Pomůcky pro školní rok 2018/2019

Pro následující školní rok budou žáci potřebovat tyto pomůcky:

Pomůcky pro 1. ročník

Pomůcky pro 2. ročník

Pomůcky pro 3. ročník

Pomůcky pro 4. ročník

Pomůcky pro 5. ročník

Pomůcky pro 6. ročník

Pomůcky pro 7. ročník

Pomůcky pro 8. ročník

Pomůcky pro 9. ročník

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. 6. proběhne od 8:00 hodin v kulturním domě v Šanově slavnostní zakončení školního roku. Srdečně zveme všechny rodiče, ale i přátele školy na tuto poslední slavnostní akci ve školním roce 2017/18. Zároveň přejeme všem našim žákům příjemné prožití letních prázdnin.

Sběr papíru ve školním roce 2017/2018

V letošním školním roce sbírali žáci naší školy starý papír.  Za celý školní rok bylo sesbíráno celkem 4172 kg papíru. Nejúspěšnějším žákem ve sběru papíru je Radek Čermák z 1. ročníku, který odevzdal 1428 kg. Na druhém místě se umístil Rudolf Chlad ze 3. ročníku s 355 kg a na třetím místě Tadeáš Pavlík z 1. ročníku s 280 kg.

Continue reading „Sběr papíru ve školním roce 2017/2018“

Celoroční hodnocení Zrcadlového parlamentu

V průběhu září proběhly ve třídách volby do školního parlamentu. Z každé třídy kromě první byl zvolen zástupce, který měl pravomoc hájit zájmy své třídy. Během prvních schůzek jsme si zvolili, logo, název, motto parlamentu a také funkce členů. Dohodli jsme se na pravidelných schůzích. Ne vždy byla účast stoprocentní a ne vždy jsme řešili příjemné záležitosti. Vždy se nám však vše podařilo vyřešit.

Začali jsme pořádat akce pro školu a první z nich byla Vánoční stezka a OVOV. Po čase jsme si domluvili schůzi s naší paní ředitelkou, pro kterou jsme si připravili několik otázek, na které nám dostatečně odpověděla. Celý rok nás podporovala v naší aktivitě a my jí touto cestou děkujeme.

Následně jsme začali plánovat poslední akci Šanov hledá talenty, o které si můžete přečíst v předchozím článku. Za naše celoroční snažení jsme dostali odměnu formou výletu a návštěvy jiného parlamentu, o kterém je zmínka v aktualitách. Na příští rok plánujeme spoustu zajímavých setkání a akcí. A už teď se moc těšíme. Musíme se však rozloučit s naší skvělou předsedkyní Evou Popelkovou, která už svojí éru na základní škole končí. Doufáme, že další předseda bude stejně tak dobrý. Pro tento školní rok se Zrcadlový parlament loučí a přeje všem žákům krásné prázdniny.

Poslední slova předsedkyně: Jsem neskutečně moc ráda, že jsem mohla být ve skvělém kolektivu jako právě s vámi. Doufám, že se budete jenom zlepšovat a organizovat ještě lepší akce. Přeji vám v dalších školních dlouhých letech jenom úspěchy. Děkuji 🙂 Eva Popelková, 9. tř. 

Šanov hledá talenty

Na Den dětí jsme se všichni těšili. Byla to naše poslední akce, kterou jsme společně zorganizovali.
Akce nesla název Šanov hledá talenty. Tato akce byla určena pro celou naši školu. Zájemci se mohli přihlásit v průběhu celého května. Jen 30 žáků bylo odvážných, že se nebáli a ukázali nám svůj talent. Z tohoto počtu byli vybráni 3 vítězové za první stupeň a 3 za druhý stupeň. Tito účinkující získali za svůj výkon korunu a dortík, který nám sponzorsky věnovala maminka jedné z členů parlamentu paní Radka Patakyová. Soutěžilo se v mnoha kategoriích, např: zpěv, parkour, tanec, hra na hudební nástroje, malba, kouzlení apod..
Příprava nám zabrala několik týdnů. Během toho všeho jsme měli motýlky v břiše. 😀 V den D nastoupily moderátorky (Eva a Natálie) a děti hodnotila pětičlenná a hodná porota, která se skládala z členů našeho parlamentu. Dětem se akce velmi líbila, zejména těm mladším, kteří s úžasem přihlíželi. Touto akcí jsme zakončili letošní působení našeho parlamentu a máme z toho velice dobrý pocit.

Vítězové

1.stupeň: 
1.místo Kamila Sabová (1.tř) – gymnastika
2.místo Adriana Melušová (4.tř) – hra na flétnu
3.místo Maxim Nekvasil (2.tř) – hra na klávesy
3.místo Karolína Eliášová (5.tř) – malování

2.stupeň:
1.místo Free boys (Sabo M., Sabo F., Mais, Spišiak, Hynek) – parkour
2.místo Michaela Mulidraňová (7.tř) – malba
3.místo Natálie Wolfová (9.tř) – zpěv a hra na ukulele

Návštěva parlamentu ZŠ Mládeže

Dne 31.5.2018 jsme se rozhodli navštívit ZŠ Mládeže, abychom načerpali více informací, nápadů ohledně školního Parlamentu. Zároveň jsme se zúčastnili kulturního poznávání města Znojma a tím jsme stmelili náš kolektiv. Na ZŠ Mládeže nás příjemně přivítali a pohostili. Předali nám mnoho inspirativních nápadů, které bychom chtěli příští rok aplikovat. Také i my jsme jim předali inspiraci, která se týkala našeho loga a odznaků.
Poznali jsme jiné prostředí školy, které na nás zapůsobilo velikým uchvátivým způsobem. Při rozloučení nám nabídli společnou spolupráci i nadále. Tento den se všem líbil a my doufáme, že bude možnost se s nimi znovu setkat. 🙂

Krajské finále Čokoládové tretry v Brně

Ve čtvrtek 7. 6. naši žáci Kamila Sabová, Radek Čermák (1. třída) a Natálie Šišláková (2. třída) odjeli bojovat o postup na Zlatou tretru do Ostravy. Postupové krajské finále Čokoládové tretry se konalo v Brně, na slavný míting mohli postoupit vítězové kategorií a s divokou kartou z druhého místa pouze nejlepší z druhých míst ze všech čtyř krajských závodů (Zlín, Ostrava, Olomouc, Brno).

Všichni naši reprezentanti i přes úmorné vedro zaběhli skvělé časy, podali maximální výkon, na který se dva měsíce připravovali. Nejúspěšnější z nich byl Radek Čermák, kterému se podařilo zopakovat úspěch ze znojemského kola, a doběhl opět celkově druhý. Přestože měl dle pořadatelů nadějný čas, o 17 setin jej předběhl chlapec ze Zlína a vzal mu tím naději na postup. Děvčatům se sice tolik nedařilo, ale i ony se ctí naši školu důstojně reprezentovaly a budeme doufat, že na tento úspěch naváží i za rok.

Beseda s pamětníky v Domově pro seniory na téma život za 2. světové války

V 5. a 9. ročníku se ve vlastivědě a dějepisu učíme i o 2. světové válce. Zaměstnanci Domova pro seniory si společně s klienty pro nás připravili velmi pěknou a poutavou přednášku s osobními zážitky právě ze 2. světové války. Žáci během ní kladli otázky a obohacovali výklad svými poznatky z televize, filmů a učebnic. Osobní přístup a setkání s pamětníky byl pro nás velmi zajímavý zážitek.

Děkujeme za čas, který nám klienti Domova pro seniory věnovali a za možnost se s nimi setkat a popovídat si. Těšíme se na další příjemná setkání.

Žáci a pedagogové ZŠ

Exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech

Ve čtvrtek 24. května jsme společně se spolužáky z osmé třídy uskutečnili exkurzi do jaderné elektrárny v Dukovanech. Před školou jsme se všichni sešli už o půl osmé. Poté co jsme dorazili na místo, čekali jsme půl hodiny, než nás tapustiliZe začátku nám promítli dvě krátká videa. Jedno z nich byl krátký film s názvem Blackout, který se zabýval tím, co by nastalo, kdyby vypadla elektřina. Exkurze trvala asdvě hodiny. Po skončení exkurze jsme jeli zpátky ke škole, vrátili jsme se kolem půl jedné. (žáci 9. třídy)

jak se nám exkurze líbila? 

„Ze začátku se mi exkurze líbila. Zajímavý byl například přístroj, který nám ukázal reakci radonu ve vodě. Dále se to táhlo už jen neustálou teorií, které jsem moc neporozuměl, ale na druhou stranu nebylo odpolední vyučování, takže super!“ (T. Porubský, 9.třída) 

„Nudné utrpení to bylo. Pořád jsme jen stáli a nemohli si nikam sednout.“(P. Prieger, 9. třída) 

„Na začátku exkurze nám pustili zajímavá videa, ale potom to byla jen neustálá teorie a takový objem informací jsem si nedokázal zapamatovat.“ (M. Axenkopf, 9. třída) 

 

 

Výlet do Permonia v Oslavanech

V pondělí 28. května jsme s žáky 1. – 3. ročníku v rámci školního výletu navštívili zábavní park Permonium v Oslavanech.
Ocitli jsme se v areálu s nevšední scenérií, kulisami a rekvizitami z hornického prostředí s industriální kulturní památkou těžní věží Kukla. Zažili jsme spoustu adrenalinu při překonávání překážek v cestě za osvobozením Ztraceného permoníka.