Finálové kolo Soutěže malých podnikatelů v Praze

V pondělí dne 13. května představily tři žákyně 5. ročníku naší školy svůj podnikatelský záměr zaměřený na podporu sportovních aktivit dětí s názvem Full Gym of Sport ve finálovém kole Soutěže malých podnikatelů v Praze. V konkurenci dalších 7 podnikatelských záměrů se sice neumístily na předních třech místech, ovšem odvezly si cenné zkušenosti z prezentace svých nápadů před skutečnou porotou a publikem, které čítalo téměř sto lidí z řad nejen učitelů, ale i žáků dalších škol.

3. ročník Šanovského pětiboje

Zveme Vás na 3. ročník již tradičního meziškolního závodu v atletice Šanovský pětiboj v rámci projektového dne Sportem proti nudě, který se uskuteční 11. června na atletickém hřišti v Šanově.

Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří jsou rozděleni do 4 kategorií: Kategorie III (mladší žáci), Kategorie III (mladší žákyně), Kategorie IV (starší žáci), Kategorie IV (starší žákyně).

Disciplíny pro kategorii IV (ročníky narození (2005, 2004, 2003 – 8. a 9. třída):

Starší žáci: 60 m, 1500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 4 kg.

Starší žákyně: 60 m, 800 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 3 kg.

Disciplíny pro kategorii III (ročníky narození 2007, 2006, 2005 – 6. a 7. třída):

Mladší žáci: 60 m, 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

Mladší žákyně: 60 m, 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

Disciplíny jsou vybrány v souladu s propozicemi atletického svazu. Mladší žáci mohou startovat v kategorii starších, vždy ale pouze v jedné kategorii.

Continue reading „3. ročník Šanovského pětiboje“

Meziškolní konverzační soutěž v němčině

Dne 10. 5. 2019 vybraní žáci naší školy navštívili ZŠ Želetice a zúčastnili se konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž se dělila na dvě kategorie, mladší a starší žáci a zároveň měla celkem čtyři části.

První část soutěže byl poslech, ve kterém žáci doplňovali vynechané věty. V druhé části se s učiteli hovořilo na téma, které si žáci vylosovali.

V první kategorii si žáci mohli vylosovat téma rodina nebo téma týkající se školy a ve druhé kategorii si žáci losovali mezi rodinou a povídáním o svém dnu. Třetí část se skládala ze zodpovídání otázek položených učiteli a v poslední čtvrté části si učitelé měli prověřit znalosti o popisu obrázku.

Z naší školy bylo celkem vybráno osm žáků a z toho se dva žáci umístili na krásných prvních místech. Mladší kategorii úspěšně zdolala s prvním místem Michaela Masjaková (7. tř.) a ve starší kategorii obsadila první místo Kristýna Blechová (9. tř.). Žákům se tato akce velmi líbila a všichni odešli s pocitem vítězství, protože mluvit v cizím jazyce, to chce velkou odvahu!

Kristýna Blechová, 9. ročník

Návštěva Amsterdamu a Londýna

Posledním šest dubnových dnů navštívilo patnáct žáků naší školy hned dva evropské státy, kde si prohlédli nejvýznamnější památky a navštívili zajímavá místa, která jsou s těmito zeměmi nejčastěji spojována. Při návštěvě Amsterdamu jsme prošli pěšky centrum města, navštívili jsme známý  plovoucí květinový trh a odpoledne jsme se přesunuli vlakem do Zaanse Schans, kde jsme si prohlédli větrné mlýny, sýrárnu i výrobnu dřeváků, kterými je Holandsko proslulé. Další ráno jsme se už vypravili přes eurotunel do Anglie a hned první odpoledne jsme strávili ve studiích Warner Bros, kde se zrodila známá série filmů o Harry Potterovi.

Další den jsme již zahájili prohlídkou centra Londýna, která byla navíc ozvláštněna i akcí, která se v této metropoli každoročně koná, a to známým londýnským maratonem. Takže v centru města bylo ještě více turistů, než je i v tak přeplněném velkoměstě obvyklé. Kvůli této sportovní akci nám sice nebylo dovoleno přiblížit se až k Buckinghamskému paláci, nicméně i tak jsme si prohlédli nejvýznamnější londýnské památky –  Parlament, Big Ben, Westminster Abbey. Celé centrum Londýna jsme si prohlédli i z výšky. Navštívili jsme známé London Eye, ze kterého bylo možné spatřit celý Londýn jako na dlani – a to i díky hezkému počasí, které nás během celé návštěvy provázelo. Poslední den před odjezdem zpět domů jsme zahájili prohlídkou Greenwiche s nultým poledníkem a lodí jsme se přesunuli po Temži až k Toweru. Nemohli jsme vynechat Tower Bridge a známý križník Belfast, který jsme i navštívili a blíže jsme se seznámili s těžkým životem námořníků během druhé světové války.  Pěší procházkou jsme dále pokračovali podél břehu Temže, kde jsme si prohlédli známé Shakespearovo divadlo Globe, galerii moderního umění Tate Gallery a přes známý Millenium Bridge jsme došli až k sídlu londýnského biskupa – ke katedrále sv. Pavla. Poté jsme se přesunuli k autobusu známým londýnským metrem, které je označováno jako Tube, a vraceli jsme zpět domů po šesti nabitých dnech. Sice hodně unavení, ale mnohem bohatší o spoustu nových zážitků a zkušeností.

Fotografie, které jsme pořídili během návštěvy, si prohlédněte po kliknutí na tento odkaz.

Amsterdam a Londýn 2019

Gym Full Of Sports

Tým našich páťaček může slavit: jejich představa firmy Gym Full Of Sports v Praze zaujala natolik, že holky postoupily do finále Soutěže malých podnikatelů 2019! Gratulujeme! Celorepublikové finálové klání se uskuteční v pondělí 13. 5. v Kulturním centru Zahrada v Praze. Tak holkám držme palce!

Postupující firma Gym Full Of Sports

Vítězné snímky fotografické soutěže „Odpadky v našem okolí“

V anketě o nejoriginálnější snímek na téma „Odpadky v našem okolí“, ve které se nakonec rozhodovalo mezi 21 fotografiemi, byly podle Vašeho hlasování nejúspěšnější tyto tři snímky:

1. místo: Dominik Řičica
2. místo: Kristýna Blechová
3. místo: Martin Hynek

Další soutěžní snímky si můžete prohlédnout v naší galerii.

Individuální konzultace třídních učitelů s rodiči

Oznamujeme všem zákonným zástupcům, že od 6. května do 10. května 2019 budou na naší škole probíhat individuální konzultace. Předpokládá se opět účast jak zákonných zástupců (rodičů), třídních učitelů, tak také žáků samotných.

Opět bude pro tyto konzultace využit online rezervační systém na webovém portálu RESERVATIC.COM. Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si zde co nejdříve rezervovali vhodný termín prostřednictvím odkazu: https://reservatic.com/cs/public_services/zakladni-skola-a-materska-skola-sanov-okres-znojmo-prispevkova-organizace-nase-skola

Podrobné informace k přihlašování naleznete zde a ve své emailové schránce IŠKOLY.

Zápis do mateřské školy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace vyhlašuje zápis do Mateřské školy v Šanově s nástupem od 1. 9. 2019.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 6. 5. 2019 – 10. 5. 2019

Přihlášky vydává a vyplněné žádosti přijímá paní Janíková, vedoucí učitelka Mateřské školy v Šanově, Karlovská 124, v době provozu školy.

Formulář žádosti o přijetí do MŠ je možné stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici zde a jsou také zveřejněna na informativní nástěnce v MŠ.