Zkušenosti z Ameriky

V pátek 16. září 2022 jsme měli to potěšení přivítat na naší škole absolventku znojemského gymnázia, která se s našimi žáky přišla podělit o zkušenosti z výměnného pobytu v USA. Prezentace probíhala v rámci výuky občanské výchovy a anglického jazyka. Žáci 8. a 9. ročníku se dozvěděli mnohé informace o studiu na americké státní a soukromé škole v Shelby a o sportovních možnostech žáků. Tyto výměnné pobyty finančně podporuje mezinárodní organizace Rotary, která tak umožňuje mladým lidem lépe se poznat, osamostatnit se a zdokonalit si své jazykové dovednosti.  Díky hostitelským rodinám nabízí i lepší porozumění tamější kultuře a zvyklostem.  Vznikají tak přátelství, která přetrvávají dlouhá léta.

Mgr. Renata Frková a Mgr. Eva Štursová

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.