Vánoční Drážďany

V pátek 14. 12. jsme se vydali na již tradiční výlet na vánoční trhy, tentokrát však netradičně do německých Drážďan. Jelikož všechny čekala dlouhá cesta, vyjeli jsme už po čtvrté hodině ranní. Do Drážďan jsme tak dorazili včas a mohli jsme spatřit nejvýznamnější památky této saské metropole. Navštívili jsme známé muzeum hygieny se stálou výstavou „Člověk a jeho dobrodružství“, kde jsme si prohlédli sedm tematických sálů z různých oblastí lidského života s historickými i moderními exponáty, mediálními stanovišti a interaktivními prvky.

Poté jsme se přesunuli k Brühlským terasám s krásným výhledem na Labe a pokračovali jsme dále procházkou městem až k drážďanské raritě – nástěnnému obrazu složenému z porcelánových kousků s názvem Fürstenzug (Knížecí průvod), který je největším svého druhu na světě.

Zavítali jsme také na prohlídku světoznámého muzea nacházejícího se v areálu renesančního Rezidenčního zámku (Residenzschloss) s největší klenotnicí v Evropě.

Navštívili jsme i  katedrálu Hofkirche a dále jsme se vydali na náměstí Theaterplatz se Samperovou operou a ke galerii Zwinger. Žáci mohli zavítat do Obrazárny starých mistrů či do Matematicko-fyzikálního salonu se sbírkou věnovanou historickým přístrojům na měření fyzikálních veličin či sbírkou geodetických přístrojů, historických map, astronomických optických přístrojů a map oblohy a hvězd.

Na závěr jsme zavítali na vánoční trhy Striezelmarkt, jejichž historie sahá až do roku 1434 a jejichž centrem je náměstí Altmarkt.

Vánoce ve světě

Středa 12. 12. se už i v naší škole nesla v duchu přicházejících vánočních svátků. Žáci IX. třídy ve spolupráci se svými mladšími spolužáky připravili pro své rodiče, babičky, dědy a další, kteří zavítali do kulturního domu, podvečerní akci s názvem Vánoce ve světě.

Ti, kteří se rozhodli strávit tento čas zhlédnutím nabitého kulturního programu žáků základní školy, se mohli také seznámit s vánočními tradicemi nejen u nás, ale i v dalších zemích světa. Součástí představení jednotlivých zemí byla i malá ochutnávka jejich tradičních jídel. K dostání bylo i další občerstvení připravené žáky naší školy, a to jednohubky, dětský punč nebo tradiční frgály. Návštěvníci si mohli také zakoupit zdobenou čokoládu, kterou na tuto akci připravili žáci z nově vzniklé školní firmy s názvem „Čokoládové pohlazení“.

Během kulturního programu se na podiu vystřídalo mnoho žáků. Žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Ingerlové předvedli pásmo vánočních básní doplněné o hru na zobcové flétny. Tento hudební blok doplnil i žákovský sbor vedený p. učitelem Wolfem, který ještě více umocnil atmosféru vánočními písněmi. Vystoupil i žák 7. ročníku David Růžička, který určitě oslovil publikum svou hrou na kytaru. Několik žáků prvního stupně společně s paní učitelkou Dojčarovou zase zahrálo tradiční vánoční koledy netradičně na ukulele. Návštěvníci mohli zhlédnout i dvě taneční představení v podání dívek z 1. stupně, a to pod vedením Barbory Tománkové, žákyně IX. třídy. Vyvrcholením celého kulturního programu bylo parkourové vystoupení chlapců 7. – 9. ročníku, kteří tvoří skupinu Freeboys a předvedli mnoho parkourových skoků a salt. Na závěr zazpívaly Aneta Růžičková a Kristýna Blechová píseň, kterou se rozloučily s publikem a popřály všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků.

Informace pro žáky, kteří se zúčastní zájezdu do Amsterdamu a Londýna v termínu 25. – 30. 4. 2019

Cestovní doklady:

Je nutné, aby měli žáci platný cestovní pas či občanský průkaz. Doklad musí být platný minimálně po doby pobytu. S občanským průkazem mohou cestovat i děti mladší 15 let, ovšem cestovní pas je lepší.

 

Alergie či jiná zdravotní omezení:

Pokud žák trpí alergií či má nějaká jiná zdravotní omezení, oznamte, prosím, tuto skutečnost p. uč. Kubovčíkové.

Halloween na naší škole

V pátek 26. října 2018 se na naší škole uskutečnila akce s názvem „Halloween na naší škole“, kterou připravili žáci 9. ročníku pro své spolužáky z prvního stupně. Celá devátá třída se zapojila nejen do náročné přípravy akce, ale následně i do organizace na jednotlivých stanovištích, kde mladší kamarádi plnili různé úkoly, kde i díky maskám a převlekům probouzeli  atmosféru Halloweenu. Žáci první až páté třídy se rozdělili na pětičlenné skupiny a spolu s doprovodem absolvovali celkem šest stanovišť. Čekaly je různě náročné úkoly, např. míchání lektvarů v „Podsvětí“, zkouška dovednosti v hodu míčkem do pusy klauna v „Lunaparku“, na stanovišti s názvem „Ruka osudu“ vyzkoušeli svou odvahu při hledání předmětů v nádobách, při „Čajovém dýchánku“ si zase otestovali svůj postřeh. Po každém úspěšně splněném úkolu získala skupina část puzzle, které museli v samotném závěru procházky halloweenskými stanovišti složit, a to přímo v operačním sále pod dohledem krvavého doktora. Pokud zvládli i tento nelehký úkol, vysloužili si sladkou odměnu, kterou si po zvládnutí všech připravených úkolů zajisté všichni zasloužili.

Devátá třída byla po skončení celé akce spokojená se svým výkonem a úsilí, které vynaložili na organizaci této akce, jim bylo vráceno pochvalami nejen z řad vyučujících, ale i žáků. Zde se podívejte na fotografie z našeho Halloweenu.

Přečtěte si reakce některých žáků deváté třídy:

Halloween na škole se moc povedl, některé věci bych trochu změnil, ale myslím si, že žáci prvního stupně naše měsíční snažení a přípravy ocenili.

Děti si to užívali, ale pro nás to bylo celkem vyčerpávající.

Akce byla velmi zábavná. Všichni jsme si podle mě užili tvoření a líčení masek, které jsme na sobě měli. Halloween bych ve škole určitě zopakovala.

Akce se z mého pohledu opravdu podařila. Dětem prvního stupně se akce velmi líbila a můžu říct, že vypadaly velmi spokojeně. Těším se, až budeme plánovat další akci.