Okresní kolo OVOV ve Znojmě

Dne 12. 4. 2017 se někteří sportovně zdatní žáci naší školy zúčastnili okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů OVOV, které se konalo na základní škole ve Znojmě – Příměticích. Letos se tohoto okresního kola zúčastnilo celkem 24 žáků naší školy ze 4. – 9. třídy. Soutěžící poměřili své síly v pěti disciplínách – trojkok, hod medicinbalem, skákání přes švihadlo, kliky a běh na 1000 metrů, případně dribling.

V kategorii družstev se naše škola umístila na 2. místě, a to zásluhou Natálie Wolfové, Veroniky Polákové, Lucie Novákové (8. třída), Elišky Bártíkové, Matěje Saba, Adama Petrů, Petra Kubiše a Vojtěcha Žižky (7. třída).

V kategorii jednotlivců dosáhla největších úspěchů Natálie Wolfová, která se ve své kategorii umístila na 2. místě a Linda Lösslová, která se ve své kategorii umístila na 1. místě.

Fotografie z akce si prohlédněte zde.

 

Aprílová škola

Aprílový měsíc si v 5. třídě tento rok užíváme. Pořád se něco děje. Na začátku měsíce jsme prováděli různé aprílové kousky a dozvěděli se zajímavé informace o jeho původu. Hledali jsme krále a královnu Cibulovi a také jsme je našli. Žáci měli za úkol přinést co nejvíce oblečení v jedné barvě, svlékali jsme děti jako cibule a nejvíc „sukniček“ na sebe nasoukala Terezka Slámová, která se stala naší královnou Cibulovou, měla na sobě 23 vrstev černého oblečení, z kluků byl nejúspěšnější Filip Sabo, který měl jen o pár kousků méně. A protože máme rádi barvy a víme, že některé působí na dobrou náladu, několikrát jsme se všichni sladili do jedné barvy a přišli do školy v oblečení stejné barvy. Hned se nám v ten den lépe učilo.

Měsíc duben věnujeme naši Matičce Zemi. Často si povídáme o ekologických problémech, se kterými se naše planeta potýká, a přemýšlíme, jak i my můžeme pomoci šetřit naši přírodu. Třídní časopis věnujeme v měsíci dubnu této tematice, shromažďujeme informace a pilně na něm pracujeme. Třídu jsme si vyzdobili v „eko“ duchu s názvem „Chráním Tě, Země má“ a kromě plakátů s informacemi o třídění odpadu, recyklaci apod., jsme doplnili nástěnku naší vlastní prací, kde jsme každý sami za sebe napsali i namalovali, jak pomáhá každý z nás – doma, ve škole. Práce se nám moc líbí a tak se s ní s vámi chceme podělit. Zde několik fotografií z naší Aprílové školy.

Jana Dojčarová, DiS.

Recitační soutěž na naší škole

Poslední školní den před jarními prázdninami se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Již od půlky února se v každé třídě nacvičovala recitace, žáci se seznamovali s různými autory básní a hledali si svoji vlastní cestu k poezii. Všichni se pečlivě připravovali nejprve na třídní kolo, ze kterého pak ti nejlepší a nejodvážnější postupovali do školního kola. Účast byla potěšující, básně rozmanité a všichni můžou být hrdí na své výkony. Porota, kterou tvořily paní učitelky z 1. stupně, nakonec vyhlásila tyto vítěze:
1. kategorie (1. třída)
1. místo – Jakub Vodička
2. místo – Maxim Nekvasil
3. místo – Vanesa Šmídová a Michal Sakač
2. kategorie (2. a 3. třída)
1. místo – Sára Konvalinková
2. místo – Vanessa Ondrůšková a Tereza Zapletalová
3. místo – Adriana Melušová
3. kategorie (4. a 5. třída)
1. místo – Karolína Eliášová
2. místo – David Růžička
3. místo – Adéla Bártová
Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník.
Jana Dojčarová, DiS.

