Kurz s rodilým mluvčím

Minulý týden proběhl kurz s rodilým mluvčím z USA, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Během tohoto týdne si vyzkoušeli spoustu nových aktivit a pracovali na různých projektech. Pro žáky měl tento kurz velký přínos a hodnotí ho pozitivně.

Projektové vyučování – Talent show 2022

V rámci projektového vyučování proběhla v hodině angličtiny ve 2. skupině talentová show, ve které žáci 6. ročníku představili své talenty. Někteří předvedli talent přímo v hodině a jiní ho sdíleli prostřednictvím videa. Měli jsme tak možnost zhlédnout sportovní talenty, například fotbalový a basketbalový trénink, motokros, kuželky, akrobacii na koloběžce, a talenty umělecké, hru na klavír a kreslení. V hodině pak někteří žáci předvedli tanec, zpěv či hru na flétnu.

Všechna vystoupení i videa musela projít hodnocením od velmi přísné poroty, která byla sestavena z žáků této skupiny a vyučující.

Vzhledem k velkému množství, různorodosti a kvalitě předvedených talentů jsme nebyli schopni vybrat jednoznačného vítěze, a proto byli odměnění všichni zúčastnění žáci.

Bc. Lenka Čermáková

Novinka v podpoře vzdělávání v roce 2023

Na jaře roku 2022 naše škola úspěšně požádala o grant v rámci programu Erasmus+, který je financován Evropskou komisí. Základní škola Šanov může vyslat žáky a zaměstnance na výjezdy do zahraničí.

Žáci se budou aktivně zapojovat do výuky na cizojazyčné škole v délce 10 pracovních dní, budou se účastnit exkurzí a aktivit organizovaných našimi pedagogy ve spolupráci s hostující organizací v cizojazyčné zemi. Žáci se seznámí s odlišnou kulturou, evropským dědictvím a budou rozvíjet své občanské kompetence. Celkem se do zahraničí vypraví 15 žáků.

Pedagogové se budou zdokonalovat v cizích jazycích, němčině a angličtině, a stínování v zahraničních školách.

Celý projekt bude uskutečněn během roku 2023 a věřím, že nás čeká spousta nových zkušeností a zážitků.

Bc. Lenka Čermáková, koordinátor projektu

Výroba pítka pro ptáky

Ve dnech 4. – 8. dubna probíhala na II. stupni projektová výuka. Žáci byli rozděleni do skupin a účastnili se různých výukových bloků. V rámci těchto bloků se účastnili výuky v projektech DigiME, Finanční gramotnost či hodin pracovních činností.

Někteří žáci 6. ročníku pod vedením učitele vyrobili pítko pro ptáky. Na výrobu pítka byl použit polystyrén, stavební lepidlo a břidlicové kameny. Po dokončení jsme nechali pítko týden vyschnout a následně jsme ho umístili na školní zahradě.

English Focus – kurz s rodilým mluvčím

V prvním dubnovém týdnu jsme zorganizovali kurz s rodilým mluvčím pro žáky 6.- 9. ročníku. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každá z nich absolvovala 30 vyučovacích hodin s lektory z USA.

Kurz zahrnoval spoustu aktivit a her, které napomáhaly k rozvoji řečových dovedností žáků v anglickém jazyce. Ze zpětné vazby žáků vyplývá, že by se rádi přihlásili na kurz i v budoucnu a jsou rádi, že se mohli této výuky účastnit. Výuku plánujeme organizovat pravidelně, pokud možno v každém následujícím školním roce.

Adapťák v Podhradí

Ve středu 8.9. jsme se s třídou sešli před vlakovým nádražím. Jeli jsme vlakem do Znojma a z toho místa jsme jeli autobusem na Vranov. Na Vranově na autobusové zastávce na nás čekala Marci s autem, do kterého nám dala kufry a tašky. Následně jsme šli čtyři a půl kilometru pěšky. Po cestě jsme se bavili a užívali si přírody. Okolo dvanácté hodiny jsme došli do tábora a hned při vstupu na nás čekaly Lucka a Marci. Po přivítání jsme si rozebrali kufry a chatky. Pak jsme šli hrát táborovou, seznamovací hru. Po zábavné hře a představení holkám Lucce a Marci jsme se šli najíst. Na
oběd jsme měli kuřecí stehno a rýži. Po jídle jsme šli hrát další hry, potom byla večeře a nakonec jsme si odpočinuli u filmu o Pikachu. Pak už nás jen čekala stezka sebepoznání, kterou si všichni moc užili. Byli jsme unavení, takže jsme šli už jen spát.

