 15.00 hodin se uskuteční v budově ZŠ Šanov, Komenského 214 zápis do 1. ročníku. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v obci Šanov.

K zápisu přineste: OP rodičů a rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí o svěření do péče (rodiče cizinců musí přinést doklad o povolení k pobytu v ČR).

Žádost o přijetí k ZV a zápisní list od školního roku 2019/2020 obdrží rodiče v MŠ Šanov, případně si jej mohou stáhnout kliknutím na následující odkazy:

Žádost o přijetí k ZV

Zápisní list od školního roku 2019/2020

 

 

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Žáci 2. stupně se zapojili do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V letošním ročníku byla výtvarná soutěž rozšířena i o část literární a zpracovanou s pomocí digitálních technologií, a tak se někteří žáci vrhli do slohových prací či do vytváření počítačových prezentací, tentokrát na téma „V domě hoří! A co teď?“. Připomněli si tak nejen příznaky požáru v domě, co je potřebné při požáru udělat nejdříve a co následně, ale také význam pořádku a přehlednosti na únikových schodištích či ve sklepech. Doufejme, že práce našich žáků budou úspěšné při hodnocení odbornou porotou nejen v základním či okresním kole, ale také v krajském a celorepublikovém kole.

Badatelsky orientovaná výuka v ZŠ Želeticích

Základní škola Želetice nabídla žákům naší školy dne 6. 2. 2019 možnost zúčastnit se projektového dopoledne věnovaného badatelsky orientované výuce, během níž si mohli vyzkoušet práci pomocí edukačního systému PASCO či stavebnice iTriangle pro konstruování úloh z různých oblastí lidských činností.

Žáci byli rozděleni do dvojic, přičemž každá tato skupina pracovala postupně na 4 problémech, při kterých si vyzkoušela nejen týmovou práci, vytrvalost a odvahu při řešení problémů, ale rozvíjeli také svou zvídavost při řešení úloh pomocí přístrojů, se kterými doposud nepracovali.

Žáci sestavovali model raketového motoru spárováním Smart vozíku ze sady Pasco se softwarem PascoVue, který jim následně umožnil měřit rychlost vozíku. Vozík byl poháněn palivem (směs lihu a vzduchu), které po zapálení ve spalovací komoře (prostor PET lahve) uvedlo „raketu“ do pohybu. Žáci následně pomocí softwaru vyhodnocovali grafy a zjišťovali, jakou maximální rychlostí se raketa pohybovala či jaké maximální vzdálenosti raketa dosáhla.

Při dalším úkolu využívali dva siloměry Pasco a software SparkVue, pomocí kterého měřili sílu při jednotlivých zavěšení PET lahví. Těmito pokusy žáci pochopili, jak dochází ke skládání sil a jaký je směr výsledné sily. Continue reading „Badatelsky orientovaná výuka v ZŠ Želeticích“

Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích

Každé dva roky mají žáci 2. stupně naší školy možnost absolvovat lyžařský výcvik, stejně tomu bylo i v lednu tohoto školního roku. Vyrazili jsme na horskou chatu Karolinka ve Velkých Karlovicích, která se již pomalu stává tradičním místem, na kterém si žáci mají možnost osvojit si či vylepšit dovednost lyžování. Letos se lyžařského kurzu zúčastnilo celkem 29 žáků naší školy a je nutno říci, že velkou část žáků tvořili skuteční „nelyžaři“. Ač se to zdálo první den jako zcela nemožné, poslední den lyžařského výcviku byli všichni žáci natolik zdatní, že zvládli sjet závodní trasu slalomu a zúčastnit se tak závěrečné soutěže celého výcviku. Ze skupiny ostřílených lyžařů se na prvním místě bleskurychlého slalomu umístit Erik Mašek, na druhém místě Barbora Tománková a na třetím místě Matyáš Haupt. Ve skupině lyžařů – začátečníků zvládl slalom nejlépe Richard Major, na druhém místě se umístila Adéla Bártová a třetí místo obsadil David Šalomon. Během pětidenního pobytu se uskutečnil i turnaj v ping-pongu, kde se nejlépe umístili Matěj Sabo, Erik Mašek a Marian Mais. Velký potlesk při vyhlašování výsledků sklidil i „dříč lyžáku“, kterým se stal Dominik Pagač za obrovskou snahu a odhodlání naučit se lyžovat i přes počáteční neúspěchy, což se mu nakonec podařilo. Jako „skokani lyžáku“, tzn. žáci, kteří zaznamenali během výcviku největší pokrok, byli odměněni Matyáš Sabo a Filip Spišiak, kteří byli na počátku výcviku úplní začátečníci, avšak v závěru se účastnili i půldenního výletu na náročnější sjezdovku se skupinou zkušených lyžařů. Velkým zpestřením celého kurzu byla zajisté i přednáška člena horské služby, který během poutavého vyprávění seznámil žáky s riziky, kterým mohou být vystaveni při pobytu na horách, a ukázal i techniku, kterou záchranáři horské služby při své práci využívají. Zde naleznete fotky z lyžařského kurzu.

