Pečení, zdobení a prodej perníčků

Vzhledem k tomu, že máme ve Školním parlamentu velmi ambiciózní lidi, rozhodli jsme se, že dalším cílem, kterého chceme dosáhnout, je vydělat si nějaké peníze, abychom mohli pořádat akce. Blížily se Vánoce a nás napadlo, že upečeme perníky a zkusíme je prodat žákům a učitelům naší školy. Chtěli jsme, aby naše perníky vypadaly a chutnaly dobře, proto jsme si pozvali na pomoc paní Pechalovou z Hrušovan.

S přípravou těsta nám pomohly paní učitelky, na nás bylo vyválet těsto a vykrájet. Upéct perníky nám pomohly paní kuchařky v naší jídelně. Poté, co byly perníky upečeny, jsme je nazdobili pod vedením paní Pechalové, která nám ukázala, jak ušlehat sníh, pomohla nám s různými technikami zdobení.

Nakonec jsme všechny perníky prodali a splnili jsme náš cíl.

Kolektiv autorů za Školní parlament

Setkání Parlamentů v Tišnově

Dne 14.12.2022 jeli čtyři žáci z našeho Žákovského parlamentu společně s paní učitelkou Kulovou do ZŠ Smíškova v Tišnově na „Setkání Parlamentů“. Poté, co jsme přijeli, byl krátký úvod, dále každý Parlament odprezentoval krátkou prezentaci o jejich škole a úspěšných projektech a akcích, takže jsme načerpali spoustu nápadů na různé akce, které bychom mohli zrealizovat.

Program pokračoval prezentací skupiny Živý region, kde jsme probírali téma zdravého stravování ve školních jídelnách, podpory místních dodavatelů a především kvalitu potravin.

Poté jsme šli na oběd do školní jídelny, kde jsme měli na výběr ze dvou jídel – jedno z nich byla pizza 🙂

Toto setkání bylo zakončeno společnou prohlídkou školy a poté už jsme mohli jet zpět domů. Všem se toto setkání líbilo a budeme se těšit na další návštěvu!

Terka, Nela, Vanesa a Luboš – zástupci Školního parlamentu

Poznávací výlet do Mikulova

Dne 6.10. jel Školní parlament na seznamovací výlet do Mikulova. Sraz jsme měli v 7:15 na nádraží v Hrušovanech a do Mikulova jsme dojeli okolo 8:00. Jako první jsme vyšli na Svatý kopeček. Pro někoho to byla příjemná procházka, pro někoho dlouhý a náročný výšlap. Každopádně jsme si užili nádherný výhled, klid, odpočinuli jsme se a nasvačili.

Zahráli jsme si 2 hry, jejichž účelem bylo, abychom se lépe poznali. První spočívala v tom, že jsme museli hledat lidi, kteří mají např. modré oči, rádi čtou knížky apod. Museli jsme se tedy ostatních vyptávat, přitom jsme se navzájem poznávali. Ve druhé hře jsme hráli v týmech, museli jsme si rozdělit role a spolupracovat tak, abychom nakreslili různé obrázky co nejpodobněji s původní verzí.

Za odměnu jsme šli do cukrárny na zákusek, občerstvili jsme se a vyrazili zpět na nádraží. Výlet se nám moc líbil, poznali jsme se navzájem a všichni jsme se moc bavili. Určitě budeme moc dobrá parta.

Nela a Vanesa, 7. třída