Školní kolo recitační soutěže

Na prvním stupni naší základní školy proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Všichni žáci se poctivě připravili a jejich přednesy byly vskutku moc pěkné. A tady máme letošní výherce.

Kategorie – 1. ročník:

  1. místo – Lukáš Holas,
  2. místo – Tien Pham,
  3. místo – Marie Chladová.

Kategorie – 2. a 3. ročník:

  1. místo – Alena Zárubová,
  2. místo – Sofie Gáborová,
  3. místo – Sára Haraštová.

Kategorie – 4. a 5. ročník:

  1. místo – Jonáš Lössl,
  2. místo – Lea Casková,
  3. místo – Šimon Zelinka.

Moc jim gratulujeme a děkujeme za krásný zážitek!

Mgr. Jitka Pražáková

I učitelé se učí …

… aneb v čem jsme stejní a v čem se lišíme v porovnání se švédským školstvím?

První dva říjnové týdny strávily paní učitelka Čermáková a Kubovčíková na zahraniční stáži ve Švédsku, která se uskutečnila v rámci projektu Erasmus+ – Zlepšování lektorských a jazykových kompetencí.

Během dvou týdnů navštívily celkem tři školy ve švédském městě Härnösand, a to školu Hedda Wisingskolan, ve které se vzdělávají žáci 7. – 9. ročníku a školy Brännaskolan a Gerestaskolan pro žáky 1. – 5. ročníku.

Při stínování se nejen seznámily s principy švédského školství, systémem podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a činností místního žákovského parlamentu, který patří k jedněm z nejlepších na švédských školách. Také se účastnily výuky různých předmětů a samy vedly besedu o životě v České republice, o naší škole i našich žácích. Ve Švédsku využili přítomnosti našich učitelek a přizvali je k realizaci Erasmus Day, který proběhl ve stejný den i na naší škole.

Z pobytu získaly spoustu inspirativních zážitků a podnětů, které jsou využitelné i v našem prostředí. Neváhaly o tom informovat ostatní pedagogy naší školy na pravidelném „metodickém sdílení zkušeností“, pomocí kterého se v naší škole jeden od druhého učíme.

Oznámení o zahájení činnosti školní jídelny

Vedoucí stravování oznamuje rodičům a zákonným zástupcům, že mohou své děti a žáky ke stravování ve školní jídelně základní i mateřské školy přihlašovat od pondělí 28.08.2023 na telefonním čísle 515 238 852 nebo osobně v kanceláři základní školy od 07:00 do 12:00.

Školní jídelna základní školy zahájí provoz v úterý 05.09.2023.

Školní jídelna mateřské školy zahájí provoz v pondělí 04.09.2023.

Hana Kašparová, vedoucí školní jídelny

PRÁZDNINOVÝ INFO LIST

Úřední hodiny v době prázdnin

Vyřizovat úřední záležitosti v době letních prázdnin je možné po telefonické domluvě na tel. čísle 734 459 310.

Přehled pomůcek pro školní rok 2023/2024

Pro žáky 1. stupně zakoupí škola sešity a pomůcky do výuky hromadně. Přehled sešitů a pomůcek, které si zakoupí žáci 2. stupně sami, naleznete v tomto dokumentu.

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin před budovou školy. S sebou si žáci tento den vezmou jen přezůvky. Školní družina (včetně ranní družiny) a jídelna zahájí svou činnost v úterý 5. září.

Práce s Ozoboty

V rámci výuky pracovní výchovy i informatiky měli žáci možnost vyzkoušet práci s Ozobotem a Ozobotem Evo, což je malý robot, kterého je možné naprogramovat hned několika způsoby – pomocí nakreslených čar a použitím barevných kódů, tzv. ozokódů. Žáci se seznámili s jednotlivými kódy a následně si prakticky ověřovali, jak na ně Ozobot reaguje. Žáci programovali Ozoboty tak, aby projeli správně křižovatkou, předvedli „tornádo“, zrychlili či zpomalili apod.

Prostřednictvím práce s Ozoboty žáci rozvíjeli svou kreativitu, logické a informatické myšlení, učili se základům programování a robotiky. Tento zábavný a pro žáky atraktivní způsob oživení výuky se osvědčil u žáků na prvním i druhém stupni, proto budeme tyto pomůcky využívat i v budoucnu.

Velmi děkujeme spolku JedoBoti, z.s. (konkrétně panu Ing. Tomáši Vybíhalovi), který nám velmi ochotně zapůjčil Ozoboty, a tím nám umožnil si práci s těmito pomůckami vyzkoušet.

Podívejte se na práci žáků s Ozoboty do galerie.

Outdoorový zážitek v Březové

Žáci šestého ročníku prožili dva dny na výletě v outdoorovém středisku Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Absolvovali nabitý program plný adrenalinových zážitků zahrnujících lanové centrum, démonickou lanovku, paintball, noční bojovku ve strašidelném hradě, únikovou hru v muzeu a lezeckou stěnu. Mimoto si zahráli fotbal a zaskákali si na trampolínách. Fotografie a videa zde.