2. ročník: Zvládli jsme to!

Tento školní rok byl opravdu zvláštní. Zažili jsme novou situaci, v kterou nikdo ani ve snu nedoufal, že by mohla nastat. Přes počáteční šok a strach jsme se ale přenesli do klidného domácího vyučování a musím říct, že všichni moji žáci společně s rodiči se dálkové výuky zhostili na výbornou! Kromě samotné práce v sešitech a učebnicích měly děti možnost vypracovávat řadu projektových úkolů, mohly více zapojit svůj důvtip a fantazii (v domácnostech se tedy pekl chléb, v přírodě se sbíraly odpadky, dešťovou vodou se zalévala zahrádka, sepisoval se recept na domácí výrobu tvarohu). Pilní čtenáři mi posílali na ukázku čtenářské listy, obdržela jsem řadu fotek malých kuchtíků při domácím vaření, spoustu fotografií dárečků pro rodiče atd. ZDE můžete nahlédnout do našeho domácího tvoření.
Přeji Vám všem báječné prázdniny!
Jana Ingerlová

Vzdělávací skupiny žáků 2. stupně

Od 08.06.2020 je umožněn přístup do školy žákům 2. stupně. Žáci se k dobrovolné účasti ve školních skupinách své třídy přihlásí prostřednictvím emailu zaslaného třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtku 04.06.2020.

Rozvržení školních skupin:
pondělí 8:00 – 10:00 – školní skupina žáků 7. ročníku;
úterý 8:00 – 10:00 – první školní skupina žáků 6. ročníku;
úterý 10:00 – 12:00 – druhá školní skupina žáků 6. ročníku (v případě potřeby);
středa 8:00 – 10:00 – školní skupina žáků 8. ročníku;
čtvrtek 8:00 – 10:00 – školní skupina žáků 9. ročníku.

Žákům 2. stupně nebude umožněno stravovat se ve školní jídelně.

Do každé školní skupiny může být zařazeno maximálně 15 žáků (pro žáky 6. ročníku budou v případě potřeby otevřené dvě školní skupiny), proto o zařazení do skupiny rozhoduje datum a čas odeslání emailu třídnímu učiteli.

I nadále se žáci vzdělávají distančním způsobem (prostřednictvím internetu), a to do 19.06.2020.

Příchod do školy:
Žáci přicházejí do školy v 8:00 a dodržují rozestupy. Žáky vpouští do školy pověřená osoba, která zároveň zabraňuje shlukování. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

První den 08.06.2020 žáci předají vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). BEZ TOHOTO ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NEBUDE ŽÁKŮM UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY.

Každý žák bude mít s sebou:
1 roušku a sáček na uložení roušky – při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku;
přezůvky;
psací potřeby;
poznámkový blok.

Při organizaci vzdělávacích skupin se řídíme dokumentem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Karneval v MŠ

V pátek 29. 5. od celou naši mateřskou školu i přilehlou zahradu zaplavily nejrůznější čarodějnice, princezny, princové, kočičky, klauni, piráti, kouzelníci a další bytosti a postavy nejen z pohádkového světa. Konal se karneval, na který se děti pečlivě připravovaly a předvedly se v těch nejkrásnějších maskách.

V pátek bude velký bál,
hurá, je tu karneval!
Nafoukneme balónky,
ozdobíme záclonky.
Schováme se za masku,
jsme jak z hadích ocásků.

Vzdělávací skupiny pro žáky 1. stupně

Od 25.05.2020 je umožněn přístup do školy žákům 1. stupně, kteří se do vzdělávací skupiny přihlásili nejpozději 18.05.2020, a to prostřednictvím třídního učitele.

Příchod do školy:

Žáky vpouští do školy pověřená osoba, která zároveň dohlíží na rozestupy mezi žáky a zabraňuje shlukování. Žáci přicházejí do školy od 7:45 do 8:00. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

První den 25.05.2020 žáci předají vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Bez tohoto čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy.

Každý žák bude mít s sebou:

  • minimálně 2 roušky  na den a sáček na uložení roušky – při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku;
  • přezůvky;
  • psací potřeby;
  • sešity a učebnice;
  • svačinu a pití.

Při organizaci vzdělávacích skupin se řídíme dokumentem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Soutěž o Řád zlaté roušky

Ani karanténa nezabrání žákům čtvrté třídy mezi sebou soutěžit a vyplnit tak volný čas něčím zábavným. Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit papírový hrad a při jeho výrobě využít roličky od toaletního papíru, kuchyňských utěrek apod. Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků. Hrady byly opravdu vydařené, plné kreativity a skvělých nápadů. Zdá se, že naše třída má mezi sebou nadané architekty. Rodiče fotili své děti při práci i jejich konečný výrobek. A jak to dopadlo?
1. místo získala Šárka Blechová
2. místo Ondřej Vavřina
3. místo Maxim Nekvasil
Výhercům moc gratuluji a děkuji za účast. Přijali jste moji výzvu a dokázali své myšlení, v této nelehké době, zaměřit jiným směrem. Ještě jednou velké díky všem!

                                                                                 Mgr. Jitka Pražáková