Zrcadlový parlament zahájil svou činnost

Ve středu, 17.10. Proběhla druhá schůze školního parlamentu. Na úvod jsme začali stmelovací hrou, kde jsme si procvičili řečnické schopnosti. Dále jsme dali slovo žákovi deváté třídy, Petrovi Kubišovi, který navrhl akci s názvem “Vánoční večírek”, která nebyla zcela schválena kvůli náročnosti akce, co se týče organizace, ale s menšími úpravami bude pravděpodobně přijata.

Dále nás poctila návštěva paní ředitelky, která nám předvedla letošní téma, kterým se bude parlament zabývat. Toto téma nese název “Učíme se podnikavosti”. Seznámila nás s rozdělením tří skupin, které se nazývají “Komunitní služby, řemeslníci a zahradníci”. Tyto tři skupiny budou během letošního roku rozvíjet své dovednosti v určitých skupinách.

 

Michaela Masjaková

člen parlamentu

Individuální konzultace s rodiči

Oznamujeme všem zákonným zástupcům žáků, že od 22. října do 24. října 2018 proběhnou na naší škole tzv. individuální konzultace. Předpokládá se účast zákonných zástupců (rodičů), třídních učitelů a rovněž žáků samotných.

Protože se pro tyto individuální konzultace škola rozhodla využít online rezervační systém na webovém portálu RESERVATIC.COM, žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby si co nejdříve (nejpozději však do pátku 19. 10.) rezervovali vhodný termín prostřednictvím následujícího webového odkazu: https://reservatic.com/cs/public_services/zakladni-skola-a-materska-skola-sanov-okres-znojmo-prispevkova-organizace-nase-skola

Podrobný postup s přihlášením naleznete zde.

Mezigenerační setkání žáků 4. a 5. ročníku se seniory

V pondělí 8. října od 10 hodin proběhlo v Domově seniorů v Šanově mezigenerační setkání zdejších klientů se žáky našeho 4. a 5. ročníku.

Příspěvky žáků: Vanessa Ondrůšková 4. tř.
Dne 8. 10. jsme se plánovaně vydali se školou do domova důchodců. V domově jsme měli za úkol ukázat starším lidem sociální sítě. Babičky brečely. Stýskalo se jim po tom mládí, kdy běhaly po venku, hrály si s panenkami a dováděly.

Sofie Stratilová 4. tř.
Moc se mi líbilo, jak jsem viděla ty babičky a dědečkové vyprávěli o tom, co dělali, když byli malí. Jako třeba jedna babička, když byla malá, hrála kuličky a já mám tu hru ráda. A dokonce jedna babička pocházela ze Šanova.

Jak zvládnout začátek v MŠ

Mluvte s dítětem o školce a dejte mu najevo, že jeho případným obavám z nástupu do školky rozumíte.

Zvykejte dítě na odloučení, při odchodu jej ujistěte, že se vrátíte. Dítě potřebuje mít pocit, že se na vás může spolehnout.

Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a při jídle.

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Loučení by se nemělo protahovat, ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného z domova – nějakou maličkost.

Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, opravdu přijďte. Když si nejste jistí, nic neslibujte a radši dítě překvapte.

Za pobyt ve školce neslibujte odměny předem.

 

CO S SEBOU DO MŠ – vše podepsat fixou na textil

  • přezůvky s pevnou patou – ne pantofle
  • pohodlné a adekvátní oblečení do třídy
  • oblečení a obuv na pobyt venku, pláštěnku, gumáky
  • dle potřeby – zástěrka, staré tričko na malování, lepení apod.
  • plastový hrníček s ouškem na pitný režim
  • pyžamo

Pomůcky pro školní rok 2018/2019

Pro následující školní rok budou žáci potřebovat tyto pomůcky:

Pomůcky pro 1. ročník

Pomůcky pro 2. ročník

Pomůcky pro 3. ročník

Pomůcky pro 4. ročník

Pomůcky pro 5. ročník

Pomůcky pro 6. ročník

Pomůcky pro 7. ročník

Pomůcky pro 8. ročník

Pomůcky pro 9. ročník