Kurz předškoláka

Ve čtvrtek 12. 4. pokračoval Kurz předškoláka. Děti navštívily základní školu, prohlédly si 2. třídu a v ní usedly do lavic. Paní učitelky ze ZŠ si s dětmi zazpívaly, následně začaly děti postupně plnit úkoly. Vytleskávaly slova podle slabik, určovaly hlásku na začátku slova, poznávaly barvy a hledaly po třídě předměty v dané barvě. Pracovaly s pracovními listy, kde plnily různé úkoly. Paní učitelky na konci vyučovací hodiny děti pochválily a pozvaly je na další návštěvu, která se uskuteční příští týden.

Hana Janíková

 

 

 

Cesta ke svobodě

U příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa se žáci seznámili (6. a 7. ročník) nebo si připomněli (8. a 9. ročník) události, které k založení prvního společného státu Čechů a Slováků vedly. Formou prezentací, do jejichž tvorby se zapojila různou měrou většina žáků, se tyto události staly jasnější, názornější a pochopitelnější. Celkový dojem umocnilo i zhlédnutí filmové verze románu E. M. Remarqua Na západní frontě klid. Přínos projektového dne žáci zdokumentovali na hlavní nástěnce školy.

 

Myslím si, že tento film je jeden z nejvěrněji představující 1. světovou válku. Ukazuje všechny krutosti, násilí a velikost bitev v 1. světové válce. Příběh je zajímavý, ale přijde mi velice zdlouhavý a v některých sekvencích unavující.

Marek Axenkopf, 9. ročník

Film se mi moc líbil, někdy to bylo až hrozné. Ale uvědomila jsem si to, že můžu být ráda za to, co mám.

Aneta Sedlářová, 7. ročník

Film se mi nelíbil. Bylo to nudné a zdlouhavé. Stejně nakonec všichni umřeli, takže nemělo smysl se na to dívat. Co se týče děje, tak nic moc, třičtvrtě času se tam jenom střílelo a řvalo. Nemocnice střídaly lidi jak ponožky. Mrtvola tam byla každých pět minut. Znovu bych se na to nepodívala, kdybych nemusela.

Lucie Nováková, 9. ročník

Zpracování tohoto filmu se mi líbilo, vypadalo to velmi reálně. Zaujaly mě zbraně, co ve filmu používali. Celkově na mě film působil smutně, uvědomila jsem si, jak hrozné to ve válce muselo být, jak pro muže, kteří bojovali, tak pro ženy s dětmi, které čekaly na to, zda se muži vrátí domů.

Iveta Davčíková, 8. ročník

 

Hudbou proti drogám

V pátek 23. 3. v naší škole proběhl preventivní program s názvem Hudbou proti drogám, který byl zaměřen na prevenci užívání návykových látek. Realizátoři programu se ale dotkli i jiných závažných témat z dané oblasti, jako jsou například poruchy příjmu potravy. Žáci se dozvěděli o závažných negativních důsledcích užívání návykových látek, vyslechli si životní příběhy známých hudebních interpretů, kteří byli celoživotně na drogách závislí, a realizátoři akce jim nastínili další možný způsob trávení volného času – hudbu. Celý program byl totiž doprovázen ukázkami písní současných i minulých slavných skupin.

Mgr. Martina Blažková

Přednáška pro rodiče – Bezpečně v kyberprostoru

Víte, co je kyberprostor? To je virtuální prostředí na internetu, které nemá hranice a je anonymní. Je to prostor, kde  Vaše děti tráví spoustu času a jsou velmi aktivní – navštěvují sociální sítě, hrají online hry a vyvíjí další činnosti. Číhá zde na ně nebezpečí, protože bývají často důvěřivé, otevřené a neuvědomují si většinou rizika s tím spojená – jako například zneužívání nebo ubližování přes internet. Víte, jak své děti před těmito riziky ochránit?

V dnešní moderní době lidé přes internet řeší spoustu věcí – nakupují, vedou bankovní transakce, tráví čas na sociálních sítích, seznamují se, mailují. Díky tomu je velká část trestných činů páchána v tomto prostředí. Umíte se v něm pohybovat bezpečně? Chráníte si správně svá hesla? Víte, jak nenaletět podvodným e-shopům? Víte, co je fishing? Chcete vědět, jak zabránit únikům Vašich dat a informací o Vás?

Tyto a mnohé další otázky Vám může zodpovědět dne 17. 4. 2018 od 17:00 v naší škole odborník na prevenci v této oblasti, vrchní komisař kpt. Mgr. Roman Mráka z oddělení kybernetické kriminality v Brně, který se denně setkává s trestnými činy páchanými přes internet.

Velikonoce ve 4. a 5. třídě

Dobu předvelikonoční žáci 4. a 5. třídy trávili zdobením třídy a „vyjarňováním“ prostředí, kde se každý den schází. Osvěžili jsme i hodiny matematiky a českého jazyka různými aktivitami s velikonoční tematikou. Především jsme si však přiblížili význam Velikonoc, podívali jsme se do minulosti, jak probíhala příprava na Velikonoce dříve, seznámili jsme se s tradicemi nejen u nás, ale i ve světě a o trochu více si uvědomili vlastní kořeny a zakotvení v naší kultuře.

Zde několik fotografií k nahlédnutí.

Tvorba vlastní knihy – Encyklopedie magických zvířat

V měsíci březnu jsme s dětmi 4. a 5. třídy prohloubili vztah ke knize tak, že si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži, jak taková kniha vlastně vzniká a kolik za ní stojí práce. A protože březen je měsíc knihy, oslavili jsme ji touto cestou. Kniha je složena z jednotlivých autorských příspěvků žáků formou encyklopedie, kde si děti vymyslely své vlastní magické zvíře, ocitly se tak v roli autora, ale i ilustrátora. V následující fázi pak probíhala výroba knižního obalu včetně hřbetu. Žáci pracovali ve dvojicích a poté demokraticky zvolili nejlepší obal, který reprezentuje práci celé třídy. Knihu jsme nakonec svázali, nezapomněli jsme ani na obsah knihy, číslování stránek a popovídali si o dalších částech knihy. Žáci tak měli možnost uvědomit si hodnotu knihy a věříme, že někteří z nich třeba jednou napíší svou vlastní. 🙂

Zde si prohlédněte fotografie z tvoření.