První schůze Zrcadlového parlamentu

Na první schůzi parlamentu jsme se seznámili s naší činností a zvolili jsme si předsedu parlamentu, zástupce předsedy parlamentu, nástěnkáře a „styk s veřejností“.  Jako předseda parlamentu byla zvolena Eva Popelková, jako zástupce předsedy Kristýna Blechová, nástěnkáři Viktor Vašut se Samuelem Waisem, styk s veřejností Michaela Masjaková.

Na druhé schůzce jsme vymýšleli název pro náš parlament a také jsme dělali návrh našeho loga. Odhlasovali jsme si název “Zrcadlový Parlament“. Také jsme dali dohromady nástěnku, která visí u hlavního vchodu školy.

Další schůzi jsme začali podpisem smlouvy se školou o našich povinnostech, potom jsme začali tvořit plán na měsíc Prosinec. Začali jsme také plánovat Vánoční stezku, pro první stupeň. Jedná se o šest stanovišť, které budou žáci procházet a plnit různé úkoly, jako například “Tajemná krabice“ nebo “Poznej pohádku“.

Okresní kolo florbalové soutěže ASŠK

V listopadu se žáci naší školy zúčastnili okresního kola florbalové soutěže AŠSK. Starší žáci ve složení Sabo, Žižka, Petrů A., Petrů V., Vořech, Svoboda, Prieger, Šubec, Kříž, Kubiš, Bártíková obsadili třetí místo, kdy nestačili na školy z Prosiměřic a JUDr. Mareše, přece jen zde bylo vidět, že se tyto školy na florbal specializují. O 14 dní později soutěžili i mladší žáci ve složení Wolf, Růžička, Hynek, Sabo, Spišiak, Mais, Major, Haupt, Golomb, Pavlíček, Pražák. Tito chlapci byli o něco úspěšnější, umístili se na krásném druhém místě, kdy je porazilo pouze družstvo ZŠ Mládeže. Další fotografie z okresního kola jsou k nahlédnutí zde.

Mgr. Martina Blažková

Adventní setkání s koledami

V pátek dne 1. 12. 2017 připravili děti z naší mateřské školy a žáci základní školy pro šanovské spoluobčany kulturní program u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Šanově. Po krátkém proslovu starosty obce pana Petra Škarka vystoupily děti mateřské školy pod vedením učitelek MŠ paní Janíkové, Tischlerové, Plačkové a paní Petrů s krátkým pásmem písní a říkadel s vánoční tématikou. Na program mateřské školy navázal svým vystoupením pěvecký sbor základní školy pod vedením pana učitele Wolfa. Mladí umělci se předvedli ve sborovém zpěvu, v sólovém zpěvu i ve hře na hudební nástroj. Oceňujeme mimořádné výkony sólistů Karolíny Eliášové, Adriany Melušové a Vanessy Ondrůškové.

Mimořádné uznání zaslouží výstup Josefa Wolfa, žáka 7. ročníku, který zahrál na housle a zazpíval vánoční lidovou píseň. Svým vystoupením všem přítomným dopřál mimořádný kulturní zážitek.

Přestože byl mrazivý večer, podali všichni vystupující hezké výkony a svým vystoupením symbolicky zahájili čas adventní.

Prohlédněte si na fotografie z této akce.

Mgr. Eva Plešová, ředitelka školy

 

Plavání ve 2. ročníku

Od poloviny září se naši druháčci účastnili výuky plavání v bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Každou středu se těšili na spoustu her a dovádění ve vodě, naučili se různé plavecké styly, z některých „plaváčků“ se stali plavci. Po deseti dvouhodinových lekcích nám plavání právě teď skončilo. Zbývá nám těšit se na příští rok, kdy se ještě více zdokonalíme. Prohlédněte si fotografie, které jsme pořídili během plaveckého kurzu.

Mgr. Marie Fodorová, třídní učitelka 2. ročníku

Školní kolo dějepisné olympiády

V listopadu 2017 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Letošním téma neslo název „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938″. Olympiády se zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku. Mezi nejúspěšnější řešitele patří Petr Prieger (9. ročník), který získal 32,5 bodů a Tomáš Porubský (9. ročník) s 30 body. Na třetím místě se umístily žákyně Gabriela Janušová (8. ročník) a Lucie Nováková (9. ročník), které obě získaly 29,5 bodů. Bohužel nikdo z žáků nepostupuje do dalšího kola, neboť nezískal potřebných 35 bodů.

