7. schůze parlamentu

Dne 28.11.2018 se uskutečnila 7. schůze parlamentu. Jako první jsme zajistili přáníčka a dárečky, které se budou v jednotlivých třídách vyrábět, také jsme se shodli, že z každé třídy si vybereme dobrovolníka, který s námi navštíví Domovy důchodců. Z důvodu selhání dokumentů jsme nemohli vybrat plakát pro oznámení akce. Nakonec jsme se opět podívali na dotazník, který je podle nás skoro bezchybný.

Michaela Masjaková

zástupkyně 7. třídy

Postup Ondry Pražáka do finálového kola soutěže IT-slot

Ve dnech 20. a 21. listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili nominačního kola vědomostní soutěže v oblasti ICT s názvem IT-slot. Soutěž je podpořena velmi zajímavými cenami pro výherce, které věnovala společnost DELL.

Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

Do finálového kola soutěže se z celkového počtu 4819 soutěžících ze 192 škol z celé České republiky probojoval i náš žák osmého ročníku Ondřej Pražák, který skončil na 39. místě a dne 12. prosince se v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze zúčastní finálového kola.

6. schůze parlamentu

Dne 21.11.2018 se uskutečnila 6. schůze, kterou jsme začali vymýšlením plakátu pro akci s názvem “Vločka Radosti”. Také jsme vymýšleli básničku, jakožto součást plakátu. Dále jsme přečetli příběh a upravenou verzi dotazníku od Michaely Masjakové a Natálie Šimšové. Schůzi jsme ukončili procvičováním jazykových dovednosti s jazykolamy.

Michaela Masjaková

zástupce 7. třídy 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2018

V letošním roce se sportovně nadaní žáci zúčastnili okresního kola atletického víceboje – OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) ve Znojmě. Z druhého místa se dostali do krajského kola, ve kterém si Karolína Šišláková, Petr Kubiš a Adam Petrů zajistili postup do republikového finále, které se konalo v Brně. V silné konkurenci se Karolína umístila na 16. místě, Petr na 44. místě (ze 117 účastníků) a Adam na 107. místě.

Lenka Spišiaková

Vánoční Drážďany

Na konci letošního roku (v pátek 14. 12.) pořádá naše škola opět poznávací výlet, tentokrát do německých Drážďan. Čeká nás procházka saskou metropolí od Brühlské terasy s krásným výhledem na Labe, prohlídka zámku Residenzschloss se známou 101 metrů dlouhou freskou zobrazující průvod saských kurfiřtů a králů, návštěva Frauenkirche a katedrály Hofkirche a pak dále cesta na náměstí Theaterplatz se Samperovou operou ke galerii Zwinger. V plánu je také návštěva Muzea hygieny a na závěr pochopitelně prohlídka úžasných vánočních trhů Striezelmarkt, jejichž historie sahá až do roku 1434 a jejichž centrem je náměstí Altmarkt.

Cena zájezdu je 890 Kč a zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, kompletní cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost za škodu, úraz, zavazadla), průvodce po celou dobu pobytu a informační materiály. Podle posledních informací z cestovní kanceláře by měly být vstupy do Zwingeru, Residenčního zámku a dokonce i do Muzea hygieny pro naše žáky zdarma! Odjezd je plánován na velmi brzkou ranní dobu, příjezd ve večerních hodinách opět ke škole.