Vzdělávací skupiny pro žáky 1. stupně

Od 25.05.2020 je umožněn přístup do školy žákům 1. stupně, kteří se do vzdělávací skupiny přihlásili nejpozději 18.05.2020, a to prostřednictvím třídního učitele.

Příchod do školy:

Žáky vpouští do školy pověřená osoba, která zároveň dohlíží na rozestupy mezi žáky a zabraňuje shlukování. Žáci přicházejí do školy od 7:45 do 8:00. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

První den 25.05.2020 žáci předají vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Bez tohoto čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy.

Každý žák bude mít s sebou:

  • minimálně 2 roušky  na den a sáček na uložení roušky – při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku;
  • přezůvky;
  • psací potřeby;
  • sešity a učebnice;
  • svačinu a pití.

Při organizaci vzdělávacích skupin se řídíme dokumentem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Od 11.05.2020 bude probíhat přípravný kurz na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku. Kurzu se mohou zúčastnit pouze ti žáci, kteří:

  • budou v tomto školním roce vykonávat přijímací zkoušky na střední školy;
  • přinesou čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (odkaz ke stáhnutí dokumentu zde);
  • přinesou si přezůvky, 2 roušky a sáček na odkládání použité roušky.

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla stanovená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která jsou popsána v tomto dokumentu.

V případě nedodržování hygienických pravidel je možné žáky vyloučit z účasti na přípravném kurzu.

Kurzu se nemohou zúčastnit žáci, kteří:

  • jsou již přijati ke studiu na střední škole;
  • nebudou vykonávat přijímací zkoušku na střední školu.

Kurz zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky bude probíhat v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 10:00.

Kurz zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00. Žáci, kteří se budou kurzu účastnit, vyčkají v pondělí v 8:00 u hlavního vchodu školy na příchod vyučujícího.

Mimořádné opatření

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od 11.03.2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách, budou žákům zadávány úkoly z hlavních vyučovacích předmětů prostřednictvím portálu www.iskola.cz.

Žákům 1. stupně budou zasílány úkoly denně mezi 8:00 a 9:00 třídními učiteli do emailové schránky zákonných zástupců.

Žákům 2. stupně budou zadávány úkoly jednotlivými vyučujícími prostřednictvím modulu Úkoly na iškole,  a to každý den mezi 8:00 a 9:00.

Prosíme rodiče, aby dohlíželi na plnění úkolů svých dětí během mimořádného opatření, aby žáci po ukončení tohoto stavu co nejsnadněji navázali na dosavadní práci a zvládli předepsané učivo svého ročníku.

Podmořský 3D svět na naší škole

Podmořský 3D svět nám nabídl jedinečné setkání tváří v tvář s nejúžasnějšími živočichy oceánů a odkryl nádherné přírodní zázraky podmořského světa.

Ponořili jsme se společně na dno oceánů, pozorovali nebezpečné žraloky, kteří občas pluli přímo na nás a také jsme obdivovali rozmanitost a krásu korálů. Byl to pro nás nádherný zážitek a při tomto „výletě“ do podmořského světa jsme si také uvědomili, jak je naše Země překrásná.

Žáci 2. ročníku ve výtvarné výchově zaznamenali tento zážitek na výkres, jednotlivé výtvory si prohlédněte v galerii.

Zájezd do Anglie

I v letošním školním roce pořádá naše škola pro zájemce z řad žáků 2. stupně poznávací zájezd do Anglie se zastávkou v Lucembursku a Belgii. Zájezd se uskuteční v termínu od 25.3. do 30.3.2020.

Informace o programu zájezdu jsou si prohlédněte zde.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE ZÁJEZDU ÚČASTNÍ, PROBĚHNE V PONDĚLÍ DNE 09.03.2020 V 16:00.

Barevný pátek v MŠ

Chodím, hledám, co mám znát, pojďte děti ukázat.

Do všech koutů zajděte, co je žluté, najděte!

V pátek 22. 11. 2019 se naše školka rozzářila v barvách podzimu, uskutečnil se 1. barevný pátek ve žluté a hnědé barvě. Všechny děti i zaměstnanci oblečení přizpůsobili těmto barvičkám, paní kuchařka dětem ozdobila rýžový nákyp hnědou čokoládovou polevou.