Školní parlament v domově seniorů

Dne 22. května se školní parlament účastnil akce s názvem „Cesta do filmu“. Jednalo se o návštěvu domu seniorů a naším úkolem bylo připravit si minutovou ukázku z několika pohádek, které jsme následně měli předvádět. Ze začátku jsme byli velmi nervózní, ale díky veselým tvářím obyvatel domova důchodců z nás všechen stres brzy spadl. Senioři si akci velmi užili a my taktéž. Spolu s námi se akce účastnili žáci ze Středního odborného učiliště a Střední odborné školy, oboru sociální činnost, ze Znojma. Ti předváděli minutové ukázky z filmů. Na závěr jsme si udělali společné foto účinkujících a také jsme si udělali foto se seniory. Celá akce se nám velmi líbila, jsme rádi že jsme mohli udělat starší generaci radost.

Natálie Šimšová, 9. ročník

Dne 22. 5. jsme byli v domově seniorů. Akce se jmenovala „Cesta do filmu“. Náš parlament měl za úkol vybrat si a naučit se minutovou ukázku nebo-li hlášku z pohádky. Když jsme přišli do Domova, tak jsme postupně představovali ukázky a senioři hádali, z jaké pohádky to je. Byli moc šikovní a pečlivě poslouchali. Pár pohádek poznali. Nakonec jsme si udělali společnou fotku i se seniory. Akce se nám moc líbila, smáli jsme se a bylo nám potěšením zpříjemnit den seniorům a zároveň i nám. 

Monika Tóthová, 7. ročník

 

Výtvarná a literární soutěž „Moje nejoblíbenější knížka“

V dubnu jsme se zapojili se do Výtvarné a literární soutěže „Moje nejoblíbenější knížka“. Tato soutěž byla určena všem dětem a žákům z mateřských a základních škol našeho regionu, které jsou zapojeny do projektu MAP v ORP Znojmo II.

Michaela Mulidraňová, VIII. třída

V této soutěži získaly ocenění i naše žákyně.

Michaela Mulidraňová, 8. třída – 2. místo v kategorii 7. – 9. třída

Adriana Melušová, 5. třída – Čestné uznání v kategorii 4. – 6. třída

Aneta Judexová, 8. třída – Čestné uznání v kategorii 7. – 9. třída

Výlet do Prahy s muzikálem Fantom opery

V pátek dne 17. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili výletu do našeho hlavního města Prahy, kde jsme společně navštívili muzikál Fantom opery, který se konal v GoJa Music Hall Praha. Jelo nás celkem 21 pod vedením pana učitele Josefa Wolfa a paní Kubišové. Muzikál se všem moc líbil, bylo to velmi krásně zpracované, herecké obsazení bylo vynikající a pěvecké výkony herců byly dechberoucí. Noc jsme strávili v ubytovacím zařízení pro studenty Volha. Následující sobotu jsme náš krátký výlet završili prohlídkou historické Prahy a nakonec také návštěvou nákupního centra Palladium Praha a ve 12 hodin jsme vyjížděli z autobusového nádraží Florenc zpět domů. Výlet jsme si všichni velmi užili a těšíme se na další. 

Zde si prohlédněte fotky z výletu do Prahy.

Aneta Růžičková, 9. ročník

Čokoládová tretra – krajské čtvrtfinále v Brně

V úterý 21. 5. 2019 vítězové školního kola reprezentovali naši školu v krajském čtvrtfinále republikových závodů Čokoládová tretra v Brně. Nejmladší žáci běhali na vzdálenost 100 m, starší minipřípravka 200 m a nejstarší přípravka 300 m, tito následně házeli také ještě dětským oštěpem.

Do čtvrtfinále bylo vybráno celkem 13 dětí z 1., 2., 3. a 5. třídy. Hned po příchodu na stadion se začaly rozcvičovat a připravovat na svůj rozběh. V starších kategoriích běželo v každém rozběhu 12 závodníků, ti se tedy po startu museli seběhnout. V bězích na 100 m běžel každý závodník ve své dráze. V každé kategorii soutěžilo přibližně 120 dětí z jihomoravských základních škol.

Kromě závodů byl pro děti nachystán i doprovodný program – autogramiáda s bývalou atletkou Jarmilou Kratochvílovou a výškařkou Míšou Hrubou, odpočinková zóna a soutěže s Hitrádiem, frisbee, kopaná a další.

Všichni naši žáci si zde zaběhli své osobní rekordy, což bylo cílem těchto závodů. Nejmladší chlapci zaběhli všichni do druhého místa ve svém rozběhu, Jakub Sakač ten svůj s přehledem vyhrál, což mu přineslo celkově 5. místo (za prvním zaostal pouze o 5 desetin, od postupu ho dělily 2 desetiny). Naše „želízko v ohni“ Radek Čermák doplatil na taktizování v závodech, soupeři ho hned po rozběhu odstavili nakonec a Radek se ze všech sil snažil skupinu dohnat, ve finiši mu už ale nezbyly síly zvítězit. Naše další velká naděje Natálka Šišláková doběhla na vynikajícím osmém místě, kdy od postupu ji dělilo 5 desetin vteřiny.