Čtěte více „Adapťák v Podhradí“

Sportem proti nudě

Dne 24. června se uskutečnila akce pro I. stupeň „Sportem proti nudě“, kterou uspořádali žáci IX. třídy. Celkem bylo 9 stanovišť, na kterých se prvostupňoví mnohé naučili a popřípadě z hodin nebo přednášek zopakovali. Na některých stanovištích se naučili obvázat ránu, rozvíjet logické myšlení a dokonce si i zasportovali Všechny úkoly se koncentrovaly na témata ochrany člověka za mimořádných okolností. Myslím, že si domů odnesli plno znalostí a v případě nouze budou vědět jak se zachovat. Jsme rádi že jsme tuto akci mohli zorganizovat. Doufám, že se jim to líbilo.

Monika Tóthová, 9. ročník

Zdravá svačinka

Dne 20. května si celá naše osmička v hodině Výchovy ke zdraví znovu ukuchtila samé dobroty. Po přípravě ingrediencí si každá skupinka nachystala kuchyňské nádobí a dala se do práce. Vyráběli jsme saláty, pomazánky, jednohubky, dokonce i tortilly a dezerty. Za jednu vyučovací hodinu jsme to naštěstí všechno stihli. Nakonec jsme si své delikatesy všichni vzájemně nabídli a zdravé svačinky se dočkaly dokonce i paní učitelky.

Nicol Mašková a Karolína Eliášová, 8. ročník

Aktivity žáků II. stupně v září

Přesazování květin

V hodině Ekologického semináře jsme přesazovali školní květiny. Společně s paní uklízečkou jsme vynesli květiny, které potřebovaly přesadit ven, kde jsme se rozdělili do skupinek a dle instrukcí paní uklízečky jsme se učili přesazovat květiny. Vytáhli jsme květiny z květináčů, nasypali do nich novou hlínu a pak zasadili květiny. Některé květiny bylo potřeba rozsadit, protože jich v květináči bylo hodně. Poté jsme květiny odnesli zpět do školy a dali si nějaké do naší třídy. Velmi nás hodina bavila.

Za 7. třídu : Skybík, Weiser

Sázení bylinek a navrhování školní zahrady

Dne 23. září jsme v Ekonomickém semináři vytvářeli grafický návrh budoucí školní zahrady a někteří sázeli bylinky. Začali jsme tím, že jsme šli pro květináče a hlínu. Do květináčů jsme nasypali hlínu a sadili jsme do nich byliny, například Rukolu, Fenykl, Hořčici, Řeřichu a další. Poté jsme ty květináče dali na tácky a odnesli do třídy. Roztáhli jsme žaluzie aby měly
bylinky dost světla a nakonec zalili vodou. Teď už čekáme, až je budeme moci sníst.

Prostřeno ve Výchově ke zdraví

Dne 24. září jsme ve Výchově ke zdraví dělali zdravou svačinku. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina vyráběla něco jiného. Jedna skupina dělala ovocný salát, další skupiny dělaly různé pomazánky a tortilly. Naší skupině se práce moc líbila, obzvlášť, když jsme si mohli naše jídlo sníst.
Po třídním Prostřenu jsme někteří, za přísných hygienických opatřeních, nabídli naše výtvory ochutnat paní ředitelce.
Celkově této akci dáváme 9 bodů.

Za 8. třídu : Weiser, Bobor

Výroba květníků na bylinky

Dne 30. září jsme začali vyrábět nové květníky na bylinky z palet. Palety jsme ve skupinách nanosili na školní dvůr, kde jsme ve třech skupinách palety brousili smirkovým papírem. Pan učitel Vyžrálek s paní učitelkou Čermákovou nám také ukázali, jak jednoduše můžeme palety obrousit použitím elektrických brusek. Při smirkování jsme si zazpívali a moc nás to bavilo. Když jsme palety obrousili, tak jsme se společně s panem školníkem dali vyschnout do boudy. Příští hodinu palety nalakujeme, sešroubujeme a zasadíme do nich bylinky. Tyhle dvě hodiny jsme si nesmírně užili a těšíme se na pokračování ve výrobě.

Za 7. třídu : Melušová, Zapletalová