Mateřská škola

V naší školce každý den

jdeme krůček za krůčkem.

Za poznáním, za pohádkou,

s písničkou i kamarádkou.

Ať jsou nám tři nebo pět,

  chceme poznat celý svět.

 

Hurá!

Už se všichni těšíme do naší nové mateřské školy. Přijďte s námi objevovat svět. Rádi zde uvítáme i vás, naše nové kamarády.

Naše mateřská škola je nejen místem zábavy, ale i místem výchovy a vzdělávání. Prioritou je, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se zde dobře a bezpečně a nalezly tu aktivity, které je rozvíjejí a uspokojují. Najdou zde hravé a útulné prostředí.

Při hře se zaměřujeme na tělesný i duševní rozvoj. Děti u nás mají celou řadu aktivit, které napomáhají jejich komplexnímu rozvoji. Rozvíjíme výtvarné, pohybové a hudební dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť i řeč. Klademe důraz na dostatečné množství příležitostí k pohybu a hře dětí.

Upevňujeme hygienické návyky, společenské chování a kulturu stolování.

Snažíme se povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dětí, chránit ho před situacemi a vlivy, které nezvládá a které ho stresují. Nabízíme dětem činnosti, které rozvíjí pozitivní myšlení, cítění, prožívání ve vztahu k sobě a k druhým.

Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se i v rámci možností pomoci dětem s individuálními potřebami.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.