Všichni naši závodníci běželi na hranici svých sil, a dle jejich slov „fakt už to rychlejc nešlo“ :-D. Patří jim za to velká pochvala a přejeme jim, aby za rok na své úspěchy navázali. Záběry a pár videí ze závodů můžete zhlédnout zde.

Umístění a časy závodníků:

Continue reading „Čokoládová tretra – krajské čtvrtfinále v Brně“

Návštěva slovanského hradiště v Mikulčicích a Sonnentoru

Zdeněk Kalužík, žák VII. třídy

Dne 16. 5. 2019 jsme se zúčastnili s paní učitelkou Taušovou a Frkovou exkurze do Mikulčic a do Čejkovic. Slovanské hradiště v Mikulčicích bylo významným střediskem Velkomoravské říše. Počasí nám ale moc nepřálo, a tak jsme většinu exkurze strávili vevnitř. Nejprve jsme si zkusili rozluštit písmo – hlaholici, poté jsme si prohlédli pohřebiště a základy kostelů. Mohli jsme si osahat i některé předměty denní potřeby a šperky, které se v hrobech našly. Na závěr exkurze jsme si zkusili psát hlaholicí. To byla legrace. Cestou zpět jsme se zastavili v Čejkovicích v biofirmě Sonnentor, která byla původně založena v Rakousku. Mohli jsme si zde zakoupit čaje, koření nebo sladkosti. Byl to pěkný výlet. Další fotografie z výletu si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz.

Zdeněk Kalužík, žák VII. třídy

Finálové kolo Soutěže malých podnikatelů v Praze

V pondělí dne 13. května představily tři žákyně 5. ročníku naší školy svůj podnikatelský záměr zaměřený na podporu sportovních aktivit dětí s názvem Full Gym of Sport ve finálovém kole Soutěže malých podnikatelů v Praze. V konkurenci dalších 7 podnikatelských záměrů se sice neumístily na předních třech místech, ovšem odvezly si cenné zkušenosti z prezentace svých nápadů před skutečnou porotou a publikem, které čítalo téměř sto lidí z řad nejen učitelů, ale i žáků dalších škol.

3. ročník Šanovského pětiboje

Zveme Vás na 3. ročník již tradičního meziškolního závodu v atletice Šanovský pětiboj v rámci projektového dne Sportem proti nudě, který se uskuteční 11. června na atletickém hřišti v Šanově.

Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří jsou rozděleni do 4 kategorií: Kategorie III (mladší žáci), Kategorie III (mladší žákyně), Kategorie IV (starší žáci), Kategorie IV (starší žákyně).

Disciplíny pro kategorii IV (ročníky narození (2005, 2004, 2003 – 8. a 9. třída):

Starší žáci: 60 m, 1500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 4 kg.

Starší žákyně: 60 m, 800 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 3 kg.

Disciplíny pro kategorii III (ročníky narození 2007, 2006, 2005 – 6. a 7. třída):

Mladší žáci: 60 m, 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

Mladší žákyně: 60 m, 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

Disciplíny jsou vybrány v souladu s propozicemi atletického svazu. Mladší žáci mohou startovat v kategorii starších, vždy ale pouze v jedné kategorii.

Continue reading „3. ročník Šanovského pětiboje“

Meziškolní konverzační soutěž v němčině

Dne 10. 5. 2019 vybraní žáci naší školy navštívili ZŠ Želetice a zúčastnili se konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž se dělila na dvě kategorie, mladší a starší žáci a zároveň měla celkem čtyři části.

První část soutěže byl poslech, ve kterém žáci doplňovali vynechané věty. V druhé části se s učiteli hovořilo na téma, které si žáci vylosovali.

V první kategorii si žáci mohli vylosovat téma rodina nebo téma týkající se školy a ve druhé kategorii si žáci losovali mezi rodinou a povídáním o svém dnu. Třetí část se skládala ze zodpovídání otázek položených učiteli a v poslední čtvrté části si učitelé měli prověřit znalosti o popisu obrázku.

Z naší školy bylo celkem vybráno osm žáků a z toho se dva žáci umístili na krásných prvních místech. Mladší kategorii úspěšně zdolala s prvním místem Michaela Masjaková (7. tř.) a ve starší kategorii obsadila první místo Kristýna Blechová (9. tř.). Žákům se tato akce velmi líbila a všichni odešli s pocitem vítězství, protože mluvit v cizím jazyce, to chce velkou odvahu!

Kristýna Blechová, 9. ročník