Vánoční Drážďany

V pátek 14. 12. jsme se vydali na již tradiční výlet na vánoční trhy, tentokrát však netradičně do německých Drážďan. Jelikož všechny čekala dlouhá cesta, vyjeli jsme už po čtvrté hodině ranní. Do Drážďan jsme tak dorazili včas a mohli jsme spatřit nejvýznamnější památky této saské metropole. Navštívili jsme známé muzeum hygieny se stálou výstavou „Člověk a jeho dobrodružství“, kde jsme si prohlédli sedm tematických sálů z různých oblastí lidského života s historickými i moderními exponáty, mediálními stanovišti a interaktivními prvky.

Poté jsme se přesunuli k Brühlským terasám s krásným výhledem na Labe a pokračovali jsme dále procházkou městem až k drážďanské raritě – nástěnnému obrazu složenému z porcelánových kousků s názvem Fürstenzug (Knížecí průvod), který je největším svého druhu na světě.

Zavítali jsme také na prohlídku světoznámého muzea nacházejícího se v areálu renesančního Rezidenčního zámku (Residenzschloss) s největší klenotnicí v Evropě.

Navštívili jsme i  katedrálu Hofkirche a dále jsme se vydali na náměstí Theaterplatz se Samperovou operou a ke galerii Zwinger. Žáci mohli zavítat do Obrazárny starých mistrů či do Matematicko-fyzikálního salonu se sbírkou věnovanou historickým přístrojům na měření fyzikálních veličin či sbírkou geodetických přístrojů, historických map, astronomických optických přístrojů a map oblohy a hvězd.

Na závěr jsme zavítali na vánoční trhy Striezelmarkt, jejichž historie sahá až do roku 1434 a jejichž centrem je náměstí Altmarkt.

Vánoce ve světě

Středa 12. 12. se už i v naší škole nesla v duchu přicházejících vánočních svátků. Žáci IX. třídy ve spolupráci se svými mladšími spolužáky připravili pro své rodiče, babičky, dědy a další, kteří zavítali do kulturního domu, podvečerní akci s názvem Vánoce ve světě.

Ti, kteří se rozhodli strávit tento čas zhlédnutím nabitého kulturního programu žáků základní školy, se mohli také seznámit s vánočními tradicemi nejen u nás, ale i v dalších zemích světa. Součástí představení jednotlivých zemí byla i malá ochutnávka jejich tradičních jídel. K dostání bylo i další občerstvení připravené žáky naší školy, a to jednohubky, dětský punč nebo tradiční frgály. Návštěvníci si mohli také zakoupit zdobenou čokoládu, kterou na tuto akci připravili žáci z nově vzniklé školní firmy s názvem „Čokoládové pohlazení“.

Během kulturního programu se na podiu vystřídalo mnoho žáků. Žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Ingerlové předvedli pásmo vánočních básní doplněné o hru na zobcové flétny. Tento hudební blok doplnil i žákovský sbor vedený p. učitelem Wolfem, který ještě více umocnil atmosféru vánočními písněmi. Vystoupil i žák 7. ročníku David Růžička, který určitě oslovil publikum svou hrou na kytaru. Několik žáků prvního stupně společně s paní učitelkou Dojčarovou zase zahrálo tradiční vánoční koledy netradičně na ukulele. Návštěvníci mohli zhlédnout i dvě taneční představení v podání dívek z 1. stupně, a to pod vedením Barbory Tománkové, žákyně IX. třídy. Vyvrcholením celého kulturního programu bylo parkourové vystoupení chlapců 7. – 9. ročníku, kteří tvoří skupinu Freeboys a předvedli mnoho parkourových skoků a salt. Na závěr zazpívaly Aneta Růžičková a Kristýna Blechová píseň, kterou se rozloučily s publikem a popřály všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků.