Výletním turistickým vláčkem po památkách Znojma

V posledních horkých školních dnech jsme přesunuli vyučování do „terénu“ a vyrazili na vlastivědno-přírodovědnou cestu do historického Znojma. Po příjemné ranní cestě vlakem nás čekala pěší túra podél řeky Dyje až k Louckému klášteru, kde jsme nasedli na výletní turistický vláček s průvodcem.
Na devíti  zastávkách jsme obdivovali nejznámější památky, u některých jsme měli delší pauzu a mohli tak prozkoumat okolí a občerstvit se. U Rotundy sv. Kateřiny jsme se kochali výhledem na přírodní krásy povodí řeky Dyje. Vláček projížděl také úzkými uličkami historického centra a dovezl nás až na vlakové nádraží, odkud jsme se vrátili zpět do školy, kde nás čekaly hodné paní kuchařky s obědem.
Znojmo nás všechny nadchlo a určitě se ještě vrátíme objevit další místa, která jsme nestihli.
Jana Dojčarová, DiS., Mgr. Edita Wolfová (4. a 5. třída)

Náš výlet do VIDA centra

5. června jsme jeli se školou na výlet do zábavného vědeckého parku VIDA. Hned, jak vstoupíte, překvapí vás padající voda ve tvaru srdíček a smajlíků.

Na prvním patře se nachází samé zábavné hry. Když vyjedete po eskalátorech do 2. patra, uvidíte hned stánek s jídlem. Párek v rohlíku, cappuchino, limonáda…mají tam všechno!

Nezaujalo vás to? Tak zkuste různé hlavolamy! Stále ne? A co tak vyřešit řadu záhad a případů, jako Sherlock Holmes. Nám se to podařilo.

Tomuto výletu dávám 7,5 bodu z 10.

Zde několik fotografií z výletu.

Jan Vořech, 5. třída Continue reading „Náš výlet do VIDA centra“

Výlet do Lednice

Dne  16. 6. jsme se s žáky 1. – 3. ročníku vypravili na školní výlet do Lednice. Na místo jsme dorazili asi v tom nejhorším čase – zastihla nás průtrž mračen. Naskákali jsme bleskově do autobusu nebo se schovali pod přístřeškem blízkého domu. Jak bouře rychle přišla, tak také odešla a my jsme se mohli po celou dobu výletu těšit příznivému počasí.

Nejprve jsme vyrazili do zámeckého areálu, kde nás uchvátilo samotné vzezření zámku a jeho okolí s architektonicky řešenými zahradami.

Ve skleníku jsme obdivovali rozmanité rostliny a rybky v tůňce. Překvapením pro nás byla palma se skoro zralými banány a taky plyšová ještěrka na větvi si hovící a z výšky nás pozorující.

Poté jsme se vrhli na nakupování dárečků a suvenýrů; obchůdek s dárkovými předměty jsme okupovali snad přes hodinu. Continue reading „Výlet do Lednice“

Plavba po Dyji

V pátek 16. června se vybraní žáci šestého ročníku v doprovodu vyučujících Martiny Taušové a Martiny Blažkové vydali na školní výlet „na lodičky“, jak jej sami nazvali. Plavba v kánoích započala ve Znojmě u přehrady a měla končit v Krhovicích.

V první hodině se žáci dozvěděli základní informace o tom, jak se v lodi sedí, jak se kánoe ovládá, kdo je „háček“ a kdo „zadák“, jak se na vodě chovat, co dělat, když… a další důležité informace, následně si potom tuto teorii vyzkoušeli u břehu a hned potom vyjeli proti proudu realizovat své nové dovednosti. Po této prvotní instruktáži se celá skupina vydala směr Krhovice.

První kámen úrazu nastal hned u Louckého jezu, kde se jedné dvojici podařilo se „cvaknout“, kluci to ale vzali sportovně a se smíchem vytáhli loďku ven. U druhého jezu přišla druhá komplikace v podobě přívalového deště, při němž zmokl i zbytek skupiny, který byl ještě suchý. Další jezy byly zdolány bez převrácení, druhé otočení nastalo z důvodu najetí na vyčnívající kámen kousek před tasovickým mostem.

Nesmělo samozřejmě chybět občerstvení ve vodáckém bistru, kde se některé děti „občerstvily k prasknutí“ a vypadalo to, že nám po cestě usnou. V poslední fázi plavby už téměř všechny lodičky pluly bez problémů, pouze ta jedna ne a ne jet rovně. Posádka se několikrát obměnila, Jirkovo: „Moni, vždyť vidíš, že jedeme křivo a ty dál pádluješ, abychom jeli křivě ještě rychleji!“ nás dostalo do kolen. Nakonec se podařilo najít posledního zadáka, který úspěšně dokormidloval kánoi do cíle. Ten nakonec nebyl kvůli pomalejšímu tempu až v Krhovicích, ale v Tasovicích u mostu, odkud jsme rychle museli spěchat na vlak.

Děti byly moc šikovné, počínaly si jako zkušení vodáci a i přes všechny úskalí se jim výlet líbil. Tak snad třeba zase za rok!

Na fotografie a videa z průběhu plavby se podívejte zde.

Mgr. Martina Blažková

Šanovský pětiboj

V úterý 13. 6. 2017 naše škola pořádala první ročník atletických meziškolních závodů, tedy sportovní den v rámci projektu Sportem proti nudě s názvem Šanovský pětiboj. Žáci závodili ve dvou věkových kategoriích – mladší žáci (6. + 7. ročník) a starší žáci (8. + 9. ročník), dívky a chlapci poměřili své síly zvlášť. Za každou školu mohli být nominování pouze dva zástupci v každé kategorii. Každý závodník absolvoval pět různých disciplín, za které dle výkonu získával body. Vítězem se samozřejmě stal závodník s nejvyšším součtem bodů.

