Sportem proti nudě

Dne 24. června se uskutečnila akce pro I. stupeň „Sportem proti nudě“, kterou uspořádali žáci IX. třídy. Celkem bylo 9 stanovišť, na kterých se prvostupňoví mnohé naučili a popřípadě z hodin nebo přednášek zopakovali. Na některých stanovištích se naučili obvázat ránu, rozvíjet logické myšlení a dokonce si i zasportovali Všechny úkoly se koncentrovaly na témata ochrany člověka za mimořádných okolností. Myslím, že si domů odnesli plno znalostí a v případě nouze budou vědět jak se zachovat. Jsme rádi že jsme tuto akci mohli zorganizovat. Doufám, že se jim to líbilo.

Monika Tóthová, 9. ročník

Zdravá svačinka

Dne 20. května si celá naše osmička v hodině Výchovy ke zdraví znovu ukuchtila samé dobroty. Po přípravě ingrediencí si každá skupinka nachystala kuchyňské nádobí a dala se do práce. Vyráběli jsme saláty, pomazánky, jednohubky, dokonce i tortilly a dezerty. Za jednu vyučovací hodinu jsme to naštěstí všechno stihli. Nakonec jsme si své delikatesy všichni vzájemně nabídli a zdravé svačinky se dočkaly dokonce i paní učitelky.

Nicol Mašková a Karolína Eliášová, 8. ročník

Aktivity žáků II. stupně v září

Přesazování květin

V hodině Ekologického semináře jsme přesazovali školní květiny. Společně s paní uklízečkou jsme vynesli květiny, které potřebovaly přesadit ven, kde jsme se rozdělili do skupinek a dle instrukcí paní uklízečky jsme se učili přesazovat květiny. Vytáhli jsme květiny z květináčů, nasypali do nich novou hlínu a pak zasadili květiny. Některé květiny bylo potřeba rozsadit, protože jich v květináči bylo hodně. Poté jsme květiny odnesli zpět do školy a dali si nějaké do naší třídy. Velmi nás hodina bavila.

Za 7. třídu : Skybík, Weiser

Sázení bylinek a navrhování školní zahrady

Dne 23. září jsme v Ekonomickém semináři vytvářeli grafický návrh budoucí školní zahrady a někteří sázeli bylinky. Začali jsme tím, že jsme šli pro květináče a hlínu. Do květináčů jsme nasypali hlínu a sadili jsme do nich byliny, například Rukolu, Fenykl, Hořčici, Řeřichu a další. Poté jsme ty květináče dali na tácky a odnesli do třídy. Roztáhli jsme žaluzie aby měly
bylinky dost světla a nakonec zalili vodou. Teď už čekáme, až je budeme moci sníst.

Prostřeno ve Výchově ke zdraví

Dne 24. září jsme ve Výchově ke zdraví dělali zdravou svačinku. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina vyráběla něco jiného. Jedna skupina dělala ovocný salát, další skupiny dělaly různé pomazánky a tortilly. Naší skupině se práce moc líbila, obzvlášť, když jsme si mohli naše jídlo sníst.
Po třídním Prostřenu jsme někteří, za přísných hygienických opatřeních, nabídli naše výtvory ochutnat paní ředitelce.
Celkově této akci dáváme 9 bodů.

Za 8. třídu : Weiser, Bobor

Výroba květníků na bylinky

Dne 30. září jsme začali vyrábět nové květníky na bylinky z palet. Palety jsme ve skupinách nanosili na školní dvůr, kde jsme ve třech skupinách palety brousili smirkovým papírem. Pan učitel Vyžrálek s paní učitelkou Čermákovou nám také ukázali, jak jednoduše můžeme palety obrousit použitím elektrických brusek. Při smirkování jsme si zazpívali a moc nás to bavilo. Když jsme palety obrousili, tak jsme se společně s panem školníkem dali vyschnout do boudy. Příští hodinu palety nalakujeme, sešroubujeme a zasadíme do nich bylinky. Tyhle dvě hodiny jsme si nesmírně užili a těšíme se na pokračování ve výrobě.

Za 7. třídu : Melušová, Zapletalová