Divadelní představení

Poslední květnový den k nám do Šanova přijeli herci z Hradce Králové, pro celou naši školu si připravili dvě představení. Pro žáky 2. stupně to byl Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, mohli jsme tak vidět ukázky nejvýznamnějších děl evropských dramatiků jakými byli William Shakespeare, Moliere, Carlo Goldoni či Maryša bratří Mrštíků. Nutno dodat, že nadhled, humor a herecký výkon vytvořily z daného představení nezapomenutelný zážitek. Dokonce se někteří z nás stali součástí hry.

Žáky 1. stupně pak čekala Nová dobrodružství veverky Zrzečky. I tohle představení sklidilo velký úspěch, všem se moc líbilo.

Žáci 9. třídy

Osmý ročník v muzeu

Ve středu dne 17. května jsme se vydali na exkurzi do znojemských muzeí. Nejprve jsme navštívili Minoritský klášter, kde jsme se dozvěděli o řemeslech typických pro Znojmo. Některá zůstala do dnešních dní, jiná již dávno zanikla. Zájem o řemeslné výrobky však přetrvává dodnes.

Poté jsme zamířili do Domu umění. Přednáška byla věnována významným osobnostem, jejich osudu i dílu. Prokop Diviš, Jan Ámos Komenský, Edvard Beneš, Jaroslav Seifert, Tomáš G. Masaryk a mnoho dalších osobností bylo oceněno za svou usilovnou práci medailí. I my jsme si jednu mohli vyrobit a komukoliv ji věnovat.

Poznávací výlet byl zakončen dobrým obědem, poté jsme vyrazili domů.

Žákyně VIII. třídy

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Ve středu 10. května se členové Parlamentu aktivně zapojili do nejstarší sbírkové akce v ČR, která letos probíhá již po 27. Letošní ročník byl zaměřen na nádory průdušek a plic a jejich prevenci.

„Parlamenťáci“ se stali dobrovolníky, kteří informovali veřejnost o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků, prodávali také kvítky měsíčku lékařského, přičemž získané prostředky poputují na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Všem za Váš příspěvek upřímně děkujeme.

Mgr. Jarmila Kulová

ŠKOLNÍ PARLAMENT POMÁHÁ

Školní Parlament se zapojil do sbírky Český den proti rakovině 2023. Stali jsme se tak dobrovolníky, u kterých můžete dne 10. 5. 2023 zakoupit žlutý kvítek, čímž přispějete k získání prostředků na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Více informací naleznete na www.cdpr.cz

Prodej bude probíhat před budovou školy 10. května 2023 v době: 7:00 – 7:30, 12:30 – 14:00.

Olympiáda v českém jazyce

3. 4. 2023 proběhlo ve Znojmě okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali žáci VIII. třídy – Jana Kožnarová a Lukáš Lučan. Oba byli velmi úspěšní – Jana Kožnarová se umístila na 11. místě, Lukáš Lučan se umístil na 19. místě.

Gratulujeme k dosaženým výsledkům 🙂

KINO S PARLAMENTEM

Ve třídě jsme si hlasováním vybrali film, na který jsme pak šli. Sešli jsme se v budově atletického areálu, do misek a kelímků jsme dostali popcorn a nápoj. Usadili jsme se na matračky a židle, ztišili se a film začal. Po skončení jsme si uklidili vlastní nepořádek. Bylo fajn se takhle sejít.

Děkujeme parlamentu za tuto akci.

Natálie, Adéla, Viktor ze 7. třídy

Ve středu 8. 3. jsme se po vyučování sešli u cyklocentra. Sešla se tam čtvrtá, pátá a šestá třída. Vyzuli jsme si boty, sundali bundy, šli pro popcorn a pití. Usadili jsme se a sledovali film. Ten se nám moc líbil a děkujeme parlamenťákům za uspořádání této akce.

Honza a Aleš ze 6. třídy

Pečení, zdobení a prodej perníčků

Vzhledem k tomu, že máme ve Školním parlamentu velmi ambiciózní lidi, rozhodli jsme se, že dalším cílem, kterého chceme dosáhnout, je vydělat si nějaké peníze, abychom mohli pořádat akce. Blížily se Vánoce a nás napadlo, že upečeme perníky a zkusíme je prodat žákům a učitelům naší školy. Chtěli jsme, aby naše perníky vypadaly a chutnaly dobře, proto jsme si pozvali na pomoc paní Pechalovou z Hrušovan.

S přípravou těsta nám pomohly paní učitelky, na nás bylo vyválet těsto a vykrájet. Upéct perníky nám pomohly paní kuchařky v naší jídelně. Poté, co byly perníky upečeny, jsme je nazdobili pod vedením paní Pechalové, která nám ukázala, jak ušlehat sníh, pomohla nám s různými technikami zdobení.

Nakonec jsme všechny perníky prodali a splnili jsme náš cíl.

Kolektiv autorů za Školní parlament

Setkání Parlamentů v Tišnově

Dne 14.12.2022 jeli čtyři žáci z našeho Žákovského parlamentu společně s paní učitelkou Kulovou do ZŠ Smíškova v Tišnově na „Setkání Parlamentů“. Poté, co jsme přijeli, byl krátký úvod, dále každý Parlament odprezentoval krátkou prezentaci o jejich škole a úspěšných projektech a akcích, takže jsme načerpali spoustu nápadů na různé akce, které bychom mohli zrealizovat.

Program pokračoval prezentací skupiny Živý region, kde jsme probírali téma zdravého stravování ve školních jídelnách, podpory místních dodavatelů a především kvalitu potravin.

Poté jsme šli na oběd do školní jídelny, kde jsme měli na výběr ze dvou jídel – jedno z nich byla pizza 🙂

Toto setkání bylo zakončeno společnou prohlídkou školy a poté už jsme mohli jet zpět domů. Všem se toto setkání líbilo a budeme se těšit na další návštěvu!

Terka, Nela, Vanesa a Luboš – zástupci Školního parlamentu

Poznávací výlet do Mikulova

Dne 6.10. jel Školní parlament na seznamovací výlet do Mikulova. Sraz jsme měli v 7:15 na nádraží v Hrušovanech a do Mikulova jsme dojeli okolo 8:00. Jako první jsme vyšli na Svatý kopeček. Pro někoho to byla příjemná procházka, pro někoho dlouhý a náročný výšlap. Každopádně jsme si užili nádherný výhled, klid, odpočinuli jsme se a nasvačili.

Zahráli jsme si 2 hry, jejichž účelem bylo, abychom se lépe poznali. První spočívala v tom, že jsme museli hledat lidi, kteří mají např. modré oči, rádi čtou knížky apod. Museli jsme se tedy ostatních vyptávat, přitom jsme se navzájem poznávali. Ve druhé hře jsme hráli v týmech, museli jsme si rozdělit role a spolupracovat tak, abychom nakreslili různé obrázky co nejpodobněji s původní verzí.

Za odměnu jsme šli do cukrárny na zákusek, občerstvili jsme se a vyrazili zpět na nádraží. Výlet se nám moc líbil, poznali jsme se navzájem a všichni jsme se moc bavili. Určitě budeme moc dobrá parta.

Nela a Vanesa, 7. třída