Jak běží čas ve 3. ročníku

Začalo to úplně nenápadně….V hodině prvouky jsme se věnovali tématu Měření času, a aby učivo bylo pro děti uchopitelnější, ve výtvarné výchově jsme různé přístroje k určování času technikou kresby vyjádřili. Mezipředmětové zastoupení tohoto učebního celku se dětem natolik zalíbilo a přišlo jim zábavné, že jsme naprosto cíleně hledali další možnosti využití i v dalších vyučovacích předmětech. Čas jsme určovali v anglickém jazyce, neboť lekce s názvem What time is it? nám přišla skvěle na ruku. Zavzpomínali jsme na „hodinovou“ básničku z učebnice českého jazyka pro 2. ročník Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, na zdi visí hodiny….a v podobném duchu jsme se pustili do vlastní básnické tvorby, kde se více či méně dařilo, podstatnější však pro nás byla radost ze skládání slov, veršů a rýmů. V hodině čtení jsme se dozvěděli, že hodiny měli i Křemílek s Vochomůrkou, sice pouze s jednou ručičkou, zato však s kouzelnou mocí. Text byl navíc prošpikován přímou řečí, proto jsme si náramně užili čtení rolí s dramatickým přednesem.
Práce na tomto tematickém celku děti bavila.

Mgr. Jana Ingerlová

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.