Mgr. Martina Taušová

Čtení v tandemové výuce, čtenářském klubu a tak nějak během volných chvil…

I tento školní rok, stejně jako předešlý, se zaměřujeme s žáky 4. a 5. třídy na rozvoj čtenářské gramotnosti. Začali jsme tím, že jsme si vytvořili třídní knihovnu. Děti i paní učitelky přinesly knížky ze svých domovů a knihovnice N. Mašková a K. Eliášová roztřídily knihy podle obsahu na pohádky, encyklopedie, poezii a dobrodružnou literaturu. Takto si mohou děti navzájem půjčovat knihy, které by jinak ležely u nás doma.

V rámci projektu tandemové výuky v hodině ČJ na téma ilustrátoři dětských knih jsme si připomenuli hlavní ilustrátory, s jejichž kresbami se v knížkách setkáváme např. Helena Zmatlíková, O. Sekora, J. Lada, R. Pilař a další.

Od října žáci navštěvují Čtenářský klub, do něhož se nám k našemu překvapení přihlásilo 100% žáků z 5. třídy a 80% žáků ze 4. třídy. Vytvořili jsme tedy dva čtenářské kluby, které děti navštěvují rády a dobrovolně ve svém volném čase. Čtvrťáci se pojmenovali „Modří plameňáci“ a páťáci „Rychlí špunti“. V rámci čtenářského klubu si knihy vzájemně půjčujeme, povídáme si o nich, hrajeme si na prodejce knih, pracujeme s e-booky, vyplňujeme čtenářské listy o přečtených knihách a navštěvujeme naši obecní knihovnu. Některé děti se také nově přihlásily do knihovny a byly překvapeny, kolik nádherných a nových publikací knihovna vlastní. P. Krulová, milá knihovnice, dětem ukázala rozdělení a číslování knih, poradila a pomohla s výběrem. Také si pro nás připravila zajímavý kvíz a děti byly z návštěvy knihovny nadšené.

Jsme rády, že knížky děti baví, těší nás, když je vidíme číst i o přestávkách a povídají nám o dojmech z přečtených knih. Nejen, že se zlepšují své čtenářské dovednosti, které uplatní i při svém vzdělávání, ale také objevují svět plný dobrodružství a fantazie, který nemůže žádná technická vymoženost nahradit. Zde několik fotografií z tandemové výuky čtení.

Mgr. Edita Wolfová a Mgr. Jana Dojčarová, DiS.

Tandemová výuka vlastivědy ve 4. a 5. třídě

Žáci 4. a 5. třídy se ve čtvrtek 16. listopadu v hodině vlastivědy seznámili s významem státního svátku, který se slaví 17. 11. jako Den boje za svobodu a demokracii. Jednoduchou a zajímavou formou si připomněli hlavní události, které se pojí s tímto významným dnem. V pracovním listě si poté navzájem ověřili získané vědomosti. Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z tandemové výuky.

Mgr. Edita Wolfová, Mgr. Jana Dojčarová, DiS.

Podzimní tvoření 4. a 5. třídy

Podzimní období je vždy chvílí oddechu, zklidnění a uvolnění získané letní energie. Hraní si se slovy, s barvami, nabídka přírodních materiálů, sklizeň úrody a sběr plodů, to vše nám poskytuje dostatek možností si tento krásný a poetický čas vychutnat, takové tvoření máme moc rádi. 🙂 Zde si můžete prohlédnout několik fotografií výtvorů žáků.

Mgr. Edita Wolfová, Mgr. Jana Dojčarová, DiS.

Podzimní čas – Karolína Eliášová
Podzim je malá duha,
červená, žlutá, oranžová.
Často je ráno i mlha,
bohužel se v ní vidět nedá. Continue reading „Podzimní tvoření 4. a 5. třídy“

Návštěva Jihomoravského muzea ve Znojmě

Dne 15. 11. 2017 se šestá třída vydala do Jihomoravského muzea ve Znojmě. Žáci si prohlédli pravěkou expozici a poté plnili úkoly, které se vztahovaly k expozici. Prohlédli si například starověké zbraně, pravěká obydlí, zemědělství a další zajímavosti, které byly součástí expozice. Fotografie jsou k nahlédnutí zde. 

Michaela Masjaková, žákyně VI. třídy