Závodů se kromě naší školy zúčastnily i ZŠ Želetice, ZŠ Břežany a ZŠ Hevlín. Sportovní den odstartoval za slunečného počasí v devět hodin, mladší žáci a žákyně postupně absolvovali skok vysoký, skok daleký, hod míčkem a sprint na 60 metrů, kategorie starších měla místo hodu míčkem zařazen vrh koulí. Na závěr závodníci ve všech kategoriích poměřili svou vytrvalost v běhu (mladší dívky běžely 600 m, mladší chlapci 1000 m, starší dívky 800 m a starší chlapci 1500 m).

Žákům naší školy se v těchto závodech velmi dařilo, obsadili následující příčky:

mladší žáci – 1. místo Adam Petrů (7. ročník); 4. místo Matěj Sabo (7. ročník);

mladší žákyně – 1. místo Eliška Bártíková (7. ročník); 2. místo Petra Macková (7. ročník);

starší žáci – 5. místo Pavel Dobiáš (9. ročník); 6. místo Petr Prieger (8. ročník);

starší žákyně – 1. místo Tereza Burešová (9. ročník); 2. místo Eva Popelková (8. ročník).

Velká pochvala patří vybraným žákům ze 7. a 9.ročníku, kteří spolupracovali na organizaci této velké akce a ochotně měřili a zapisovali výkony závodníků:

Vojtěch Petrů, Dan Svoboda, Vojtěch Žižka, Petr Kubiš, Nela Špačková, Iveta Davčíková, Adéla Šibalová, Barbora Tománková, Erik Mašek, Natálie Šimšová, Kristýna Blechová (žáci 7. ročníku); Kateřina Burešová, Maroš Mulidraň, Kamil Houska, Milan Mach, Dominika Piálková, Kamila Nováková (žáci 9. ročníku).

Fotografie z této akce si prohlédněte zde.

 

Potkal potkan potkana – ve II. třídě

Čas od času si s dětmi zahrajeme hru, kdy tvoříme věty, v nichž všechna slova začínají stejným písmenem. Vždy si vzpomenu na píseň Jiřího Suchého, který měl asi podobné nutkání pohrávat si se slovy. Na paškál si vzal slavnou americkou lidovku, kterou pro Semafor otextoval a zpíval ji společně s Karlem Štědrým. Do textu zakomponoval právě umělecký prostředek – aliteraci, který spočívá v opakování písmen či slabik na začátku po sobě jdoucích slov.

Ukázalo se, že máme ve třídě skvělé textaře. Přečtěte si a bavte se!

Opilá opice Olga otvírá oboustranné okno.

Moje máma Marie má malé miminko Milánka.

Zuzka zalévá zelené zelí.

Tlustý tyranosaurus Tonda trhá tupými tesáky tučňáka Trubku.

Radek roluje růžové rukavice. Continue reading „Potkal potkan potkana – ve II. třídě“

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím

V červnovém týdnu od 5. do 9. 6. 2017 se někteří žáci 2. stupně naší školy zúčastnili konverzačního jazykového kurzu s rodilým mluvčím. Naši školu navštívila americká lektorka Quetzal Vallejo-Howard z kalifornské Santa Barbary, která se každé skupině se šestnácti žáky věnovala tři vyučovací hodiny denně. Během tohoto intenzivního kurzu žáci konverzovali na běžná témata, procvičovali a rozšiřovali slovní zásobu a osvojovali si základní gramatické struktury. Quetzal vedla výuku převážně zábavnou formou pomocí her, scének, dialogů a dalších aktivit. Věříme, že tento týdenní jazykový kurz zvýšil sebejistotu žáků v mluveném i psaném projevu a žáci zdokonalili své jazykové dovednosti intenzivním procvičováním v kombinaci se správnou výslovností.

Zde si prohlédněte další fotografie z kurzu.

Dopravní výchova ve 4. třídě

Během školního roku 2016/2017 se naši žáci 4. ročníku zapojili do celostátního programu systematického výcviku cyklistů, který pod názvem Dopravní výchova (DV) zajišťuje Ministerstvo dopravy. Organizací teoretické výuky ve třídě i praktické na mobilním dopravním hřišti byl pověřen krajský koordinátor pro BESIP a zajišťuje ji na naší škole zástupce Besipu pan Petr Vysočan. Projekt byl směřován na žáky 4. ročníku, kteří byli během 10 vyučovacích hodin rozdělených do 5 lekcí seznamováni s pravidly a bezpečným chováním v dopravě.

Celý projekt byl na počátku května ukončen jízdou zručnosti na mobilním dopravním hřišti a vydáním osvědčení – „Řidičského průkazu cyklisty“. Zde několik fotografií z programu Dopravní výchova.

Petr Vysočan, zástupce pro BESIP Znojmo

Mgr. Edita Wolfová, tř. uč. 4. třídy

Poděkování naší praktikantky

Dobrý den, tímto bych chtěla poděkovat paní ředitelce a celému pedagogickému sboru, který mi umožnil sledovat jejich pedagogické výkony v hodinách na této škole. A především bych chtěla poděkovat paní Maderové za její práci ve školní družině. Paní Maderová se mi na praxi ochotně věnovala a vše potřebné mi ukázala. K dětem má velmi hezký vztah, věnuje se jim a vymýšlí pro ně každý den aktivity, které děti baví. Myslím si, že ji děti mají rady za její laskavost a ochotu, kterou jim dává. Cela praxe mi byla velkým přínosem do budoucna a děkuji za příležitost si vše zkusit.

Sabina Krištofová, studentka pedagogické školy