Výroba pítka pro ptáky

Ve dnech 4. – 8. dubna probíhala na II. stupni projektová výuka. Žáci byli rozděleni do skupin a účastnili se různých výukových bloků. V rámci těchto bloků se účastnili výuky v projektech DigiME, Finanční gramotnost či hodin pracovních činností.

Někteří žáci 6. ročníku pod vedením učitele vyrobili pítko pro ptáky. Na výrobu pítka byl použit polystyrén, stavební lepidlo a břidlicové kameny. Po dokončení jsme nechali pítko týden vyschnout a následně jsme ho umístili na školní zahradě.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.