Měsíc knihy ve 4. a 5. třídě

Měsíc březen je už více než 60 let spojován s Měsícem knihy. I přes veškeré snahy internetu a médií s ním spojenými si tištěná kniha stále drží pozici ,,lidského společníka“ a březen, kromě svátku jara, zůstává i nadále svátkem knihy. Naši žáci na 1. stupni pravidelně čtou nejen v hodinách českého jazyka, ale často i ve volných chvílích o přestávkách. Už od září probíhá ve 4. třídě celoroční soutěž o největšího čtenáře (sčítá se počet přečtených stran) a na konci roku si výherce za odměnu odnese domů krásnou novou publikaci. Pokud žák knížku přečte, přinese ji do hodiny čtení a poté povypráví dojmy a zážitky z přečtené knížky. Tímto se mu započítá počet stran do soutěže a také má knížku zapsanou v deníčku a podepsanou rodiči. Děti si vybírají svazky buďto své vlastní nebo si je zapůjčují v naší školní knihovně, kterou jsme nedávno obohatili o nové a zajímavé tituly. Nejvíce jdou na ,,dračku“ Deníky malého poseroutky a kouzelné a čarovné díly Harryho Pottera.

tř. uč. 4. tř. Mgr. Edita Wolfová

Žáci 5. třídy se v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti letos pustili do vytvoření vlastní třídní knihovničky, kam si donesli své knížky. V rámci čtení pak mají jednu hodinu týdně na volný výběr a mohou číst na pokračování. Velkou radost jim přináší možnost doporučit spolužákovi přečtenou publikaci a povyprávět své pocity a dojmy. Četbu tak sdílí s ostatními, čímž se prohlubuje vnitřní motivace žáků ke čtení i mimo školní lavice. V souvislosti s touto celoroční aktivitou jsme si zavedli čtenářské deníky, ve kterých se žáci učí, jak zkráceně napsat obsah, přemýšlí nad publikací a volí, co se jim líbilo i nelíbilo. Čtenářský deník je rozdělen na několik ,,oddělení“, podle kterých jsme rozčlenili i naši knihovnu. Jedno oddělení se týká např. encyklopedií, se kterými jsme už několikrát pracovali formou různých her, vyhledávání informací apod. Do konce školního roku máme naplánovanou řadu dalších aktivit, včetně práce s e-booky, na což se všichni velmi těší.

tř. uč. 5. tř. Jana Dojčarová, DiS.

Zde k nahlédnutí několik fotografií z četby našich žáků.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. třídy proběhne v pondělí 3. dubna 2017 v 15.00 hodin v budově ZŠ Šanov, Komenského 241. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. K zápisu přineste občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí o svěření do péče (rodiče cizinců musí přinést doklad o povolení k pobytu v ČR).

Související dokumenty ke stažení:

Projekt „Předškolák“

Žádost o odklad

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Zápisní list

 

 

Moje detektivka

V rámci českého jazyka (slohu) žáci 5. třídy psali „detektivku“. Pojali to velmi zodpovědně a díky jejich zápalu vznikly napínavé a originální příběhy. Úvodní motivační text dostali všichni totožný, přesto se žádné téma neopakovalo a každý vymyslel, dle své fantazie, zcela jiný příběh. Všechna díla jsme si společně přečetli a vyhlásili třídní soutěž o nejlepší detektivku. Žáci bodovali nejen stránku obsahovou, ale také pořádek slov ve větě, pravopis a celkovou smysluplnost příběhu. Z některých detektivek vznikly spíše komedie, které na druhou stranu odlehčily atmosféru a pobavily celou třídu.
Po sečtení všech bodů jsme vyhlásili tyto vítěze:
1. místo – Michaela Masjaková (98 bodů)
2. místo – Tereza Slámová (96 bodů)
3. místo – Jan Vořech (89 bodů)
Vítězný detektivní příběh byl převeden do textového editoru a určitě stojí za přečtení.
Všechny ostatní práce budou zveřejněny v našem třídním časopisu „Můj čas na pětku“, který mají žáci možnost ukázat rodičům i kamarádům.
Jana Dojčarová, DiS.

Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích

  Ve dnech 12. – 18. 2. 2017 se třicet žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu ve Velkých Karlovicích. Výuka lyžování probíhala od pondělí do pátku na sjezdovce Bzové, kde žáci získávali základní lyžařské dovednosti. Během pobytu si ti zdatnější lyžaři vyzkoušeli i náročnější sjezdové trati v lyžařském areálu Kyčerka, kde pod dohledem paní učitelky Blažkové zvládli nejen snadnou modrou trať, ale i obtížnější červenou trať.

Po pěti lekcích intenzivního lyžařského výcviku vyrazili žáci ve středu odpoledne na kratší pěší výlet na asi pět kilometrů vzdálený vrchol Soláň, který se nachází v nadmořské výšce 860 m. n. m. Navštívili i informační a výtvarné centrum Zvonice, která je nejmladší stavbou na Soláni. Zakoupili si nezbytné suvenýry, odeslali pohlednice s pozdravy svým rodičům a v místní restauraci se občerstvili před cestou zpět na chatu Karolinka.

V závěru náročného pětidenního lyžařského výcviku poměřili žáci své síly ve slalomovém závodě, který byl uspořádán zvlášť pro zkušenější 1. kategorii a zvlášť pro 2. kategorii, ve které závodili převážně žáci, kteří s lyžováním během kurzu teprve začínali.

V 1. kategorii byli nejúspěšnější Lucie Nováková (VIII. třída), Kamil Houska (IX. třída) a Barbora Tománková (VII. třída). Ve 2. kategorii dosáhli nejlepšího času bezchybnou jízdou mezi slalomovými brankami žáci Kristýna Martinková (IX. třída), Petr Kubiš (VII. třída), Martin Vořech (VII. třída) a Daniel Svoboda (VII. třída).

V podvečerních hodinách proběhl i tunaj ve stolním tenise, kde se v kategorii děvčat umístily na prvních čtyřech místech Nikola Blechová (VIII. třída), Kristýna Blechová (VII. třída), Lucie Nováková (VIII. třída) a Petra Macková (VII. třída). V kategorii chlapců byli nejúspěšnější Mikuláš Navrátil (VI. třída), Matěj Sabo (VII. třída), Erik Mašek (VII. třída) a Adam Petrů (VII. třída).

Jako „Skokan lyžařského kurzu“ – tzn. žák, který během lyžařského výcviku dosáhl nevětšího pokroku,  byl oceněn Josef Wolf (VI. třída), který se během pěti dnů výuky propracoval ze 3. skupiny (začátečníci) až do 1. skupiny (lyžaři). Přípravě i lyžařskému tréninku se věnoval tak intenzivně, že mu nezbýval žádný čas na vedlejší aktivity, jako např. úklid ve svém pokoji, a proto byl následně odměněn i dalším titulem, a to „Bordelář lyžařského kurzu“. 🙂

Fotografie z lyžařského kurzu si prohlédněte zde.

 

 

Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků

Dne 10. 2. 2017 zhlédli žáci naší školy přednáškový pořad Agentury Pernštejni s názvem Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků. Žáci se během pořadu blíže seznámili s významnými osobnostmi a událostmi tohoto historického období a sami se stali prostřednictvím hraných scének a dialogů mezi historickými postavami součástí důležitých historických momentů našich i světových dějin. V průběhu představení měli žáci možnost vyzkoušet si dovednosti, které byly nezbytné pro úspěchy v rytířských soubojích na kolbišti, seznámili se s různými typy zbraní a výstroje. V závěru přestavení mohli sami vyzkoušet, jak je obtížné obléci se do rytířské zbroje a prohlédnout si blíže zbraně, které používali rytíři ve středověku.

Více fotek z akce si prohlédněte zde.